MKB

Een slim batterijsysteem voor MKB

De energietransitie zet de kern van menig organisatie op zijn kop. Elektrificatie van machines en vervoer is onvermijdelijk, terwijl de aanleg van laadinfrastructuur en de noodzaak van schonere, lokaal opgewekte energie de agenda bepalen.

Al deze ontwikkelingen roepen interessante uitdagingen op. Stroomnetten zijn nooit bedoeld voor dit level van elektrificatie, verbruik en opwek zijn vaak niet synchroon en lokale energiemanagement ontbreekt.

Het vraagt om een nieuwe aanpak. Een aanpak die slimmer en lokaler georiënteerd is. Waarbij netafhankelijkheid tot een minimum wordt teruggedrongen en energiestromen lokaal slim worden opgeslagen en gedirigeerd.

Voordelen van een slim batterijsysteem

Gebruik schone energie

Je eigen opgewekte schone stroom gebruiken wanneer je het nodig hebt.

Meer vermogen

Lokaal meer vermogen beschikbaar voor bijvoorbeeld laadpalen of machines.

Onafhankelijk van het net

Niet langer gelimiteerd door je netaansluiting en/of netcongestie.

Slimme energiemanagement

Een slim batterijsysteem speelt een centrale rol in jouw eigen energienet, dat maakt het slimme batterijsysteem een dirigent van jouw energiestromen. Zo optimaliseert het slimme batterijsysteem op verschillende manieren de energie van jouw bedrijf.

Hoe metaalrecycling bedrijf Helmond Metalen hun process succesvol elektrificeert

De missie van Helmond Metalen is om de metalen zowel duurzaam in te zamelen en ook te recyclen. Helmond Metalen heeft de transitie naar elektrische bedrijfsprocessen ingezet.

Door hun productieproces te elektrificeren daalde weliswaar hun CO2 uitstoot maar steeg hun piekbelasting van stroom.

Video afspelen

Onderdelen van het verdienmodel

Het verdienmodel van een slim batterijsysteem voor het MKB bestaat vaak uit de volgende onderdelen.

Zelfconsumptie

Meer zelf-consumptie van opgewekte zonne-energie is uiteraard een direct besparing op de energierekening.

Meer vermogen

Als je meer gecontracteerd vermogen wilt op je aansluiting kan je dat aanvragen bij je netbeheerder (mits er plek is op het net in jouw regio). Een verzwaring van jouw netaansluiting is een kostbare ingreep, die niet nodig is met een batterijsysteem.

HBE's

Hernieuwbare Brandstof Eenheden. zijn een stimuleringsmiddel om vervoer te verduurzamen, de vervuiler betaalt. Voor de vergroener kan dat interessante opbrengsten opleveren. Lees meer over HBE's.

Onbalans handel

Wanneer er onbalans ontstaat op het energienet en je de netbeheerder helpt om deze onbalans te verhelpen kan je daar interessante vergoedingen voor krijgen.

EPEX Optimizer

De EPEX optimizer zorgt ervoor dat er bij gunstige energieprijzen wordt geladen of ontladen. Zo wordt de energierekening verder geoptimaliseerd.

Fiscale voordelen

Bij de aanschaf van een batterijsysteem zijn fiscale voordelen van toepassing. Daarbij kun je denken aan de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Welke Cube is er voor jou?

Ontdek welk slim batterijsysteem de beste oplossing biedt voor jouw duurzaamheidsdoelstelling.