Gemeenten

Gemeenten

Voor veel gemeenten is de transitie naar een duurzame energievoorziening een belangrijk speerpunt. Een energieneutrale gemeente, aardgasvrije wijken, zon- en windprojecten, het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. De mogelijkheden om te verduurzamen zijn gigantisch. Dit kan de gemeente niet alleen; het vraagt samenwerking met (sociale) partners. In de gebouwde omgeving biedt de woningwet hier een mooi instrument voor. Tegelijkertijd is het vaak nog lastig wanneer de plannen concreter worden gemaakt. iwell helpt gemeenten om de duurzaamheidsambitie rondom de energietransitie waar te maken. Met Cube, onze slimme batterij, bouw je mee aan de energievoorziening van morgen. En wist je dat verduurzamen en besparen hand in hand kunnen gaan?

Gemeentelijk vastgoed

Ga aan de slag, geef het goede voorbeeld en verduurzaam het eigen vastgoed

VvE's

Werk samen om VvE-complexen te verduurzamen

Gemeente
Woning-corporaties

Werk samen aan de verduurzaming van appartementencomplexen

Wij maken concreet wat je als gemeente vandaag al kunt doen met energieopslag, wat de financiële mogelijkheden zijn, waar de grootste CO2-besparing mogelijk is en hoe je als gemeente maatschappelijke partners kunt stimuleren om steeds duurzamer te denken en te doen. We ondersteunen de gemeente in haar regierol en helpen om speerpunten in het duurzaamheidsbeleid met betrekking tot vastgoed te realiseren. Hierbij kun je denken aan eigen vastgoed, zoals scholen en sportcomplexen, maar ook aan de samenwerking met VvE’s en woningcorporaties binnen de gemeente.

Ook de Bank Nederlandse Gemeenten onderschrijft het belang van opslag.
Daarom steunt zij iwell financieel door Cube nu ook in leasevorm beschikbaar te stellen.

De voordelen voor gemeenten

Duurzamer

Opslag van natuurlijke energie van de wind en de zon

Goedkoper

Een lagere netaansluiting en dus lagere energiekosten

Direct toepasbaar

Niet wachten maar vandaag in actie komen

Lokaal

Belangrijke bouwsteen voor een flexibel duurzaam lokaal energiesysteem
meerweten
Meer weten?

Nieuwsgierig naar iwell’s slimme batterij? We komen graag langs om je meer te vertellen over de mogelijkheden. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Blijf op de hoogte!

Join the movement!
Leer alles over het opwekken en opslaan van schone stroom.