WoonFriesland start samenwerking met iwell

Inzet van Cube zorgt voor vermindering druk op elektriciteitsnet en verlaging uitstoot CO2

In november heeft WoonFriesland in een van de woongebouwen aan de Gealanden in Leeuwarden als pilot een batterij geïnstalleerd, de Cube. De Cube slaat stroom tijdelijk op en zet die in bij pieken in stroomverbruik, zoals bij gebruik van een lift. Daardoor kan de aansluiting voor netbeheer lichter, wat het elektriciteitsnet ontlast. Ook betekent dit lagere netbeheerkosten. Eind december wordt aan de Berglaan in Drachten de Cube ook geplaatst. In combinatie met de zonnepanelen op het dak van dat appartementengebouw, zorgt de Cube hier ook voor besparing op energiekosten van de huurder. Met de inzet van de Cube draagt WoonFriesland samen met ontwikkelaar iwell bij aan een duurzame omgeving. 

De Cube zorgt – met en zonder zonnepanelen – voor een jaarlijkse besparing op de netbeheerkosten. Deze besparing valt financieel weg tegen de kosten van de batterij. Hierdoor worden de lasten van de huurder niet lager. Maar de Cube zorgt ook voor een verlaging van de uitstoot van CO2 met 1600 kg. Dat helpt weer om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als je de batterij koppelt aan zonnepanelen, blijft met de Cube ruim 60% van alle opgewekte zonnestroom binnen het pand. De huurder profiteert in combinatie met zonnepanelen van een financieel voordeel. Hoeveel dat exact is, wordt in de praktijk straks duidelijk.

Besparen en verduurzamen

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland: “Ik ben blij voor de bewoners met zonnepanelen dat zij straks in Drachten het voordeel direct voelen. Maar er is ook een voordeel voor WoonFriesland. De stroomvoorziening is hiermee een stuk duurzamer. Dat past bij onze stappen op het gebied van duurzaamheid. Op basis van onze ervaringen willen we dit stapsgewijs uitrollen naar zoveel mogelijk appartementencomplexen van WoonFriesland.”

Verlaging piekbelasting

De Cube slaat schone stroom, van de zon en de wind, op en levert terug wanneer nodig. Zo gebruik je ook zonnestroom wanneer de zon even niet schijnt. Maar de Cube kan meer. De batterij levert razendsnel stroom op momenten dat de vraag even heel groot is. Deze piekmomenten zorgen voor een zware belasting van het energienetwerk. Verlaag je de piekbelasting, dan kun je kiezen voor een lagere netaansluiting wat geld kan besparen. Energiegebruik wordt zo niet alleen goedkoper, maar vooral ook duurzamer, schoner en onafhankelijk van energieleveranciers.

Duurzame energie waar en wanneer het nodig is

Door de Cube in te zetten, kan duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid komen. Vincent Ruijter, directeur iwell: “De juiste hoeveelheid is belangrijk, omdat we zo het energienetwerk niet hoeven in te richten naar de piekmomenten. Dat geldt op gebouw-, op wijk- en zelfs landelijk en Europees niveau.” Sigrid Hoekstra vult aan: “Dankzij deze samenwerking met iwell zorgen we dat ons eigen bezit toekomstbestendig wordt. Ook draagt WoonFriesland zo bij aan het verduurzamen van de maatschappij in bredere zin. Op deze manier helpen we bijvoorbeeld het elektriciteitsnet te ontlasten voor Alliander zodat andere (zonne-)projecten kunnen worden aangesloten.”