iwell ontvangt sleutels elektrische deelauto

iwell rijdt vanaf 10 februari 100% elektrisch op de zon. Dit doen zij met de elektrische deelauto van We Drive Solar. De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk was getuige van dit feestelijke moment waar de sleutels van Lomboks eerste elektrische deelauto aan Harm en Jan Willem van iwell overhandigd werden.

iwell is een innovatieve start-up die het voor huishoudens mogelijk maakt om stroom van hun zonnepanelen op te slaan in een thuisbatterij. Batterijen zijn belangrijk voor verduurzaming, omdat huishoudens daarmee stroom van hun zonnepanelen ook kunnen gebruiken als de zon niet schijnt. We Drive Solar is een start-up die haar elektrische deelauto’s niet alleen inzet voor autodelen, maar ook om het elektriciteitsnet te stabiliseren.

Op dit moment verkennen iwell en We Drive Solar de mogelijkheden voor verdere samenwerking. iwell ontwikkelt batterijsystemen voor opslag van duurzame energie. We Drive Solar doet hetzelfde, maar investeert in ‘batterijsystemen op autowielen’. Aanvullende producten die elkaar kunnen versterken.

Mogelijk is deze sleuteloverdracht een symbolisch moment waarbij we, over een paar jaar terugkijkend zullen zeggen: daar begon het! Vandaag zet iwell in ieder geval weer een belangrijke stap in het realiseren van haar missie: het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening, huis voor huis.

Cameraploeg van VARA TV-programma Groen Licht, filmt feestelijke start We Drive Solar.
Cameraploeg van VARA TV-programma Groen Licht, filmt feestelijke start We Drive Solar.

 

iwell trotse nieuwe eigenaar van eerste We Drive Solar auto in de Utrechtse wijk Lombok

 

 

iwell receives keys for electric car powered by the sun

From February 10th iwell drives on 100% electricity generated by the sun. They do this with the EV sharing initiative from We Drive Solar. Alderman of Utrecht, Lot van Hooijdonk was present to the festive delivery of the car to iwell’s Harm and Jan Willem.

Iwell is an innovative startup who enable households to store their energy produced by their solar panels in a home battery. Batteries are important for increasing sustainability as they allow people to use their electricity produced by their solar panels also when there is no sun. We Drive Solar is a startup that not only uses their cars for car sharing, but also to stabilize the grid.

Right now iwell and We Drive Solar are exploring possibilities for future cooperation. iwell is developing battery systems to store sustainably produced electricity. We Drive Solar is doing the same thing, but is investing in ‘battery systems on wheels’. Complementing products that can be used together.

Quite possibly this day will turn out to be a symbolic day where we can later say: this is where it started! In any case, today iwell took an important next step in realizing her mission: making homes more sustainable, house by house.

Camera crew from VARA television program Groen Licht is filming festive start We Drive Solar.
Camera crew from VARA television program Groen Licht is filming festive start We Drive Solar.

 

iwell as proud new owner of first We Drive Solar car in Utrecht neighborhood Lombok.