Woonstad Rotterdam kiest voor verduurzaming samen met iwell!

In december 2021 zijn in het appartementengebouw van Woonstad Rotterdam aan de Oldegaarde 468 & 918 in Rotterdam een batterij én zonnepanelen geïnstalleerd. De zonnepanelen voorzien de algemene ruimten met lift en de batterij van stroom. Tegelijk zorgt de batterij voor fors lagere netbeheerkosten door de pieken in het stroomverbruik te reduceren.

Besparing en minder uitstoot                                           

Dankzij de koppeling van de batterij aan de zonnepanelen blijft ruim 60% van alle opgewekte zonnestroom aan de Oldegaarde 468 & 918 binnen het pand. Naast de jaarlijkse besparing van ongeveer 1200 euro op de netbeheerkosten neemt ook de uitstoot van CO2 af. Dat helpt weer om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Cube slaat schone stroom, van de zon op en levert terug wanneer nodig. Zo gebruik je ook zonnestroom wanneer de zon even niet schijnt. Maar de Cube kan meer. De batterij levert razendsnel stroom op momenten dat de vraag even heel groot is. Deze piekmomenten zorgen voor een zware belasting van het energienetwerk. Verlaag je de piekbelasting, dan kun je een lagere netaansluiting krijgen, wat veel geld kan besparen. Energiegebruik wordt zo niet alleen goedkoper, maar vooral ook duurzaam, schoner en onafhankelijk van anonieme energieleveranciers.

Duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid

Door de Cube in te zetten, kan duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid komen. Vincent Ruijter (CEO iwell): ‘De juiste hoeveelheid is belangrijk, omdat we zo ons energienetwerk niet hoeven in te richten naar de piekmomenten. Dat geldt op gebouwniveau, maar ook op wijkniveau, en zelfs landelijk en op Europees niveau.’’  Jack Robbemond (Woonstad Rotterdam): ook op deze manier wil Woonstad Rotterdam haar steentje bijdragen aan een beter milieu. De techniek die gebruikt wordt is doeltreffend en zorgt ervoor dat er direct resultaat behaald wordt.