WoonFriesland start samenwerking met iwell

Inzet van Cube zorgt voor vermindering druk op elektriciteitsnet en verlaging uitstoot CO2

In november heeft WoonFriesland in een van de woongebouwen aan de Gealanden in Leeuwarden als pilot een batterij geïnstalleerd, de Cube. De Cube slaat stroom tijdelijk op en zet die in bij pieken in stroomverbruik, zoals bij gebruik van een lift. Daardoor kan de aansluiting voor netbeheer lichter, wat het elektriciteitsnet ontlast. Ook betekent dit lagere netbeheerkosten. Eind december wordt aan de Berglaan in Drachten de Cube ook geplaatst. In combinatie met de zonnepanelen op het dak van dat appartementengebouw, zorgt de Cube hier ook voor besparing op energiekosten van de huurder. Met de inzet van de Cube draagt WoonFriesland samen met ontwikkelaar iwell bij aan een duurzame omgeving. 

De Cube zorgt – met en zonder zonnepanelen – voor een jaarlijkse besparing op de netbeheerkosten. Deze besparing valt financieel weg tegen de kosten van de batterij. Hierdoor worden de lasten van de huurder niet lager. Maar de Cube zorgt ook voor een verlaging van de uitstoot van CO2 met 1600 kg. Dat helpt weer om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als je de batterij koppelt aan zonnepanelen, blijft met de Cube ruim 60% van alle opgewekte zonnestroom binnen het pand. De huurder profiteert in combinatie met zonnepanelen van een financieel voordeel. Hoeveel dat exact is, wordt in de praktijk straks duidelijk.

Besparen en verduurzamen

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland: “Ik ben blij voor de bewoners met zonnepanelen dat zij straks in Drachten het voordeel direct voelen. Maar er is ook een voordeel voor WoonFriesland. De stroomvoorziening is hiermee een stuk duurzamer. Dat past bij onze stappen op het gebied van duurzaamheid. Op basis van onze ervaringen willen we dit stapsgewijs uitrollen naar zoveel mogelijk appartementencomplexen van WoonFriesland.”

Verlaging piekbelasting

De Cube slaat schone stroom, van de zon en de wind, op en levert terug wanneer nodig. Zo gebruik je ook zonnestroom wanneer de zon even niet schijnt. Maar de Cube kan meer. De batterij levert razendsnel stroom op momenten dat de vraag even heel groot is. Deze piekmomenten zorgen voor een zware belasting van het energienetwerk. Verlaag je de piekbelasting, dan kun je kiezen voor een lagere netaansluiting wat geld kan besparen. Energiegebruik wordt zo niet alleen goedkoper, maar vooral ook duurzamer, schoner en onafhankelijk van energieleveranciers.

Duurzame energie waar en wanneer het nodig is

Door de Cube in te zetten, kan duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid komen. Vincent Ruijter, directeur iwell: “De juiste hoeveelheid is belangrijk, omdat we zo het energienetwerk niet hoeven in te richten naar de piekmomenten. Dat geldt op gebouw-, op wijk- en zelfs landelijk en Europees niveau.” Sigrid Hoekstra vult aan: “Dankzij deze samenwerking met iwell zorgen we dat ons eigen bezit toekomstbestendig wordt. Ook draagt WoonFriesland zo bij aan het verduurzamen van de maatschappij in bredere zin. Op deze manier helpen we bijvoorbeeld het elektriciteitsnet te ontlasten voor Alliander zodat andere (zonne-)projecten kunnen worden aangesloten.” 

Slimme batterij zorgt voor optimaal gebruik van zonnepanelen

Bouwinvest werkt samen met iwell om zonnepanelen te koppelen aan slimme batterijen. De Batterij zorgt ervoor dat de door de zonnepanelen geproduceerde energie optimaal gebruikt kan worden. De Pilot in Utrecht is geslaagd en na de zomer volgt de uitrol voor zes nieuwe locaties. De samenwerking met iwell is onderdeel van een breder energiereductieprogramma dat voor Bouwinvest bijdraagt aan het doel om de vastgoedportefeuilles Paris Proof te maken voor 2045.

De Cube, zoals de batterij van iwell heet, zorgt ervoor dat de duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid ingezet kan worden. Na een succesvolle pilot met de batterij in een appartementencomplex in Utrecht wordt na de zomer een tweede gebouw verrijkt met een slimme batterij.

Door de batterij haal je nog meer rendement uit de zonnepanelen. Dit bespaart zowel kosten als energie en draagt bij aan onze doelstelling om het energieverbruik te verminderen, één van de onderdelen in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

In een duo-interview voor Toekomstbouwers vertellen Vincent Ruijter, algemeen directeur bij iwell en Eric-Jan Dekkers, Manager Technical Management bij Bouwinvest over de samenwerking.

Lees de case van Bouwinvest en iwell in Toekomstbouwers

Samenwerken voor slim energiegebruik

“Omdat we beleggen voor de lange termijn, investeren we in de toekomstbestendigheid van ons vastgoed. Onze meetlat hierbij is Paris Proof,” vertelt Eric-Jan Dekkers, Manager Technical Management bij Bouwinvest. Bouwinvest heeft, namens institutionele investeerders, ruim € 9 miljard belegd in woningen, kantoren, winkels, hotels en zorghuisvesting in Nederland.

Dekkers leidt de verduurzamingsoperatie van de woningportefeuille bij Bouwinvest, dat voornamelijk voor Nederlandse pensioenfondsen investeert. Hij laat zien hoe Bouwinvest samenwerkt met experts aan de noodzakelijke energiereductie. “We investeren volop in zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energiebronnen om energie te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren. Ook investeren we in het beter isoleren van gebouwen en we plaatsen ‘slimme’ verwarmings-, koelings-, ventilatie- en verlichtingssystemen, waardoor de gebouwen minder energie verbruiken.” 


Koppeling slimme systemen en hernieuwbare energiebronnen is de toekomst

Door samen te werken met iwell realiseert Bouwinvest optimaal rendement uit de zonnepanelen. Bij appartementencomplex de Rolderdiephof in Utrecht combineert Bouwinvest de 320 zonnepanelen met twee Cube-batterijen van iwell. Zo worden verbruik en opwekking van energie met elkaar in balans gebracht en kan de zonne-energie ook worden ingezet als de zon niet schijnt. Vincent Ruijter, algemeen directeur van iwell: ‘Cube is onze slimme batterij, die schone energie opslaat en weer levert op piekmomenten, als het energienetwerk zwaar wordt belast. Denk daarbij aan liftgebruik, elektrisch koken en in de toekomst laadpalen. Door die piekbelasting te verminderen, volstaat een lagere netaansluiting. Dat bespaart niet alleen geld, maar is ook duurzamer en schoner. Door de Cube in te zetten, kan slim worden gestuurd. Zo blijft niet alleen opwekking en verbruik in balans, maar komt ook schone energie beschikbaar voor andere partijen, zoals netbeheerders.’


Duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid

Door de Cube in te zetten, kan duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid komen. Ruijter: ‘De juiste hoeveelheid is belangrijk, omdat we zo ons energienetwerk niet hoeven in te richten naar de piekmomenten. Dat geldt op gebouwniveau, maar ook op wijkniveau, en zelfs landelijk en op Europees niveau.’ Dekkers van Bouwinvest: ‘Dankzij de batterij van iwell gebruiken we de hernieuwbare energie nog efficiënter. Dit bespaart energie en daarmee ook kosten. Goed voor de eigenaar, de huurder en ook de omgeving. Maatschappelijk en financieel rendement gaan zo hand in hand.’

Slimmer maken door meer te verbinden

Ruijter: ‘Onze samenwerking willen we voortzetten. Samen met Bouwinvest kijken we hoe we meer bronnen kunnen koppelen aan het slimme energie systeem, zoals bijvoorbeeld laadpalen en andere kantoren- of appartementencomplexen. Hoe meer opwekkers en verbruikers kunnen worden toegevoegd, hoe meer flexibiliteit er ontstaat en hoe meer financiële en maatschappelijke waarde kan worden gecreëerd.’

Dekkers: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in de energietransitie. Innovatie is nodig om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Onze stip op de horizon is Paris Proof in 2045, en door samenwerking, komen we weer een stapje dichterbij. ’

Het concept zoals dat is ingezet bij de Rolderdiephof in Utrecht wordt na de zomer uitgerold bij een zestal locaties in Leidschendam en Zoetermeer.