CE Delft: ‘7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties dankzij inzet batterijen’

Het net raakt vol, maar de inzet van batterijen kan bijdragen aan de oplossing en zo de energietransitie versnellen. CE Delft bracht onlangs een rapport uit waarin staat dat batterijen het mogelijk maken om op het bestaande energienet 7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties aan te sluiten. Hiermee kan genoeg elektriciteit worden opgewekt voor circa 2 miljoen huishoudens.

In de wacht

Het nieuws staat er bol van: het stroomnet raakt overbelast, vooral vanwege de aangeleverde groene energie. Dat betekent dat duizenden bedrijven in de wacht staan om met hun zonnepanelen aangesloten te worden op het Nederlandse elektriciteitsnet. Ondanks investeringen in het stroomnet blijft die wachtlijst bestaan. Het aanleggen van nieuwe kabels duurt simpelweg te lang. Bovendien, zoals we al schreven in een eerdere blog, meer kabels zorgen alleen maar voor meer van hetzelfde. Tijd voor een echt slimme aanpak.

Batterijen als versnellers van de energietransitie

Eind januari bracht CE Delft, in opdracht TKI Urban Energy en Enexis Groep, het rapport Omslagpunt grootschalige batterijopslag uit. Hierin staat dat we meer zonneparken kunnen aansluiten op het net als we batterijen gebruiken en de overheid hier stimuleringsmaatregelen voor in het leven roept. Met deze studie wil CE Delft inzicht geven in de opbouw van de businesscase van grootschalige batterijopslag en wordt aangetoond wat de bijdrage van batterijen is aan de energietransitie, met en zonder stimulerend beleid van de overheid. In het rapport wordt gesteld dat de toename van hernieuwbare energie het steeds uitdagender maakt om vraag en aanbod van elektriciteit op elk moment in het jaar op elkaar af te stemmen. Grootschalige batterijopslag kan bijdragen aan de oplossing en zo de energietransitie versnellen. Batterijen maken de druk op het net minder, doordat op die manier daar waar zonnepanelen worden ingezet, een kleinere netaansluiting nodig is. Bovendien bieden batterijen bescherming tegen prijsrisico’s. De elektriciteit hoeft dan immers niet meer op hetzelfde tijdstip geleverd te worden als het wordt opgewekt. Rest één grote vraag: wanneer wordt batterijopslag op grote schaal rendabel?

Groeispurt omvang batterijopslag

Batterijen worden in de toekomst snel goedkoper. Tegelijkertijd stijgen de opbrengsten, met name door de sterkere schommelingen van de elektriciteitsprijs. De omvang van batterijopslag in Nederland zal naar verwachting groeien van zo’n 70 MW nu naar zo’n 1 à 1,5 GW in 2030. Deze enorme groei wordt met name veroorzaakt doordat batterijen rendabel worden op nieuwe markten en de omvang van sommige markten groeit. Vandaag al kunnen batterijexploitanten hun batterijsysteem op een rendabele manier beschikbaar stellen aan TenneT, om zo de netfrequentie te handhaven. Ook kunnen batterijen nu al goede inkomsten halen door congestieproblemen van netbeheerders op te lossen op de congestiemarkt. Rond 2030 worden batterijen ook rendabel op de onbalansmarkt.

Overheidsstimulering maakt netverzwaring overbodig

De inzet van batterijen bij zonneparken maakt dat er meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden op dezelfde netaansluiting, dat er minder duurzame stroom verloren gaat op momenten van te veel aanbod/opwek en dat de elektriciteit geleverd kan worden op momenten dat anders vervuilende centrales aan het werk moeten. Batterijen bij zonneparken leveren dus maatschappelijke waarde op in de vorm van CO2-reductie. Dit is echter niet rendabel zonder aanvullend beleid. Tijd voor investeringssubsidie die alleen het beoogde type batterijen stimuleert in de beoogde toepassing. Batterijen die al rendabel waren hoeven niet te worden gestimuleerd. Bovendien kan er, door alle batterijen te stimuleren, niet gegarandeerd worden dat de batterijen op de goede plek komen (bij zonne-energie) en daarmee bijdragen aan de CO2-reductie. Maar duidelijk is dat het potentieel enorm is: met 5,5 GW batterijen bij zonneparken kan nog eens 7,5 GWp aan extra zonnepanelen aangesloten worden, zonder netverzwaring. Dit zorgt ervoor dat er 5 TWh per jaar additionele hernieuwbare opwek zo’n vijf tot tien jaar eerder gerealiseerd kan worden. Het resultaat? Tussen de 1,6 en 2,2 Mton per jaar aan CO2-reductie.

Aan de slag!

De overheid is aan zet, lijkt ons zo, anders komt de energietransitie piepend en krakend tot stilstand. Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

of kies hieronder een ander thema waar je meer over wilt weten.

Netcongestie

Een energietransitieversneller of -vertrager? Lees alles over het fenomeen netcongestie.

Energiemarkten

Hoe werken de energiemarkten? Lees alles over de verschillende energiemarkten en hun werking.

E-mobility

Wat is charge management? Lees alles over (snel)laders en slimme toepassing met energie-opslag.

Software

Wat is een EMS? Lees alles over energy management systemen en de rol van software in energie-opslag.

Veiligheid & regelgeving

Hoe veilig is een batterijsysteem? Lees alles over internationale en nationale regelgeving.

Slim batterijsysteem

Hoe werkt een slim batterijsysteem? Lees alles over de componenten van een batterijsysteem en hoe ze werken.

Altijd op de hoogte

De nieuwste artikelen, whitepapers en andere nieuwtjes altijd in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.