Grootschalige opslagsystemen

Mega Cube

Grootschalige opslagsystemen

Omdat het aanbod van duurzame energie in Nederland fors toeneemt, wordt er steeds vaker een overaanbod van elektriciteit verwacht. Op sommige plekken in Nederland leidt dit vandaag al tot overbelasting van het stroomnet en stijgende prijzen. Door te werken met grootschalige opslag kan de opgewekte zon of wind worden opgeslagen en op een later moment op het stroomnet worden gebracht.

In zo’n geval is één batterij of zijn enkele batterijen niet voldoende en is er
behoefte aan een megabatterij. Hierbij kun je denken aan energieopslag naast een zon- of windpark. Samen met haar partners levert en exploiteert iwell daarom ook hoogwaardige grootschalige opslagsystemen van 500 kW tot 50 MW.

Grootschalige opslagsystemen bestaan uit een aantal opslageenheden die samen een megabatterij vormen. De opgewekte stroom wordt in de batterij. opgeslagen en kan op een later moment aan het stroomnet worden geleverd, dankzij de iwell Energy Community

Net als bij de kleinere eenheden kan dit gebruikt worden om piekmomenten te reguleren en de netbeheerkosten te verlagen, maar het opslagsysteem kan ook fungeren als back-up power wanneer er problemen zijn met het stroomnetwerk. Met grootschalige opslagsystemen wordt het rendement van een zon- of windpark verhoogd en bijgedragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Ook met betrekking tot de handel in energie zijn deze systemen bij uitstek geschikt. Denk hierbij aan de onbalansmarkt en de frequentiereguleringsmarkt van Tennet.

De voordelen van grootschalige opslagsystemen:

Energiemarkten

Toegang tot lucratieve
energiemarkten

Goedkoper

Lagere netbeheerkosten
dankzij lagere pieken in
het stroomgebruik

Zekerheid

Leveringszekerheid
dankzij back-up power

Onafhankelijk

Zelfvoorzienend in
combinatie met wind of zon

“Ik wil graag voorop lopen als het om duurzaamheid gaat, met iwell is dit mogelijk”

– Jan Blankendaal, Blankendaal B.V.

Cube als investering

Investeer in Cube en zet een belangrijke stap in het verduurzamen van de energievoorziening.

Lease Cube

Direct besparen en verduurzamen zonder te investeren? Ontdek wat iwell lease voor jou kan betekenen.