Installatie van intelligent batterijsysteem voor e-trucks van Oegema Transport

Oegema Transport, gevestigd in Dedemsvaart, bereidt zich voor op een duurzame toekomst van de transportsector met een innovatief laadinfrastructuurproject ontwikkelt door Zonnegilde. De propositie van Zonnegilde genaamd “Laden op Zon” wordt in de praktijk gebracht met ‘launching partner’ Oegema. iwell plaatste onlangs voor dit project een slim batterijsysteem voor de opslag en management van de opgewekte energie. ABB levert de snelladers voor het laadplein.

Het batterijsysteem – de zogeheten Mega Cube Modular – van iwell zorgt ervoor dat de snelladers, e-trucks en zonnepanelen naadloos met elkaar samenwerken. Als dirigent van de energiestromen maakt het batterijsysteem het mogelijk om altijd te laden op de zon. Ook als de zon niet schijnt, tegen een zo laag mogelijke prijs. 

Het concept Laden op Zon met slim batterijsysteem zorgt voor een interessant business model. De meest duurzame stroom (als de zon schijnt), is ook vaak de goedkoopste stroom. De Mega Cube Modular van iwell anticipeert slim op volatiele marktprijzen en laadt en ontlaadt vervolgens op de meest gunstige momenten. 

Daarnaast verzilverd het ook Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) voor Oegema tijdens het laden van de e-trucks. Zo is Oegema veel minder kwetsbaar voor grillige energieprijzen, nu én in de toekomst. Niet onbelangrijk als stroomkosten, vanwege de e-trucks, een steeds groter deel van je operationele uitgaven gaan uitmaken.  

De Mega Cube Modular van Oegema Transport heeft een capaciteit van 3,225 MWh en een vermogen van 1,5 MW. Het systeem werkt naadloos samen met een groot zonnedak van 1,8 MWp. Dit jaar maken 6 e-trucks gebruik van het intelligente energiesysteem. In korte tijd wordt dit uitgebreid naar, maar liefst, 36 e-trucks.

Op momenten dat de batterij niet wordt gebruikt voor het laden van e-trucks, wordt het batterijsysteem door Eneco ingezet op de balanceringsmarkten. Dit zorgt voor een stabieler elektriciteitsnet en helpt onbalans in het net voorkomen.

Oegema Transport laat zien dat de transitie naar een duurzame transportsector niet op zich laat wachten en neemt het voortouw. Slimme energie-opslag maakt het voor Oegema mogelijk om uitdagingen voor verduurzaming als netcongestie te overwinnen.

Jan Willem de Jong, CEO van iwell, prijst de innovatiekracht van Zonnegilde en Oegema: “het laat zien hoe het duurzame verdienmodel van transporteurs er uit kan zien. Zo is ze klaar voor een toekomst waarin steeds meer klanten een duurzame bedrijfsvoering eisen. Trots dat we hier met onze slimme software en batterij hieraan bij mogen dragen”

Bouwinvest gaat 63 appartementencomplexen uitrusten met slimme batterijsystemen van iwell

Vastgoedbelegger Bouwinvest Real Estate Investors heeft haar 300 woningcomplexen, en zichzelf, een forse milieudoelstelling opgelegd. Volgens Eric-Jan Dekkers, Manager Technical Management bij het ‘Residential Fund’ van Bouwinvest, moeten alle 19.000 woningen in die complexen al in 2045 volledig ‘Paris Proof’ zijn. Daar moeten nog veel maatregelen voor uitgevoerd worden. Voor dit jaar ligt de focus onder andere op 63 appartementencomplexen, waar AC-laders voor elektrische auto’s geplaatst gaan worden. “De batterij-systemen van iwell lossen het probleem op, dat aan de ene kant de vraag naar opladen enorm toeneemt, terwijl aan de andere kant de netcongestie het niet toelaat om grotere vermogens mogelijk te maken.”

Duurzame zonne- en windenergie

De batterijsystemen van iwell worden overdag opgeladen met ingekochte, duurzaam opgewekte zonne-energie. En ’s nachts, als het flink waait, gebeurt hetzelfde met windenergie. De slimme iwell systemen kijken dan naar het aanbod van de beschikbare duurzame energie, waardoor een zo duurzaam mogelijke mix wordt opgeslagen in de batterijen. Zo optimaliseert het zelflerende batterijsysteem alle energie­stromen binnen een gebouw, zoals voor de verlichting van kelders en trappenhuizen, liften en dergelijke, maar ook daarbuiten met de verlichting van parkeerterreinen en de AC-laders voor elektrische auto’s. Het systeem vlakt tegelijkertijd ook de piekbelasting af (peak shaving).

Zelflerend batterijsysteem als oplossing

Dekkers noemt een maatregel waarmee hij de noodzaak voor een slimme oplossing illustreert: “Vanaf 2030 wil de gemeente Amsterdam alle benzine- en dieselauto’s binnen de ring A10 weren. Andere steden zoals Utrecht en Rotterdam zouden het voorbeeld uit de hoofdstad zomaar eens kunnen volgen. Er zal daar dus een enorme vraag naar het elektrisch laden van auto’s ontstaan. Het mooiste is dan natuurlijk dat je een oplader beschikbaar bij je huis hebt. Maar bij appartementen kan dat gewoonweg niet zomaar. Daar is bijvoorbeeld de aansluiting van het gebouw niet toereikend voor. Het gebouw kan niet meer elektra leveren dan dat het al doet.” Bovendien zal de netcongestie, die in het hele land uitbreidingen van netaansluitingen nagenoeg onmogelijk maakt, volgens netbeheerder TenneT, niet voor 2030 opgelost zijn. Vincent Ruijter, CCO van iwell, zegt daarover: “Het grootste probleem is dat de netaansluiting van het appartementengebouw gebaseerd is op de pieken in de vraag. Die pieken liggen doordeweeks rondom het ontbijt en vanaf een uur of vijf in de middag. Daar zou dan ’s avonds het opladen van de elektrische auto’s bij komen, en dat kan nu eenmaal niet.”

In 2022 gestart met uitrol Power Cubes

Het afgelopen jaar werd gestart met het plaatsen van 10 Power Cubes van 30 kWh van iwell, die bij de 10 complexen nu in totaal 40 AC-laders kunnen voorzien van stroom. Extra batterijen moeten in het komende jaar bij de resterende 53 complexen ruim 200 AC-laders mogelijk maken, waardoor op die complexen ruimschoots aan de vraag naar slim opladen voorzien kan worden. Dekkers merkt daarbij op: “Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat één van de bewoners van half vijf tot de volgende ochtend zijn auto aan de lader laat staan. Zoveel AC-laders kunnen we niet plaatsen, maar dat hoeft nu ook nog niet. Uit de praktijk blijkt dat de voorziene uitbreiding voorlopig afdoende laadcapaciteit zal bieden.”

Grotere opgave

Al die 19.000 woningen in de huidige portefeuille van Bouwinvest zullen de komende jaren een verduurzamingsslag moeten maken om energiezuiniger en aardgasvrij te worden. Dekkers: “Technische oplossingen zijn er nu al, en die worden in de toekomst alleen nog maar meer en beter. We hebben een routekaart klaarliggen waarmee we onze doelstelling (‘Paris Proof’ in 2045) gedurende de komende jaren denken te kunnen waarmaken. Maar heel eenvoudig wordt het niet. We zijn namelijk mede afhankelijk van de instemming van huurders. We kunnen niet zomaar beslissen dat er bijvoorbeeld nieuwe lagetempera­tuurradiatoren in een woning geplaatst wor­den of dat er buizen door een kamer worden aangelegd. In de praktijk betekent het dat we 19.000 keukentafelgesprekken zullen gaan voeren om onze plannen toe te lichten. Om al deze zaken uit te kunnen leggen, kun je niet volstaan met een enkele huurdersbijeenkomst of een mooie folder. Daarvoor, verwachten we, zullen we alles uit de kast moeten halen, tot de individuele gesprekken aan toe.”
Ruijter vult nog aan: “Als in de toekomst op die 63 appartementencomplexen zonnepanelen geplaatst gaan worden, dan kunnen onze batterijen ook voor duurzame opslag voor uitgesteld gebruik van die zonne-energie zorgdragen.”

Hippisch Centrum Exloo kon zonnestroom van 600 panelen door netcongestie niet terugleveren

Toen Lieuwe Koopmans in 2016 participeerde in Hippisch Centrum Exloo, had hij de ambitie om het duurzaamste paardencentrum van Nederland te worden. Echter, de kennis om dat op een juiste manier te doen en te kunnen profiteren van subsidies ontbrak. Dus deed Koopmans een beroep op de provincie Drenthe; en dat was niet tevergeefs. Inmiddels heeft Exloo niet alleen 604 zonnepanelen van 400Wp elk op zijn daken liggen, een batterijsysteem van iwell zorgt er ook voor dat hij de opgewekte zonnestroom zelf goed kan inzetten. En zonder dat de netaansluiting vergroot hoefde te worden.

Upgrade en verduurzamen

Het verouderde complex was toe aan een upgrade en een verduurzamingsslag. Koopmans pakte dat als directeur voortvarend aan. Zo werd de vochtregulering van de binnen- en buitenbakken door middel van een eb-/vloedregeling aangepakt. Tevens werd als ‘laaghangend fruit’ de halogeenverlichting in de hallen en kantine vervangen door LED lampen, werd het witgoed en keukenapparatuur vervangen door energiezuinige varianten en werd het dak vernieuwd en geïsoleerd. Maar Koopmans had grotere ambities. Hij zegt hierover: “Je kent de markt van energie en besparende middelen als ondernemer niet. Je weet ook niet of er subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen zijn en hoe je die moet aanvragen. Gelukkig was de provincie Drenthe zeer behulpzaam met advisering en organiseren, het samenbrengen van partijen die ons konden helpen én uitleg hoe we het beste subsidies konden inzetten.” Zo werd er door specialisten van de provincie actief meegedacht met deze ras ondernemer.

Energiecheck

Harold Veldkamp, projectaanjager Slimme energiesystemen bij de provincie adviseerde een energiecheck uit te laten voeren. Deze werd via de Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie voor gesubsidieerd. Met deze regeling kunnen initiatiefnemers niet alleen (maximaal €4.500) subsidie krijgen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van technische oplossingen van belemmeringen door netcongestie, maar óók (maximaal €50.000) voor de uitvoering van die oplossing. Daarnaast kwam Veldkamp met het advies om bij het RVO een SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) subsidie aan te vragen. Deze geeft gedurende 15 jaar compensatie voor het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van de geproduceerde duurzame energie. Gemiddeld rekent Koopmans op een compensatie van een kwart op zijn investering in 604 zonnepanelen van 400Wp, die hij op de gerenoveerde daken plaatste.

Batterijsysteem

De netcongestie in Drenthe verhindert bedrijven om een grotere netaansluiting te verkrijgen die nodig is om grote hoeveelheden duurzame elektriciteit aan het net terug te leveren. De provinciale specialisten adviseerden om daarvoor een batterijsysteem in te zetten om de niet verbruikte energie op te slaan. Koopmans koos uiteindelijk voor de diensten van de leverancier met de meeste ervaring op dit terrein. Steven Boerema, Head of Sales & Marketing bij iwell, legt uit waarom Koopmans voor iwell koos: “We hebben in Nederland verreweg de meeste batterijsystemen met diverse capaciteiten geplaatst, van 30 kWh tot 14 MWh. In Exloo staat nu een batterijsysteem met een capaciteit van 210 kWh die als opslag fungeert voor de 604 zonnepanelen.” Uit de voorraad energie die overdag wordt opgeslagen wordt ruimschoots in de elektriciteitsbehoefte van het Centrum voorzien. Er is dan meestal nog voldoende elektriciteit over om te leveren aan het naastgelegen Golfpark Exloo, om er ’s nachts de krachtstroompompen voor de sproei-installatie mee aan te drijven. Verder denkt Koopmans enkele, dit jaar nog te plaatsen, AC-laders voor elektrische voertuigen ook van stroom uit de batterijen te gaan voorzien. Daarnaast voorkomt de zelflerende software van iwell dat er zonnestroom wordt teruggeleverd op het Drentse elektriciteitsnet, waardoor het Hippisch Centrum wel zonnepanelen kon inzetten zonder het krap bemeten Drentse elektriciteitsnet verder te belasten.

Zeer lage energiekosten

Koopmans: “Met het toepassen van isolatie, LED en installatie van A+++ apparatuur in kantine en keuken konden we al 30% op onze energiekosten besparen. Met de dakisolatie, zonnepanelen, het leveren van stroom aan het Golfpark en straks met de betaalde AC-laders plus de ontvangen subsidies, hebben we onze elektriciteitskosten tot nagenoeg nihil teruggebracht. We stoken nu nog gas om vooral onze kantine en de Vipruimte plus jurytoren te verwarmen, maar we gaan de installatie dit jaar nog vervangen door een aircosysteem. Dan zijn we nagenoeg energieneutraal en op dat moment het groenste hippisch centrum van Nederland”.

Sunrock neemt batterijsysteem van iwell in gebruik bij Prologis in Tilburg

Onlangs werd in Tilburg opnieuw een stap gezet in de verdere verduurzaming van het logistieke distributiecentrum DC-5 van Prologis. Dat gebeurde door officieel het 1MWh batterijsysteem van iwell in gebruik te nemen. Op het circa 41.000 vierkante meter dak van het distributiecentrum liggen sinds vorig jaar 9.300 zonnepanelen met een totaal vermogen van 4,2MW. Er is echter slechts een elektriciteitsaansluiting van 1,75 MW. Hierdoor kan de overtollig opgewekte energie niet terug­geleverd worden aan het net. Een slim 1MWh accusysteem biedt hiervoor, én voor meerdere zaken, nu een oplossing.

Netaansluiting ontoereikend

Sander Griffioen, Construction Innovation manager – Europe bij Prologis, zegt hierover: “Een modaal distributiecentrum, waar het dak volledig is voorzien van zonnepanelen, kan gemiddeld drie maal zoveel elektriciteit opwekken als er nodig is voor LED-verlichting, koelingen, opladen van elektrische vorkheftrucs en dergelijke. Het overschot tegen een mooie prijs terug leveren aan het net is goed voor het milieu én voor de exploitatiekosten, maar dan moet je netaansluiting daar wel toereikend voor zijn.”
Met het oog op de huidige beperkte netaansluiting en de lange wachttijden in de regio om de aansluiting te kunnen verhogen, heeft de leverancier van de zonnepanelen, Sunrock, gespecialiseerd in grootschalige zonne-installaties, meteen geadviseerd om een batterijsysteem van iwell in gebruik te nemen. Joost Haverkamp, Project Manager Smart Grid Solutions bij Sunrock, vertelt waarom: “Opslag van zonne-energie voor gebruik wanneer de zon niet schijnt is weliswaar logisch, maar met dat als enige bepalende factor in een business case is die investering zelden rond te maken. De huidige hoge energieprijzen maken weliswaar dat het omslagpunt dichterbij komt, maar onze beslissing om een batterijsysteem in te zetten is op meerdere argumenten gebaseerd. Door de verschillende verdienmodellen te stapelen is de investering wel verstandig. Denk daarbij niet alleen aan zonnestroom opslaan voor gebruik als de zon niet schijnt, maar ook aan het stroomnetwerk buiten het gebouw stabiliseren via energiehandel en aan peak shaving”.

Toekomstgericht

Ook het vrachtverkeer dat het distributiecentrum bezoekt zal de komende jaren van diesel naar elektrisch overstappen. Momenteel zijn er nog maar weinig elektrische trucks die grote, zware lasten kunnen vervoeren over langere afstanden. Voor de bekende ‘last mile’ in steden worden nu nog elektrische busjes voor het transport ingezet. Maar de komende jaren zullen ook grote trucks, met een slim agendasysteem, tijdens het uit- en inladen van de goederen, (deels) opgeladen worden. Haverkamp zegt hierover: “met een slim batterijsysteem heb je hier voor de toekomst dus een heel goede oplossing”. Ook als dit soort grote panden met warmte-/koude opslag gaat werken en warmtepompen en grote koelsystemen willen toepassen, dan wordt het energievraagstuk steeds ingewikkelder. Griffioen: “het duurzaam opwekken en gebruiken van energie moet dan steeds meer achter de elektriciteitsmeter worden opgelost”.

Peak shaving

Verder heeft Sunrock met iwell ervoor gezorgd dat in samenwerking met de energieleverancier elk kwartier gekeken wordt of de opgeslagen, en de komende 24 uur niet te benutten stroom, terug geleverd kan worden aan het net. Het systeem kijkt dan uiteraard naar de dan geldende prijs, om optimaal te kunnen profiteren. Volgens Jan Willem de Jong, directeur business development bij iwell “is het voor de toekomstige energievraag noodzakelijk om met behulp van batterijopslagsystemen slimme aansturing te realiseren van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en dergelijke”. Daarmee optimaliseer je alle energiestromen binnen en rondom een gebouw, en niet onbelangrijk, vlak je de piekbelasting af (peak shaving). Tijdens de afgelopen maanden heeft het systeem al ruim 20.000 pieken kunnen voorkomen.

Door de inzet van het batterijsysteem wordt ook het stroomnetwerk meer in balans gebracht. Op dit moment is door de toename van de gasprijzen en groei van zon en wind erg veel sprake van onbalans. Batterijen concurreren steeds vaker gascentrales weg op de veilingmarkt die Tennet organiseert om haar stroomnetten in balans te houden.

Verwachte ontwikkelingen

Prologis heeft nog meer grote plannen voor de verduurzaming van hun/haar panden. Tot voor kort was het mogelijk om te profiteren van de mogelijkheid om veel zonnestroom terug te leveren door met een grotere netaansluiting en veel zonnepanelen te werken. Griffioen kijkt daar met zijn afdeling, die binnenkort van slechts 2 personen naar 30 medewerkers zal worden uitgebreid, heel intensief naar. “Het is natuurlijk mooi dat we op veel van onze gebouwen een toereikende netaansluiting hebben, maar door die vast te houden en niet verder te benutten, doe je de BV Nederland geen plezier. Veel van die capaciteit die door ons niet wordt gebruikt zal op de een of andere manier beschikbaar moeten komen We hebben een grote focus op de energietransitie en dat brengt grote uitdagingen. Of het nu gaat om het uitbreiden van zonne-energie, laadinfra voor vrachtwagens of warmtepompen. Al deze maatregelen geven extra stress op het elektriciteitsnet. We hebben partijen als iwell nodig om oplossingen hierin te bieden”, stelt Griffioen.

De Jong van iwell vult hem daarbij aan: “als je kijkt naar de markt van logistieke gebouwen, dan heeft die zich de laatste jaren door de grote groeispurt van webshops, enorm ontwikkeld. We hebben nu circa 42 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed (met nagenoeg evenveel dakoppervlak voor zonnepanelen) en zullen tot aan 2050 groeien naar ruim 70 miljoen vierkant meter. Als in ieder geval op alle daken die de goede constructie voor zonnepanelen hebben, ook daadwerkelijk zonne-energie kan worden opgewekt, dan wek je zodanig veel op, dat ons energienet daar nooit op toegerust zal zijn. Daar moeten dus andere oplossingen voor komen. En met onze intelligente batterijsystemen kunnen we stroomopwekking en verbruik van warmtepompen, elektrische voertuigen en machines veel beter op elkaar afstemmen. Goed voor de planeet, maar ook voor de portemonnee”.

Gedeputeerde en wethouder zetten eerste Mega Cube van iwell op stroom bij elektriciteitscentrale van Eneco in Utrecht

De Mega Cube van iwell is een intelligent batterijsysteem met een capaciteit van 14MWh en een vermogen van 7MW. Dankzij een real-time koppeling met duurzame energiebronnen stimuleert de batterij de inzet van groene energie in Nederland. Tegelijkertijd draagt het bij aan een vermindering van het gasverbruik van de Eneco elektriciteitscentrale in Utrecht. Huib van Essen,  gedeputeerde van Provincie Utrecht (o.m. portefeuille Energietransitie en Klimaat) en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (o.m. portefeuille Mobiliteit en Energie) stelden op 8 maart de Mega Cube in werking door deze ‘op stroom’ te zetten. Dit project wordt door RVO ondersteund door middel van een DEI+ subsidie.

Minder gas

iwell levert bij de realisatie van de Mega Cubes de hardware en de software om het batterijsysteem te monitoren en aan te sturen, maar is ook projectontwikkelaar. De batterij stelt Eneco voortaan in staat om de opgeslagen stroom uit de batterij in te zetten voor het balanceren van de in- en uitgaande energie op het stroomnet. Hierdoor kan de centrale een piekvraag opvangen door eerst duurzaam opgewekte energie in te zetten en productiecapaciteit van de centrale stapsgewijs op te schalen. Dit zorgt voor een vermindering van het gasverbruik.

Groene Stroom

Met het FlexiDao monitoring systeem wordt er daadwerkelijk groene stroom gebruikt van Nederlandse zon- en wind­parken. De Mega Cube is op het Eneco-terrein opgesplitst in 6 losse containers, voorzien van drie transfor­matoren. Met de inzet van dit grote batterij­systeem maakt iwell het energienet minder afhankelijk van fossiele brandstoffen in dit geval gas. Het systeem bespaart 2,6 kiloton COper jaar, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van ruim 2.600 huishoudens. Gedurende de gehele levensduur van de batterij wordt bijna 40 kiloton CO2  bespaard.

Cubes en Mega Cubes

iwell is in mei 2016 gestart met het leveren van intelligente accusystemen (Cubes genaamd) aan onder meer logistieke en industriële bedrijven, vastgoedbeleggers en mkb. Het bedrijf levert complete energie oplossingen bestaande uit de batterijopslagsystemen, de software en de begeleiding om slimme aansturing van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke moge­lijk te maken. Hiermee optimaliseert het bedrijf alle energiestromen binnen een gebouw, vlakt de piekbelasting af (peak shaving) en corrigeert het continu afwijkingen in de 50Hz frequentie. Deze kortstondige, kleine afwijkingen in deze frequentie komen geregeld voor en kunnen bij gevoelige apparatuur en machines in productie-omgevingen voor storingen zorgen. De ultrasnelle correctie door het batterij­systeem voorkomt dat het gehele machinepark weer opnieuw opgestart moet worden.
Waar de Cubes zorgen voor oplossingen in de lokale ‘wegen’ van bedrijfsterreinen en wooncomplexen, zorgen de Mega Cubes voor oplossingen op de ‘snelwegen’ van het elektriciteitsnet. Een Mega Cube is goed voor 14 MWh en 7 MW. Ter vergelijking: een standaard Cube is goed voor 10 kWh; een Mega Cube staat dus voor 1.400 gewone Cubes in één systeem.

Versnelling energietransitie

De wisselende energieprijzen zorgen voor een enorme versnelling van de energietransitie. Bedrijven en vastgoedeigenaren investeren massaal in warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen, elektrificeren versneld hun wagenpark en stappen over van gas naar stroom. Met een slim batterijsysteem kunnen zij hun duurzaam opgewekte stroom zelf optimaal gaan benutten en hoeven ze hun netaansluiting niet te verho­gen. Dat bespaart niet alleen op de kosten, maar voorkomt in veel gevallen ook onnodige en tijdrovende aanvragen voor vergroting van de netaansluiting. Iets dat met de huidige netcongestie trouwens vaak onmogelijk is.

Over iwell

iwell wil schone en betaalbare energie voor iedereen; één van de grootste uitdagingen van onze tijd. De energietransitie smeekt om verandering. Maar dit kost allemaal erg veel tijd. iwell versnelt de energietransitie en levert direct en snel de energievoorziening van morgen. Duurzamer, schoner en groener. Met de intelligente batterijen kan die stap naar een mooiere wereld nu al gezet worden. iwell heeft het grootste aantal plaatsingen van batterijsystemen in Nederland gerealiseerd. Op dit moment staat in meer dan 200 gebouwen een systeem van iwell, waaronder vastgoedgoedeigenaren, A.S.R, BouwInvest, Havenbedrijf Rotterdam, Prologis en meer dan 25 woningcorporaties.

Over Eneco

Eneco is een internationaal energiebedrijf dat zich inzet voor het versnellen van de energietransitie. Vanuit ons One Planet Plan hebben wij de ambitie om al in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn voor ons energiegebruik en dat van onze klanten. Dat vraagt om radicale elektrificatie, het uitfaseren van aardgas in productie en levering van energie en het versnellen van duurzame warmte. Wij investeren in duurzame productiemiddelen, de mogelijkheden van energieopslag en slimme energieoplossingen voor consument en bedrijf. Samen werken wij aan duurzame energie van iedereen. www.eneco.nl

Van ouderwetse stroomvoorziening naar energieleverend appartementencomplex

De manier waarop woningen in een appartementencomplex van stroom worden voorzien, is nog steeds redelijk traditioneel. Elke woning heeft een eigen meter en daarnaast zijn er nog een aantal gezamenlijke voorzieningen. Bij duurzame opwek van energie gaat er daardoor veel besparingspotentieel verloren. Gemiste kans. Door hardware en sturingssoftware te combineren is het mogelijk van een appartementencomplexen een energieleverende flat te maken.

Focussen op slimme oplossingen

Wij van iwell zijn klaar voor de toekomst van groene energie, daar schreven we al eerder een blog over. Onze productfilosofie is toekomstgericht en dat is broodnodig. In het Klimaatakkoord stelt immers onder andere dat in 2050 de gebouwde omgeving CO2-vrij moet zijn. Dat kan alleen door te kiezen voor innovatieve oplossingen. Focussen op slimme oplossingen en niet laten afremmen door de uitdagingen, vindt ook TNO. Daar kunnen wij ons natuurlijk helemaal in vinden.

Appartementencomplex op één aansluiting

Samen met TKITOE-Urban Energy, Bos Installatiewerken en de Universiteit Utrecht werken wij aan een serieuze transformatie van een ouderwets appartementencomplex aan de Henriëttedreef in Utrecht Overvecht. Traditioneel gezien heeft elke woning in een appartementencomplex een eigen meter en daarnaast zijn er nog een aantal gezamenlijke voorzieningen. Bij duurzame opwek van energie gaat er daardoor veel besparingspotentieel verloren. In het subsidieproject aan de Henriëttedreef gaan we voor een innovatieve aanpak. Door duurzame energieopwekking te combineren met een slimme gevel gaat dit complex energie leveren. Daarbij vangen we niet alleen de pieken van de centrale voorzieningen af, maar ook van alle appartementen erboven. Het heeft iets weg van wat we met Stedin hebben gedaan om kookpieken op te vangen. Dit nieuwe subsidieproject draagt de naam ‘Aptbat’, afgeleid van de woorden appartementencomplex en batterij. Met de combinatie van batterijinzet, slimme software en (geautomatiseerd) gedrag, zoals de EU-wetgeving dat voor ogen heeft, realiseren we een slim netwerk waarbij een heel appartementencomplex wordt voorzien via één aansluiting.

Ook aan de slag?

Wij helpen je graag met onze slimme batterijsystemen. Samen kunnen we de energievoorziening in Nederland verduurzamen en betaalbaar houden! Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

DOEN Participaties helpt energietransitie versnellen

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland stagneert. Het oplossen van deze congestie op de traditionele manier duurt jaren. Onze Cube-batterijen bieden een slim alternatief door tijdens piekmomenten overtollige, schone wind- en zonnestroom op te slaan en terug te leveren als het bedrijf, het gebouw, de installaties of de elektrische auto’s hierom vragen. Zo dempt dit systeem de pieken. Omdat hierdoor een grotere netaansluiting niet meer nodig is, bespaart de klant fors op de energie­rekening. En de energietransitie wordt niet gehinderd, maar juist versneld. Dit is de reden dat DOEN Participaties (opnieuw) investeert in iwell, zodat dit bewezen alternatief voor netverzwaring sneller en breder kan worden toegepast.

Over DOEN Participaties

DOEN Participaties investeert al meer dan 25 jaar in innovatieve, duurzame en sociale startups. De organisatie heeft de ambitie de wereld groener en socialer te maken en daarom staat impact centraal bij alle investeringen. DOEN Participaties investeert in de vroege fase van bedrijven en durft risico te nemen. Het bedrijf is volledig eigendom van en wordt bestuurd door Stichting DOEN. Stichting DOEN is opgezet door de Nationale Postcode Loterij.

Slimme sturing van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen

Dankzij de investering van DOEN Participaties en twee angel-investeerders kunnen wij ons batterijopslagsysteem voor vastgoedeigenaren uitbreiden met slimme sturing van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen. Zo worden alle energiestromen binnen een gebouw geoptimaliseerd en worden meerdere type batterijen aangestuurd. Iwell kwam in 2016 op de markt met het eerste volledig circulaire batterijsysteem dat piekbelasting afvlakt voor hoogbouw. Hiermee besparen bedrijven en appartementencomplexen jaarlijks duizenden euro’s op hun netbeheerkosten.

Netverzwaring duurt te lang

Mede door de zeer hoge energieprijzen investeren bedrijven en vastgoedeigenaren massaal in warmtepompen, laadpalen en stappen ze over van gas naar stroom bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Sinds vorige week heeft netbeheerder Tennet een tijdelijke stop ingesteld voor álle aanvragen in Brabant en Limburg, zowel voor de afname als voor het opwekken van stroom. Het hoogspanningsnet moet verzwaard, dikkere kabels moeten in de grond, trafohuisjes moeten uitgebreid; dit alles kost jaren. Een snel leverbaar batterijopslagsysteem zorgt er in principe voor dat de piekbelasting wordt weggenomen. Immers op het moment dat er veel wind- en zonne-energie wordt opgewekt, past dit aanbod meestal niet bij de vraag. En andersom, als die energie niet opgewekt kan worden, is er, vaak in de avonden, juist weer veel vraag. Een slim batterijsysteem zorgt voor een slim energiegebouw, dat een einde maakt aan het probleem van de pieken in vraag en aanbod van stroom. Op dit moment gebruiken meer dan honderd organisaties ons batterijsysteem, zoals bijvoorbeeld vastgoedgoedeigenaren zoals A.S.R, BouwInvest, Havenbedrijf Rotterdam, Prologis en meer dan 25 woningcorporaties.

DOEN Participaties investeert opnieuw in slim batterijopslagsysteem

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is momenteel niet berekend op de enorme toename in de vraag naar stroom. Omdat het oplossen van deze congestie vele jaren zal duren, wordt naarstig gezocht naar oplossingen die veel sneller kunnen worden ingevoerd. De Cube batterijen van iwell bieden hiervoor een alternatief, door het opslaan van schone wind- en zonnestroom. Vervolgens leveren ze stroom terug als het gebouw, de installaties of de elektrische auto’s hierom vragen. Tijdens piekmomenten slaan ze overtollige zonnestroom op of leveren de batterijen razendsnel stroom. Zo dempt dit systeem de pieken. Omdat hierdoor een grotere netaansluiting niet meer nodig is, bespaart de klant fors op de energie­rekening. En de energietransitie wordt niet gehinderd, maar juist versneld mogelijk gemaakt. Dit is de reden dat Stichting DOEN investeert in iwell, zodat dit bewezen alternatief voor netverzwaring sneller en breder kan worden toegepast.

Vervolginvestering

Dankzij deze nieuwe investering van Doen Participaties kan het Utrechtse bedrijf iwell haar batterijopslagsysteem voor vastgoedeigenaren uitbreiden met slimme sturing van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen, waarmee het bedrijf alle energiestromen binnen een gebouw optimaliseert en meerdere type batterijen kan aansturen. Iwell kwam in 2016 op de markt met het eerste volledig circulaire batterijsysteem dat piekbelasting afvlakt voor hoogbouw. Hiermee besparen bedrij­ven en appartementencomplexen jaarlijks duizenden euro’s op hun netbeheerkosten.

Netverzwaring duurt te lang

Mede door de zeer hoge energieprijzen investeren bedrijven en vastgoedeigenaren massaal in warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen, en stappen ze over van gas naar stroom. Sinds vorige week heeft netbeheerder Tennet een tijdelijke stop ingesteld voor álle aanvragen in Brabant en Limburg, zowel voor de afname als voor het opwekken van stroom. Het hoogspanningsnet moet verzwaard, dikkere kabels moeten in de grond, trafohuisjes moeten uitgebreid; dit alles kost jaren. Een snel leverbaar batterijopslagsysteem zorgt er in principe voor dat de piekbelasting wordt weggenomen. Immers op het moment dat er veel wind- en zonne-energie wordt opgewekt, past dit aanbod meestal niet bij de vraag . En andersom, als die energie niet opgewekt kan worden, is er, vaak in de avonden, juist weer veel vraag. Een slim batterijsysteem zorgt voor een slim energiegebouw, dat een einde maakt aan het probleem van de pieken in vraag en aanbod van stroom.

Op dit moment gebruiken meer dan 100 organisaties het systeem van iwell, zoals bijvoorbeeld vastgoedgoedeigenaren, A.S.R, BouwInvest, Havenbedrijf Rotterdam, Prologis en meer dan 25 woningcorporaties.

Over iwell

Iwell wil schone en betaalbare energie voor iedereen; één van de grootste uitdagingen van onze tijd. De energietransitie smeekt om verandering. Maar dit kost allemaal erg veel tijd. Iwell versnelt de energietransitie en levert direct en snel de energievoorziening van morgen. Duurzamer, schoner en groener. Met de slimme batterijen kan die stap naar een mooiere wereld morgen al gezet worden.

Over DOEN Participaties

DOEN Participaties investeert al meer dan 25 jaar in innovatieve, duurzame en sociale startups. De organisatie heeft de ambitie de wereld groener en socialer te maken. Daarom staat impact centraal bij alle investeringen. DOEN Participaties investeert in de vroege fase van bedrijven en durft risico te nemen. Het bedrijf is volledig eigendom van en wordt bestuurd door Stichting DOEN. Stichting DOEN is opgezet door de Nationale Postcode Loterij. Voor meer informatie zie www.doenparticipaties.nl

Iwell haalt financiering op voor grootschalig batterijproject

Om de energietransitie te versnellen zijn grootschalige investeringen in energieopslag van essentieel belang. Triodos Energy Transition Europe Fund en ASN Bank onderschrijven deze noodzaak en zijn daarom een partnership met iwell aangegaan.

Versnellen energietransitie

Wij schreven al eerder een blog over onze samenwerking met Eneco. Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn en door onze Mega Cubes in te zetten, kan deze duurzame energieleverancier een stapje harder gaan in het versnellen van de energietransitie. ASN Bank en Triodos Bank willen graag bijdragen aan dit initiatief. ASN Bank doet dat door middel van een banklening en Triodos Energy Transition Europe Fund, een van de impact beleggingsfondsen van Triodos Investment Management, willen graag bijdragen aan dit initiatief. ASN Bank doet dat door middel van een banklening en Triodos Energy Transition Europe Fund treedt toe als investeerder. Op deze manier wordt het energienet minder afhankelijk van fossiele brandstoffen in het algemeen en het gebruik van gas in het bijzonder en besparen we jaarlijks 2,6 gigaton CO2 per jaar

Spannende stap

Stephen Hotsma van ASN Bank: ‘Wij geloven in de businesscase en de noodzaak van energieopslag op grote schaal. We zijn al actief in de batterijmarkt en zien voldoende basis om deze financiering te verlenen. Zo hopen we bij te dragen in de versnelling van de energietransitie .’

Investeren in de energietransitie

Stef Beusmans van Triodos Energy Transition Europe Fund is het daar helemaal mee eens: ‘Triodos Investment Management ziet het financieren van opslagcapaciteitsprojecten als een bredere verantwoordelijkheid in de energietransitie. Batterijen zullen naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen bij het vergroten van de betrouwbaarheid van het net, waardoor meer duurzame energie kan worden aangesloten door mismatches tussen vraag en aanbod te beheersen. Als belegger kunnen we duidelijk bijdragen aan de energietransitie door te investeren in opslagcapaciteit.’

Langdurig partnership

Deze samenwerking is een eerste stap in een langdurig partnership. Iwell gaat op veel meer belangrijke plekken in de snelwegen van het energienet de Mega Cube inzetten. Dit is een mooie aanvulling op de kleine batterijen van iwell, die worden ingezet voor mkb-bedrijven en verduurzaming van woonwijken. Zo kunnen al die batterijen samenwerken in één grote pool en dragen ze bij aan een stabiel energienetwerk.

Interesse?

Ben je ook van plan om grootschalige energie opslag toe te passen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

WoonFriesland start samenwerking met iwell

Inzet van Cube zorgt voor vermindering druk op elektriciteitsnet en verlaging uitstoot CO2

In november heeft WoonFriesland in een van de woongebouwen aan de Gealanden in Leeuwarden als pilot een batterij geïnstalleerd, de Cube. De Cube slaat stroom tijdelijk op en zet die in bij pieken in stroomverbruik, zoals bij gebruik van een lift. Daardoor kan de aansluiting voor netbeheer lichter, wat het elektriciteitsnet ontlast. Ook betekent dit lagere netbeheerkosten. Eind december wordt aan de Berglaan in Drachten de Cube ook geplaatst. In combinatie met de zonnepanelen op het dak van dat appartementengebouw, zorgt de Cube hier ook voor besparing op energiekosten van de huurder. Met de inzet van de Cube draagt WoonFriesland samen met ontwikkelaar iwell bij aan een duurzame omgeving. 

De Cube zorgt – met en zonder zonnepanelen – voor een jaarlijkse besparing op de netbeheerkosten. Deze besparing valt financieel weg tegen de kosten van de batterij. Hierdoor worden de lasten van de huurder niet lager. Maar de Cube zorgt ook voor een verlaging van de uitstoot van CO2 met 1600 kg. Dat helpt weer om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als je de batterij koppelt aan zonnepanelen, blijft met de Cube ruim 60% van alle opgewekte zonnestroom binnen het pand. De huurder profiteert in combinatie met zonnepanelen van een financieel voordeel. Hoeveel dat exact is, wordt in de praktijk straks duidelijk.

Besparen en verduurzamen

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland: “Ik ben blij voor de bewoners met zonnepanelen dat zij straks in Drachten het voordeel direct voelen. Maar er is ook een voordeel voor WoonFriesland. De stroomvoorziening is hiermee een stuk duurzamer. Dat past bij onze stappen op het gebied van duurzaamheid. Op basis van onze ervaringen willen we dit stapsgewijs uitrollen naar zoveel mogelijk appartementencomplexen van WoonFriesland.”

Verlaging piekbelasting

De Cube slaat schone stroom, van de zon en de wind, op en levert terug wanneer nodig. Zo gebruik je ook zonnestroom wanneer de zon even niet schijnt. Maar de Cube kan meer. De batterij levert razendsnel stroom op momenten dat de vraag even heel groot is. Deze piekmomenten zorgen voor een zware belasting van het energienetwerk. Verlaag je de piekbelasting, dan kun je kiezen voor een lagere netaansluiting wat geld kan besparen. Energiegebruik wordt zo niet alleen goedkoper, maar vooral ook duurzamer, schoner en onafhankelijk van energieleveranciers.

Duurzame energie waar en wanneer het nodig is

Door de Cube in te zetten, kan duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid komen. Vincent Ruijter, directeur iwell: “De juiste hoeveelheid is belangrijk, omdat we zo het energienetwerk niet hoeven in te richten naar de piekmomenten. Dat geldt op gebouw-, op wijk- en zelfs landelijk en Europees niveau.” Sigrid Hoekstra vult aan: “Dankzij deze samenwerking met iwell zorgen we dat ons eigen bezit toekomstbestendig wordt. Ook draagt WoonFriesland zo bij aan het verduurzamen van de maatschappij in bredere zin. Op deze manier helpen we bijvoorbeeld het elektriciteitsnet te ontlasten voor Alliander zodat andere (zonne-)projecten kunnen worden aangesloten.”