Centrica en iwell gaan Tennet ondersteunen met slimme batterijen

Uithoorn, 1 juli 2020 – Centrica Business Solutions en iwell bereikten gisteren een overeenkomst voor de inzet van batterijen die vermogen leveren op zowel industriële als residentiele schaal.  Dankzij deze samenwerking kan deze innovatieve toepassing van batterijen binnenkort voor het eerst ook in Nederland worden ingezet. Niet in een pilotsetting, maar op commerciële basis in regulier bestaand Nederlands vastgoed.  

Met de zogenoemde virtuele energiecentrale (Virtual Power Plant, VPP) maakt Centrica Business Solutions netondersteuning mogelijk. Via deelname aan een cloudplatform kunnen bedrijven flexibel vermogen (terug)leveren op momenten wanneer netbeheerder Tennet hierom vraagt. In Nederland is het een primeur dat nu ook kleinschalige batterijen aan een VPP worden toegevoegd en zo hun bijdrage leveren aan netstabilisatie en het oplossen van congestieproblemen, de actuele themas van de huidige energietransitie. 

Volgende stap in energietransitie

Door de stuurtechnologie van Centrica Business Solutions te koppelen aan de ‘MegaCube’ en slimme ‘Cube’ batterijen van iwell, wordt het mogelijk om de batterijen in te zetten binnen een VPP. Beide partijen hebben de testfase van deze toepassing inmiddels afgerond. Medio oktober dit jaar zijn de batterijen van iwell, die bijvoorbeeld bij woningcorporaties worden geplaatst en een vermogen tussen de 10 en 100 kilowatt hebben, inzetbaar om het stroomnet te ondersteunen. Elke batterij is in principe hiervoor geschikt, zonder dat de prestaties ervan worden beïnvloed door deelname aan de VPP. Bovenop de lokale toepassing en inzet van de batterij ontstaat een additioneel verdienmodel met maatschappelijke baten.

De VPP bevat op dit moment al een poule van industriële installaties die netbeheerder Tennet helpt het stroomnet in Nederland stabiel te houden. Doordat Centrica Business Solutions als aggregator deze pooling aanbiedt, is het nu mogelijk om de slimme iwell batterijen toe te voegen aan de VPP. Zelf zouden deze namelijk nog niet voldoende vermogen kunnen bieden om het net te ondersteunen, maar het kritische, benodigde vermogen voor balanshandhaving wordt door de andere deelnemers in de VPP geleverd. 

Wim Vaasen, Hoofd Demand Side Response bij Centrica Business Solutions, geeft aan dat met de toevoeging van batterijen aan de VPP weer een volgende stap is gezet in de energietransitie: “We zijn blij dat dankzij onze stuurtechnologie FlexPond, nu ook dit soort slimme batterijen van iwell ingezet kunnen worden om het stroomnet te ondersteunen. Elke deelnemer in de VPP zorgt ervoor dat er meer flexibiliteit beschikbaar is voor het net. Dat is belangrijk omdat de balans tussen vraag en aanbod in Nederland snel wijzigt. In de energietransitie wordt steeds vaker schone energie ingezet, afkomstig van zon en wind en dat soms ook heel lokaal geconcentreerd. Dat heeft echter wel als gevolg dat het net instabieler kan worden en er congestie of file ontstaat op sommige plekken in het net. Doordat een batterij razendsnel energie kan opslaan óf leveren afhankelijk van de netbehoefte speelt deze technologie in onze VPP een belangrijke rol om dit probleem het hoofd te bieden. De toenemende elektrificatie in Nederland met onder meer waterstofelektrolyse of E-boilers biedt verdere kansen om met een VPP de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan naast de bestaande batterijen.”

Schaalvergroting

Iwell Is op dit moment met name actief in de woningbouw. Ze levert batterijen aan woningcorporaties en vastgoedbeleggers. Achter de schermen wordt echter ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van meerdere batterijprojecten op industriële schaal. Binnenkort wordt hier meer over bekend. Jan Willem de Jong, Commercieel directeur bij iwell: “Deze batterijen zullen grootschalige opslag mogelijk maken, waarmee bijvoorbeeld het laden van elektrische voertuigen in Nederland ondersteund kan worden. Daarnaast gaan we deze ‘super’ batterij samen met Centrica Business Solutions inzetten voor ondersteuning van de Tennet-reservemarkt. We wisten al dat het met onze oplossingen mogelijk is om schone energie op te slaan en naar wens  te gebruiken. Maar ook het terugdringen van de piekbelasting is voor veel organisaties interessant omdat dit lagere netwerkkosten oplevert. Wat onze samenwerking met Centrica Business Solutions laat zien, is dat slimme batterij-inzet op verschillende niveaus, industrieel of kleinschaliger, bijdraagt aan verduurzaming en stabilisering van het stroomnet op grote schaal. Het voelt goed om samen deze stap te zetten op weg naar een duurzame toekomst.”

Slimme batterij zorgt voor optimaal gebruik van zonnepanelen

Bouwinvest werkt samen met iwell om zonnepanelen te koppelen aan slimme batterijen. De Batterij zorgt ervoor dat de door de zonnepanelen geproduceerde energie optimaal gebruikt kan worden. De Pilot in Utrecht is geslaagd en na de zomer volgt de uitrol voor zes nieuwe locaties. De samenwerking met iwell is onderdeel van een breder energiereductieprogramma dat voor Bouwinvest bijdraagt aan het doel om de vastgoedportefeuilles Paris Proof te maken voor 2045.

De Cube, zoals de batterij van iwell heet, zorgt ervoor dat de duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid ingezet kan worden. Na een succesvolle pilot met de batterij in een appartementencomplex in Utrecht wordt na de zomer een tweede gebouw verrijkt met een slimme batterij.

Door de batterij haal je nog meer rendement uit de zonnepanelen. Dit bespaart zowel kosten als energie en draagt bij aan onze doelstelling om het energieverbruik te verminderen, één van de onderdelen in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

In een duo-interview voor Toekomstbouwers vertellen Vincent Ruijter, algemeen directeur bij iwell en Eric-Jan Dekkers, Manager Technical Management bij Bouwinvest over de samenwerking.

Lees de case van Bouwinvest en iwell in Toekomstbouwers

Samenwerken voor slim energiegebruik

“Omdat we beleggen voor de lange termijn, investeren we in de toekomstbestendigheid van ons vastgoed. Onze meetlat hierbij is Paris Proof,” vertelt Eric-Jan Dekkers, Manager Technical Management bij Bouwinvest. Bouwinvest heeft, namens institutionele investeerders, ruim € 9 miljard belegd in woningen, kantoren, winkels, hotels en zorghuisvesting in Nederland.

Dekkers leidt de verduurzamingsoperatie van de woningportefeuille bij Bouwinvest, dat voornamelijk voor Nederlandse pensioenfondsen investeert. Hij laat zien hoe Bouwinvest samenwerkt met experts aan de noodzakelijke energiereductie. “We investeren volop in zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energiebronnen om energie te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren. Ook investeren we in het beter isoleren van gebouwen en we plaatsen ‘slimme’ verwarmings-, koelings-, ventilatie- en verlichtingssystemen, waardoor de gebouwen minder energie verbruiken.” 


Koppeling slimme systemen en hernieuwbare energiebronnen is de toekomst

Door samen te werken met iwell realiseert Bouwinvest optimaal rendement uit de zonnepanelen. Bij appartementencomplex de Rolderdiephof in Utrecht combineert Bouwinvest de 320 zonnepanelen met twee Cube-batterijen van iwell. Zo worden verbruik en opwekking van energie met elkaar in balans gebracht en kan de zonne-energie ook worden ingezet als de zon niet schijnt. Vincent Ruijter, algemeen directeur van iwell: ‘Cube is onze slimme batterij, die schone energie opslaat en weer levert op piekmomenten, als het energienetwerk zwaar wordt belast. Denk daarbij aan liftgebruik, elektrisch koken en in de toekomst laadpalen. Door die piekbelasting te verminderen, volstaat een lagere netaansluiting. Dat bespaart niet alleen geld, maar is ook duurzamer en schoner. Door de Cube in te zetten, kan slim worden gestuurd. Zo blijft niet alleen opwekking en verbruik in balans, maar komt ook schone energie beschikbaar voor andere partijen, zoals netbeheerders.’


Duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid

Door de Cube in te zetten, kan duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid komen. Ruijter: ‘De juiste hoeveelheid is belangrijk, omdat we zo ons energienetwerk niet hoeven in te richten naar de piekmomenten. Dat geldt op gebouwniveau, maar ook op wijkniveau, en zelfs landelijk en op Europees niveau.’ Dekkers van Bouwinvest: ‘Dankzij de batterij van iwell gebruiken we de hernieuwbare energie nog efficiënter. Dit bespaart energie en daarmee ook kosten. Goed voor de eigenaar, de huurder en ook de omgeving. Maatschappelijk en financieel rendement gaan zo hand in hand.’

Slimmer maken door meer te verbinden

Ruijter: ‘Onze samenwerking willen we voortzetten. Samen met Bouwinvest kijken we hoe we meer bronnen kunnen koppelen aan het slimme energie systeem, zoals bijvoorbeeld laadpalen en andere kantoren- of appartementencomplexen. Hoe meer opwekkers en verbruikers kunnen worden toegevoegd, hoe meer flexibiliteit er ontstaat en hoe meer financiële en maatschappelijke waarde kan worden gecreëerd.’

Dekkers: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in de energietransitie. Innovatie is nodig om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Onze stip op de horizon is Paris Proof in 2045, en door samenwerking, komen we weer een stapje dichterbij. ’

Het concept zoals dat is ingezet bij de Rolderdiephof in Utrecht wordt na de zomer uitgerold bij een zestal locaties in Leidschendam en Zoetermeer.

Vastgoedbelegger Altera start samenwerking met iwell

Vastgoedbelegger Altera plaatste eergisteren de eerste twee Cube batterijen van iwell in haar appartementencomplex aan de Molenstraat in Apeldoorn. Op korte termijn worden meerdere Cube batterijsystemen in gebruik genomen waaronder in Hilversum en Amersfoort.

Slim energiesysteem van de toekomst

Altera werkt blijvend aan het verduurzamen van haar vastgoedportefeuille en werkt hierbij met strategische partners. De samenwerking met iwell biedt Altera de mogelijkheid om een slim energiesysteem van de toekomst in haar appartementencomplexen te plaatsen.

Lagere netaansluiting door piekbelasting te verminderen

Door zonnepanelen te combineren met meerdere Cube-batterijen wordt het verbruik en opwek van energie met elkaar in balans gebracht en kan de zonne-energie ook worden ingezet als de zon niet schijnt. Cube is een ‘slimme’ batterij, die schone energie opslaat en weer levert op piekmomenten, als het energienetwerk zwaar wordt belast. Liftgebruik, elektrisch koken en laadpalen zijn hier voorbeelden van. Door die piekbelasting te verminderen, volstaat een lagere netaansluiting.

Duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid

Door de Cube in te zetten, kan duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid komen. De juiste hoeveelheid is belangrijk, omdat we zo ons energienetwerk niet hoeven in te richten naar de piekmomenten. Dat geldt op gebouwniveau, maar ook op wijkniveau, en zelfs landelijk en op Europees niveau.

Toekomstbestendig en duurzaam met een goed rendement

Erwin Wessels, CIO van Altera: ‘Dankzij deze samenwerking met iwell zorgen we niet alleen dat ons eigen bezit toekomstbestendiger wordt, het zorgt tevens voor een goed rendement op onze investeringen en we dragen zo ook nog eens bij aan het verduurzamen van de maatschappij in bredere zin.’

Begin van de samenwerking

Vincent Ruijter, algemeen directeur van iwell: ‘Onze samenwerking houdt hier niet op. Samen met Altera kijken we hoe we meer bronnen kunnen koppelen aan het slimme energiesysteem, zoals bijvoorbeeld laadpalen. Hoe meer opwek en verbruikers worden toegevoegd, hoe meer flexibiliteit er ontstaat en hoe meer financiële en maatschappelijke waarde kan worden gecreëerd.’

Want to know more?

Nieuwsgierig naar onze slimme batterij? We komen graag langs om je meer te vertellen over de mogelijkheden. Lees here Or contact us to set a meeting!!

VACATURE – technische doener in de duurzame energie

Ben je een echte doener met een elektrotechnische achtergrond, wil je zelf meebouwen aan een duurzame energievoorziening? Dan is deze job geknipt voor jou!

iwell ontwikkelt duurzame energiesystemen met in het hart een slim en zelf ontworpen batterijsysteem. We zorgen dat onze klanten duurzaam energie kunnen opwekken met zonnepanelen, opslaan in onze zelf ontwikkelde batterijoplossingen en vervolgens slim kunnen gebruiken om bijvoorbeeld elektrische auto`s op te laden. We zien veel kansen en willen hierin het komende jaar flink groeien. Daarom zoeken we voor ons team in Utrecht een technisch doener.

ROLLEN EN TAKEN

 • Coördineren (elektro)technische zaken rondom assemblage en installatie van onze  batterijsystemen.
 • Ondersteunen bij het verder ontwikkelen onze bestaande energie opslag systemen
 • Uitvoeren van onderhoud aan onze systemen of het oplossen van storingen
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe systemen en proposities
 • Iets wat wij vooraf niet bedacht hebben, maar waar jij wel heel goed in bent!

PROFIEL EN PERSOONLIJKHEID

 • Je hebt achtergrond en ervaring in de elektrotechniek
 • Ervaring met duurzame energie en energie opslag is een pré
 • Je werkt graag aan een concreet resultaat, zowel op een project als bij een product
 • Je werkt zorgvuldig en veilig
 • Je kan goed projectmatig werken
 • Je bent niet bang om nieuwe dingen uit te proberen en vragen te stellen
 • Je vindt het leuk om in een snel veranderende omgeving te werken

WAT BIEDEN WIJ?

 • De mogelijkheid om concreet mee te bouwen aan versnelling van de energietransitie
 • Een mooie werkplek en met eigen werkplaats in de voormalige Eneco Energiecentrale in Utrecht
 • Persoonlijke begeleiding door één van de oprichters van iwell
 • Bij ons leer je alles over batterijtechnologie
 • Zelf in te delen werktijden
 • De kans op een vast dienstverband als het klikt

CONTRACTDUUR EN SALARIS

Wij zoeken iemand voor minimaal 4 dagen in de week. We starten met een overeenkomst voor 6 maanden en als dit wederzijds bevalt is er de optie tot verlenging.

PRAKTISCH

Ons kantoor zit in Utrecht, maar we hebben klanten door heel het land. Het is daarom handig als je een rijbewijs B hebt. Eventuele reiskosten die je maakt vergoeden we.

INTERESSE?

Mail je motivatie en CV naar info@iwell.nl, of bel 085 130 3572 voor meer informatie.

Check ook onze website www.iwell.nl.

VACATURE – accountmanager met duurzame impact

Iwell ontwikkelt duurzame energiesystemen met in het hart een slim en zelf ontworpen batterijsysteem. We zorgen dat onze klanten duurzaam energie kunnen opwekken met zonnepanelen, opslaan in onze zelf ontwikkelde batterijoplossingen en vervolgens slim kunnen gebruiken om bijvoorbeeld elektrische auto`s op te laden. We zien veel kansen en willen hierin het komende jaar flink groeien. Daarom versterken we ons salesteam.


PROFIEL EN PERSOONLIJKHEID

Wie zoeken we dan? Sales is je op het lijf geschreven. Niet alleen het werven van nieuwe klanten. Je bent ook goed in langdurige relaties met klanten uit te bouwen. Je bent commercieel vaardig en creatief. Jij weet hoe je een deal sluit, waar beide partijen met een goed gevoel op terugkijken.

Tegelijk vind je het belangrijk om je in te zetten voor de goede, duurzame zaak. Je wilt eigenhandig bijdragen aan de bouw van een nieuw duurzaam energiesysteem.

 • Gedreven doorzetter die gedisciplineerd te werk gaat.
 • Je beschikt over een goeie pen, spreekt en schrijft foutloos Nederlands.
 • Je legt een technisch product uit in begrijpelijke taal voor de klant.
 • Je vindt het lekker om salestargets te behalen en pakt ook verantwoordelijkheid om dit waar te maken.
 • Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in sales- en/ of adviesfuncties.
 • Je wilt bijdragen aan een betere duurzame toekomst.
 • Je kunt een technisch product in begrijpelijke taal uitleggen aan een klant.
 • Je werkt zorgvuldig.
 • Je vindt het leuk om in een snel veranderende omgeving te werken.
 • Netwerk in de vastgoedsector is een pré.

ROLLEN EN TAKEN

 • Zelfstandig bestaande relaties bij woningcorporaties en vastgoedbeleggers onderhouden en uitbouwen ten behoeve van opschaling
 • Nieuwe kanalen aanboren om Cube batterijsystemen van iwell te verkopen.
 • Offertes en tenders schrijven.
 • Je bedenkt en realiseert nieuwe salesstrategieën samen met het iwell salesteam.
 • Jij kunt van klanten fans van iwell maken, je maakt ze trots dat ze met ons samenwerken.
 • Veel persoonlijk contact met klanten. Je laat ze merken dat ze belangrijk voor ons zijn. Ze zien je als ‘trusted partner’.
 • Als je dit leuk vindt mag je ook nieuwe markten aanboren voor de (Power) Cube batterijsystemen van iwell.
 • Iets wat wij vooraf niet bedacht hebben, maar waar jij wel heel goed in bent en goed is voor iwell!

WAT BIEDEN WIJ?

 • Je werkt met een ambitieus team van jonge, enthousiaste mensen.
 • Een inspirerende werkomgeving in het hart van de energietransitie.
 • Een mooie werkplek en werkplaats in de voormalige Kolencentrale in Utrecht.
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan versnelling van de energietransitie.

CONTRACTDUUR EN SALARIS

 • 6 maanden met intentie om te verlengen voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris passend bij ervaring en profiel (2500-4000 euro p/m)
 • Een auto van de zaak, ook al reizen we liever met het OV.

PRAKTISCH

Ons kantoor zit in Utrecht, een inspirerende plek, namelijk een oude kolencentrale waar nieuwe en oude energie letterlijk samenkomen. Atoomweg 7-9, vlakbij de A2.

Je kunt je tijd zelfstandig en flexibel indelen.

INTERESSE?

Spreekt dit je aan? Laat van je horen. Wij hebben je nodig bij iwell!

Mail je motivatie en CV naar info@iwell.nl, of bel 085 130 3572 voor meer informatie.

Check ook onze website www.iwell.nl.

Hoe laad ik meer auto’s op de zon voor minder geld?

Het RVO ziet een groeispurt als het gaat om het aantal volledig elektrische auto’s. Op 31 januari 2020 telde Nederland er zo’n 109 duizend. Ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. Wat betekent dat als al die auto’s gelijktijdig moeten opladen? Gaat het licht dan uit in de straat zoals soms beweerd wordt? Harm Welleweerd, directeur business development bij iwell, ziet juist licht in de duisternis.

Zo geven we de eend weer wat meer body

In een aflevering van Nieuwsuur sprak Marc van der Linden, CEO van Stedin, zich uit over de problemen die kunnen ontstaan als teveel elektrische auto’s gelijktijdig moeten worden opgeladen. Dat hij niet de enige is die zich zorgen maakt, is wel duidelijk als ik kijk naar mijn LinkedIn-feed. Er is nogal wat te doen over dit onderwerp. Een van de blogs die ik las, ging over de transformatie van de Duck-curve naar een zwaan. In het sprookje van Hans Christian Andersen was dat een mooie wending, maar in het geval van de Duck-curve is het niet zo fraai. De Duck-curve toont dat er een piekvraag naar energie is na zonsondergang, op het moment dat zonne-energie niet langer beschikbaar is. De nek van de eend wordt elk jaar langer en de rug wordt alsmaar lager. De rug zakt omdat er meer zonnestroom wordt opgewekt overdag. De nek wordt langer omdat er steeds meer stroom gevraagd wordt door elektrische auto’s, warmtepompen en kookplaten aan het eind van de middag als mensen thuiskomen van werk. Door overdag zoveel mogelijk stroom te gebruiken en op te slaan, geven we de eend – of de zwaan dus – weer wat meer body.

Slim laden of nog slimmer laden?

Als we het specifiek hebben over slim laden van elektrische auto’s, zien we grofweg twee visies. Sommigen pleiten voor laden wanneer er weinig vraag is naar elektriciteit. Dat is ’s nachts. Een andere groep – waar ik mijzelf toe reken – is juist voorstander van overdag laden: lever duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid. Als je in de nacht laadt, moet je overdag de zonnestroom opslaan om die ’s nachts weer af te geven. Als het niet anders kan, is dat een goede oplossing. Maar waarom zou je auto’s niet laden met zonnestroom, daar waar mensen aan het werk zijn, waar hun auto’s geparkeerd staan of waar ze onderweg even stil moeten staan? Meer én sneller laden overdag, met behulp van solar car ports, FastNed snellaadstations of grote laadpleinen bij kantoorlocaties.

Het capaciteitsprobleem te lijf

Als je grote hoeveelheden elektrische auto’s gaat laden in de nacht, moet je – tenzij het waait – al die energie opgeslagen hebben in grote batterijsystemen. Als je overdag laadt, kun je met veel kleinere batterijsystemen uit de voeten, omdat zo’n batterij dan constant bezig is met groene stroom opladen en afgeven. Dat is veel efficiënter. Vreemde zienswijze voor een batterijverkoper? Misschien. Maar het gaat ons er niet om zoveel mogelijk batterijen te verkopen. Wij springen ’s ochtends in de – elektrische – auto of op de fiets omdat we de energietransitie willen versnellen. Slim en efficiënt. Met ons modulaire batterijsysteem met relatief kleine batterijen gaan we heel slim en efficiënt het capaciteitsprobleem op de piekmomenten gedurende de dag te lijf.

Want to know more?

Tijdens onze webinar van 24 juni zoomen we meer in detail in op elektrisch rijden. Meld je dan hieronder aan. Wil je nu al meer weten over onze slimme batterijen? We spreken graag een keer af vanuit onze iwell cockpit voor een digitale kennismaking. Lees here Or contact us to set a meeting!!

Meld je hier aan voor de webinar op woensdag 24 juni van 10.00 uur tot 10.45 uur.

Zo schakel je razendsnel over naar elektrisch koken

Aardgasloos wonen betekent ook gasloos koken. Maar elektrisch koken heeft nogal wat consequenties voor de piekbelasting van het elektriciteitsnet en daar weet ons huidige energienetwerk niet altijd raad mee. Tijdens onze webinar van 14 mei vertellen we je hoe je als gebouweigenaar toch – heel snel – de overstap kunt maken.

Impact op energienetwerk

Nederland stopt met het gebruik van aardgas in de energievoorziening. Veel vastgoedbezitters en woningcorporaties willen hun eigendommen all electric maken. Dat betekent ook dat de bewoners over moeten stappen naar elektrisch koken. Dat dat een enorme impact heeft op onze elektriciteitskabels en transformatorhuisjes, daar staat men niet altijd bij stil. Hoewel het jaarlijkse energieverbruik van een inductieplaat verwaarloosbaar is op de energierekening, zijn de piekvermogens die een inductieplaat verbruikt dat zeker niet. Zeker als bewoners van een flat tegelijk overstappen op inductiekoken, vraagt dat veel van het elektriciteitsnet. Stedin berekende dat door elektrisch koken in appartementen in de wijk Overvecht in Utrecht het gevraagde piekvermogen tussen 17.00 en 19.00 uur met vijftig procent stijgt.

Kip of ei?

Om dat op te lossen, moet de netbeheerder zwaardere kabels aanleggen en de transformatorhuisjes aanpassen. Een enorme investering die een meerjarenplanning vereist. Daarvoor willen ze natuurlijk eerst tot in detail weten wat de plannen van de woningcorporaties en vastgoedbezitters zijn. Maar die wachten op hun beurt met het vastleggen van hun plannen tot het netwerk is verzwaard. Een typische kip-of-ei-kwestie die de energietransitie er niet sneller op maakt.

Versnellen

Met onze Power Cube kunnen we de energietransitie versnellen, zonder eindeloos gepraat en zonder dat er in het energienetwerk geïnvesteerd moet worden. De batterij zorgt dat er extra elektriciteit geleverd wordt als dat nodig is: of dat nu tijdens het koken is, als de liften veelvuldig gebruikt worden of als elektrische auto’s aan de laadpaal hangen. Is het rustig? Dan slaat de batterij zonnestroom op waarmee het stroomnetwerk weer gestabiliseerd kan worden. Zo is iedereen blij. De netbeheerder krijgt een stuk flexibiliteit, vastgoedeigenaren en huurders een lagere energierekening en TenneT – van de hoogspanningsmasten – helpen we door hun stroomnetwerk te stabiliseren als de energie in het gebouw even niet nodig is.

Want to know more?

Wil je ontdekken of onze Power Cube ook jouw woningcorporatie een oplossing biedt om je woningen sneller en goedkoper aardgasvrij te maken? Tijdens onze webinar van 14 mei vertellen we je er alles over! Geïnteresseerd? Meld je dan hieronder aan. Wil je nu al meer weten over onze slimme batterijen? We spreken graag een keer af voor een digitale kennismaking vanuit onze iwell cockpit. Lees here hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Meld je hier aan voor de webinar op donderdag 14 mei van 10.00 uur tot 10.45 uur.

Kennemer Wonen en iwell aan de slag met Cube en zonnestroom

“Huurders profiteren meer van eigen opgewekte energie

Inmiddels zijn 4.500 huurwoningen van Kennemer Wonen voorzien van zonnepanelen. De komende vier jaar worden er nog eens 6.000 woningen voorzien van maximaal 8 zonnepanelen per woning, zonder huurverhoging. Dit betreft zowel eengezinswoningen als appartementencomplexen. Veel energie wordt opgewekt door de zonnepanelen op zonnige momenten van de dag wanneer er een lage energievraag is. Opgewekte energie die niet direct wordt gebruikt, (bij met name appartementencomplexen), wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. En dat is zonde…” vindt Michiel van Baarsen, manager Vastgoed bij Kennemer Wonen. “Door de energie op te slaan in een slim batterijsysteem blijft de eigen opgewekte stroom beschikbaar voor bewoners. Samen met Ecorus en iWell zijn we daarom een duurzaam initiatief begonnen dat ook een financieel voordeel voor de bewoners oplevert én past bij onze stappen op het gebied van duurzaamheid.

Verduurzamen en besparen gaan hand in hand

Kennemer Wonen heeft in samenwerking met bedrijf iWell bij appartementencomplex de Maasstraat in Oudorp en Professor Winklerlaan in Castricum deze nieuwe innovatie toegepast. Bij beide complexen zijn batterijen geplaatst die de teveel opgewekte energie van de zonnepanelen opslaan. De overtollige energie die opgewekt wordt door de zonnepaneelinstallatie wordt nu opgeslagen in een grote batterij. Wanneer er op bepaalde periodes van de dag meer energie wordt gevraagd dan de zonnepanelen op dat moment kunnen leveren dan wordt de eerder opgeslagen energie gebruikt vanuit de batterij in plaats vanaf het elektriciteitsnet. Een voorbeeld van een moment dat er veel energie wordt gevraagd is het gebruik van een lift in een appartementencomplex in de ochtend en in de avond. De zonnepanelen en batterij besparen jaarlijks ruim 4.000 euro op de servicekosten van een complex. Verduurzamen en besparen gaan zo dus hand in hand.

Bewoners enthousiast en besparen direct

Dankzij de koppeling van de batterij aan de zonnepanelen blijft 65% van alle opgewekte zonnestroom bewaard binnen het complex. Zonder batterij zou dit ongeveer 20% zijn. Bewoners van het appartementencomplex in Alkmaar zien dit terug in hun servicekosten. Bewoner mevrouw Bongaards: “Ik ben 87 jaar oud en heb geen verstand van techniek. De monteurs waren gelukkig heel vriendelijk. Ook vind ik het hartstikke mooi dat de servicekosten omlaaggaan en we nu schone stroom hebben.”

Bij positieve resultaten van deze pilot, kan het zijn dat deze toepassing van opslag in batterijen in de toekomst ook bij individuele woningen met zonnepanelen gaat

plaatsvinden. Hierdoor kan een woning of blok woningen voor een groot deel zelfvoorzienend worden. Kennemer Wonen neemt de ervaringen uit deze pilot mee en zal tijdens de evaluatie nadenken over eventuele vervolgstappen.

———————————————————————————————————-

Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor met name de sociale doelgroep in de regio Noord-Kennemerland. Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Omdat wij vinden dat iedereen een thuis moet hebben in een gevarieerde leefomgeving. Daaraan werken we samen met (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen. Onze medewerkers doen dit met plezier vanuit sociale betrokkenheid.

Noot voor de redactie

– Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Hof, communicatieadviseur, telefoonnummer 06 31 04 97 47, e-mail: communicatie@kennemerwonen.nl:
– De afbeelding vrij te gebruiken. Een voorbeeld van een grote batterij die wordt aangesloten tussen de zonnepaneelinstallatie en de algemene elektriciteitsmeter. Hierin wordt de teveel opgewekte energie van de zonnepanelen opgeslagen.

VACATURE – Junior Softwareontwikkelaar

**** DEZE VACATURE IS RECENTELIJK VERVULD ****

Een (bij)baan met impact – startersfunctie

Zit je nog in de studiebanken, maar jeuken je handen om ook in de praktijk aan de slag te gaan?

Ben jij student of net afgestudeerd Computer Science (of technische studie met interesse in software ontwikkeling) en wil je zelf meebouwen aan een duurzame energievoorziening? En last but not least, loop jij warm om mee te bouwen aan de software van een innovatieve battery start-up? Dan is deze job geknipt voor jou!

DE UITDAGING

Onze batterijen staan inmiddels door heel Nederland, en vormen een belangrijk onderdeel van de energievoorziening van onze klanten. Op dit moment zijn wij de software die op de batterijen draait uit aan het breiden om nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Daarnaast worden de batterijen op afstand gemonitord en aangestuurd. Het cloud platform waarmee wij dit doen is volop in ontwikkeling.

TECH-STACK

 • .NET Core C#, gRPC
 • Ubuntu Linux + Azure IoT Edge + Docker (IoT devices)
 • CI/CD
 • Angular + ASP.NET Core hosted on Azure


ROLLEN EN TAKEN

 • Samen met ervaren softwareontwikkelaars de embedded software en het cloud platform op- en uitbouwen.
 • Het analyseren van de huidige software architectuur en oppakken van verbeterpunten
 • Het programmeren van software waardoor ons systeem sneller, robuuster en mooier wordt.
 • Hands-on operationeel verbeteren en automatiseren software op nieuwe devices
 • Meedenken over het inzetten van nieuwe analyses of technieken om ons batterijsysteem beter te maken
 • Iets wat wij vooraf niet bedacht hebben, maar waar jij wel heel goed in bent!

PROFIEL EN PERSOONLIJKHEID

 • Je hebt een achtergrond in computer science (of aanverwante studie)
 •  Kennis van (een deel van) onze tech stack is een pre
 • Je bent niet bang te experimenteren
 • Je bent zelfstandig, omgevingsbewust en communicatief
 • Je werkt zorgvuldig en nauwgezet
 • Je bent niet bang om vragen te stellen
 • Je vindt het leuk om in een snel veranderende omgeving te werken

WAT BIEDEN WIJ?

 • Mogelijkheid om je studie (HBO of WO) te combineren met een inhoudelijke bijbaan
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren software engineers
 • Bij ons leer je alles over batterijtechnologie en onze software
 • Een mooie werkplek en werkplaats in voormalige energiecentrale in Utrecht
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan versnelling van de energietransitie

CONTRACTDUUR

Je bent beschikbaar voor minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen in de week voor een periode van minimaal 6 maanden, startend medio 2020. Flexibel in te delen.

PRAKTISCH

Ons kantoor zit in Utrecht, maar je kunt je tijd flexibel indelen.

INTERESSE?

Mail je motivatie en CV naar info@iwell.nl, of bel 085 130 3572 voor meer informatie.

Check ook onze website www.iwell.nl.

Over iwell

iwell bestaat omdat we de wereld ietsje mooier willen maken. Schonere lucht, schoner water en een gezondere planeet. Een duurzame energievoorziening is nodig om deze doelen te bereiken. Instituties bewegen traag. Tegelijk zijn we ongeduldig en willen we de status quo doorbreken. Daarom bouwen we aan een duurzame energievoorziening.

– acquisitie niet op prijs gesteld –

Hoe je in 5 stappen weet of batterijen interessant zijn voor jouw organisatie

Wij krijgen vaak de vraag of opslag kan bijdragen aan het verduurzamen van vastgoed. Wat zijn zinvolle toepassingen, in financiële zin, maar ook in termen van CO2-besparingen en duurzaamheid? In deze blog beschrijven we de vijf stappen om te komen tot zinvolle duurzame toepassingen voor opslag in de bebouwde omgeving. Tijdens onze webinar van 2 april zoomen we dieper in op deze stappen.

1 Verzamel vastgoedinformatie

Data is het nieuwe goud. Begin daarom met een analyse van de juiste data: analyseer de beschikbare jaarnota’s die je hebt van de centrale voorzieningen van je appartementencomplexen en kijk naar het jaarverbruik. Op basis daarvan kunnen wij al een quick scan maken en je vertellen waar het laaghangend fruit hangt.

2 Ga op zoek naar stroompieken

Een belangrijke graadmeter om te bepalen of opslag interessant is, zijn kortstondige stroompieken. Die kun je eenvoudig met slimme batterijtechnologie verlagen en daardoor kun je flink besparen op je elektriciteitskosten. Verbruikers die kortstondige stroompieken veroorzaken zijn bijvoorbeeld liften die aangaan, elektrische kookplaten en elektrische auto’s die opgeladen worden.

3 Herken en benut kansen

Stem je investeringen af op geplande duurzaamheidsmaatregelen. Zo kun je het moment waarop je met opslag aan de slag gaat, combineren met bijvoorbeeld de grootschalige installatie van elektrische kookplaten, met gepland liftonderhoud, met de installatie van nieuwe laadpalen, of met het moment waarop daken worden voorzien van zonnepanelen. Op die manier combineer je activiteiten, bespaar je kosten en beperk je de overlast voor bewoners tot een minimum.

4 Kies de financieringsvorm die past bij je past

Heb je al een overvolle investeringsagenda en wil je eigenlijk meer dan dat je budget toelaat? Is snelheid bepalend of wil je je risico spreiden? Dan kan het slim zijn om opslag als een service af te nemen. Maar zit je financieel wat ruimer in je jas, dan wil je wellicht liever al je investeringen zelf bekostigen om zo geen onnodige rentekosten te betalen. Kijk goed wat bij je organisatie past en wat voor jou werkt.

5 Voorkom onverwachte verrassingen

De kans is groot dat je als organisatie nog maar beperkt ervaring hebt met opslagtechnologie, laat staan met onderhoud van dergelijke apparatuur. Een goed onderhoudscontract is dan onmisbaar. Waar moet je dan op letten? Zorg dat de resultaten in termen van bespaarde euro’s en CO2 inzichtelijk zijn, maak afspraken over rapportages die je op regelmatige basis ontvangt en vergelijk ook de uitkomsten van de praktijkrapportages met de beloftes die vooraf gedaan zijn. Op die manier ben je in control en heb je grip op je investeringen en voorkom je dat je voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Want to know more?

Tijdens onze webinar van 2 april zoomen we meer in detail in op deze aspecten. Meld je dan hieronder aan. Wil je nu al meer weten over onze slimme batterijen? We spreken graag een keer af vanuit onze iwell cockpit voor een digitale kennismaking. Lees here Or contact us to set a meeting!!

Meld je hier aan voor de webinar op donderdag 2 april van 10.00 uur tot 10.45 uur.