Meet the team: Peter Bossers

Hi Peter, wat leuk dat je meer wilt vertellen over je werk bij iwell! Hoe zou jij jezelf omschrijven in één zin?

Ik zou mezelf omschrijven als een jongen vol Brabantse gezelligheid.

En hoe uit die Brabantse gezelligheid zich dan?

Ik ben eigenlijk gek op alles wat gerelateerd is aan muziek. Livemuziek in een restaurant door een bandje, goede muziek tijdens feestjes en natuurlijk muziek zelf maken, daar kan ik echt vrolijk van worden!  

Zelf muziek maken, klinkt goed, wat doe je nog meer in je vrije tijd?

Zoals ik al zei vind ik zelf muziek maken tof. Ik heb vroeger veel gedrumd. Dat is overigens wel een tijd geleden gezien ik mijn drumstel niet mee kon nemen naar mijn studentenkamer. Daarnaast heb ik altijd met veel plezier gehockeyd. En ik heb ook wel getennist. Vrijrecent heb ik bovendien het wielrennen opgepakt. Genoeg te doen dus!

Zo te zien hou jij je bezig met van alles wat! Hoe zit dat eigenlijk bij iwell?

Bij iwell is dat eigenlijk net zo! Ik ben binnengekomen met een open sollicitatie. iwell leek mij een leuk en leerzaam bedrijf om te gaan werken na mijn master. Ik ben nu onder andere bezig met voorbereidend werk voor de monteurs, het verwerken van de haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor onderhoud en monitoren. Ik hou alle problemen nauwkeurig bij om zo de drukte van onze monteurs inzichtelijk te krijgen. Ook reken ik samen met collega’s Joren en Hasib de business cases door. Ik weet nog niet helemaal waar het precies heen gaat, maar tot nu toe vind ik alles leuk dus zeg ik overal ja op! 

Hoe belangrijk vind je het milieu, het klimaat en duurzaamheid?

Dat is eigenlijk pas gaan groeien sinds dat ik mijn master ben begonnen. Tijdens mijn bachelor Industrial Engineering & Management werd er niet heel veel aandacht aan besteed. Maar met mijn master Science, Business & Innovation in Amsterdam draaide eigenlijk alles om duurzame technologieën en ontwikkelingen. Ik vind het belangrijk dat ik me inzet voor een duurzame wereld. Bij iwell kan ik mijn brein gebruiken om een betere wereld te bouwen voor in de toekomst. 

Doe je privé ook iets met duurzaamheid?

Ik ben er zeker bewust van en mee bezig, maar ik probeer er niet in door te draaien. Ik eet wel minder vlees en stap zo min mogelijk in het vliegtuig. Toch ben ik op de werkvloer het meest efficiënt bezig met duurzaamheid!

Waar krijg jij energie van?

Binnen m’n werk krijg ik veel energie van mijn collega’s. Als ik het goed kan hebben met enthousiaste collega’s om me heen word ik nog meer gemotiveerd om hard te werken. Ik vind het bij iwell heel fijn dat alles flexibel is, iedereen is aanspreekbaar en iedereen deelt zijn enthousiasme!  

Welke boodschap zou jij onze volgers mee willen geven?

Het is voor onze generatie belangrijk om te bouwen aan een betere wereld, in het nu en in de toekomst. Dit is een last die tevens heel veel mogelijkheden met zich meebrengt. 

Ook werken bij iwell? Solliciteer dan nu via de werken bij iwell pagina!

Energiearmoede? Zo pak je het aan

Nederland kent een nieuw woord: energiearmoede. Een uitdaging voor onder andere woningcorporaties. Hoe kun je je huurders helpen deze energiearmoede te bestrijden? Vincent Ruijter, commercieel directeur bij iwell, neemt je mee in deze blog.

Energiearmoede

Vorige week stuurden alle Friese huurdersverenigingen, drie gemeenten, de provincie, woningcorporaties en werkvoorzieningsschappen samen een brandbrief naar minister Schouten om aandacht te vragen voor energie-armoede. Daarin staan zij niet alleen. De zorgen om energiearmoede zijn groot. Maar wat is het eigenlijk? We spreken van energiearmoede als een huishouden een energierekening heeft die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Een ontwikkeling waar ook woningcorporaties mee geconfronteerd worden, want één op de zes huurders van een corporatiewoning leeft in energiearmoede. Woningcorporaties regelen vaak de energierekeningen voor hun huurders, en met de stijgende energieprijzen ziet die rekening er een stuk minder aantrekkelijk uit dan voorheen. Dat kun je oplossen door de energiekosten te verlagen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, met de huidige energieprijzen.

Verduurzamen moeilijk door file op het net

Dé oplossing is verduurzamen. Het aanleggen van eigen zonnepanelen, het installeren van warmtepompen en zo snel mogelijk van het gas. Dankzij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming heb je immers fiscaal voordeel als je sociale huurwoningen verduurzaamt. Maar daar schuilt een addertje onder het gras… Het net wordt steeds voller. Woningcorporaties krijgen van hun netbeheerder vaak te horen dat ze moeten stoppen met verduurzamen. Natuurlijk kun je wachten tot die netcongestie is opgelost, maar dan komt de energietransitie piepend en krakend tot stilstand en zijn je huurders niet geholpen.

Heft in eigen handen

Wat kun je als woningcorporatie dan wél doen om de energiearmoede van je huurders te tackelen? Het heft in eigen handen nemen. Door slimme batterijen in te zetten kun je zelf zorgen voor een balans in de opwek en het verbruik van schone energie binnen jouw woningcomplex. Zo kun je wel gebruikmaken van de RVV Verduurzaming en je zonnepanelen aansluiten en laadpalen plaatsen zonder jaren te wachten op een netverzwaring.

Ook aan de slag?

Wij helpen je graag met onze slimme batterijsystemen. Samen kunnen we de energievoorziening in Nederland verduurzamen en betaalbaar houden! Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

CE Delft: ‘7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties dankzij inzet batterijen’

Het net raakt vol, maar de inzet van batterijen kan bijdragen aan de oplossing en zo de energietransitie versnellen. CE Delft bracht onlangs een rapport uit waarin staat dat batterijen het mogelijk maken om op het bestaande energienet 7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties aan te sluiten. Hiermee kan genoeg elektriciteit worden opgewekt voor circa 2 miljoen huishoudens.

In de wacht

Het nieuws staat er bol van: het stroomnet raakt overbelast, vooral vanwege de aangeleverde groene energie. Dat betekent dat duizenden bedrijven in de wacht staan om met hun zonnepanelen aangesloten te worden op het Nederlandse elektriciteitsnet. Ondanks investeringen in het stroomnet blijft die wachtlijst bestaan. Het aanleggen van nieuwe kabels duurt simpelweg te lang. Bovendien, zoals we al schreven in een eerdere blog, meer kabels zorgen alleen maar voor meer van hetzelfde. Tijd voor een echt slimme aanpak.

Batterijen als versnellers van de energietransitie

Eind januari bracht CE Delft, in opdracht TKI Urban Energy en Enexis Groep, het rapport Omslagpunt grootschalige batterijopslag uit. Hierin staat dat we meer zonneparken kunnen aansluiten op het net als we batterijen gebruiken en de overheid hier stimuleringsmaatregelen voor in het leven roept. Met deze studie wil CE Delft inzicht geven in de opbouw van de businesscase van grootschalige batterijopslag en wordt aangetoond wat de bijdrage van batterijen is aan de energietransitie, met en zonder stimulerend beleid van de overheid. In het rapport wordt gesteld dat de toename van hernieuwbare energie het steeds uitdagender maakt om vraag en aanbod van elektriciteit op elk moment in het jaar op elkaar af te stemmen. Grootschalige batterijopslag kan bijdragen aan de oplossing en zo de energietransitie versnellen. Batterijen maken de druk op het net minder, doordat op die manier daar waar zonnepanelen worden ingezet, een kleinere netaansluiting nodig is. Bovendien bieden batterijen bescherming tegen prijsrisico’s. De elektriciteit hoeft dan immers niet meer op hetzelfde tijdstip geleverd te worden als het wordt opgewekt. Rest één grote vraag: wanneer wordt batterijopslag op grote schaal rendabel?

Groeispurt omvang batterijopslag

Batterijen worden in de toekomst snel goedkoper. Tegelijkertijd stijgen de opbrengsten, met name door de sterkere schommelingen van de elektriciteitsprijs. De omvang van batterijopslag in Nederland zal naar verwachting groeien van zo’n 70 MW nu naar zo’n 1 à 1,5 GW in 2030. Deze enorme groei wordt met name veroorzaakt doordat batterijen rendabel worden op nieuwe markten en de omvang van sommige markten groeit. Vandaag al kunnen batterijexploitanten hun batterijsysteem op een rendabele manier beschikbaar stellen aan TenneT, om zo de netfrequentie te handhaven. Ook kunnen batterijen nu al goede inkomsten halen door congestieproblemen van netbeheerders op te lossen op de congestiemarkt. Rond 2030 worden batterijen ook rendabel op de onbalansmarkt.

Overheidsstimulering maakt netverzwaring overbodig

De inzet van batterijen bij zonneparken maakt dat er meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden op dezelfde netaansluiting, dat er minder duurzame stroom verloren gaat op momenten van te veel aanbod/opwek en dat de elektriciteit geleverd kan worden op momenten dat anders vervuilende centrales aan het werk moeten. Batterijen bij zonneparken leveren dus maatschappelijke waarde op in de vorm van CO2-reductie. Dit is echter niet rendabel zonder aanvullend beleid. Tijd voor investeringssubsidie die alleen het beoogde type batterijen stimuleert in de beoogde toepassing. Batterijen die al rendabel waren hoeven niet te worden gestimuleerd. Bovendien kan er, door alle batterijen te stimuleren, niet gegarandeerd worden dat de batterijen op de goede plek komen (bij zonne-energie) en daarmee bijdragen aan de CO2-reductie. Maar duidelijk is dat het potentieel enorm is: met 5,5 GW batterijen bij zonneparken kan nog eens 7,5 GWp aan extra zonnepanelen aangesloten worden, zonder netverzwaring. Dit zorgt ervoor dat er 5 TWh per jaar additionele hernieuwbare opwek zo’n vijf tot tien jaar eerder gerealiseerd kan worden. Het resultaat? Tussen de 1,6 en 2,2 Mton per jaar aan CO2-reductie.

Aan de slag!

De overheid is aan zet, lijkt ons zo, anders komt de energietransitie piepend en krakend tot stilstand. Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Het stroomnetwerk loopt vol. Filerijden of oplossen?

Op het Nederlandse elektriciteitsnet ontstaat steeds vaker file. Wachten we tot we moeten gaan ‘rekeningrijden’ om netcongestie op te lossen of gaan we vandaag zelf al aan de slag? Als het aan ons ligt, gaan we voor het laatste!

Het duurt te lang

Het kan niemand zijn ontgaan, ons stroomnetwerk loopt vol. Waarom er steeds vaker file ontstaat op het Nederlandse electriciteitsnetwerk, wordt heel helder uitgelegd in dit filmpje van Nu.nl. Dit kunnen we natuurlijk oplossen door fiks te investeren in kabels, maar als je weet dat alleen al het aanleggen een transformatorstation gemiddeld zeven jaar duurt, kun je op je vingers natellen dat daar de oorlog niet mee gaan winnen.

Meer vraag naar elektriciteit op piekmomenten

Bovendien, als je meer kabels aanlegt, krijg je meer van hetzelfde. Om naar een echt duurzame energievoorziening toe te gaan, moeten we het slimmer gaan aanpakken! We gaan de komende jaren namelijk alleen maar meer elektriciteit gebruiken op de piekmomenten. Elektrisch koken, elektrisch rijden en elektrisch verwarmen zorgt voor een toegenomen vraag naar elektriciteit in de ‘haarvaten’ van ons net. En dat is wat ons elektriciteitsnet niet aankan.

Slimme sturing en slimme energieopslag

Dit vraagt niet alleen om een investering in meer kabels, maar vooral ook een investering in slimme sturing en slimme energieopslag. Alleen op die manier kunnen we efficiënter gebruik gaan maken van onze huidige infrastructuur. Door lokale opwek en lokaal verbruik beter op elkaar af te stemmen, komen we tot een oplossing die slimmer, goedkoper en duurzamer is. Daarnaast vraagt dit om slimme ‘prikkels’ in ons energiesysteem, zoals het ‘rekeningrijden op het elektriciteitsnet’ voor verbruik op de piekmomenten.

Balans

Helaas komen in de huidige situatie en met de huidige regelgeving dit soort ‘prikkels’ pas wanneer de nood hoog is, soms ’te hoog’. Met onze slimme software in combinatie met ons slimme batterijsysteem verlagen we de piekstromen en brengen we weer balans in de mismatch tussen het opwekken en verbruiken van schone stroom. Al sinds 2016 werken we elke dag met een fantastisch team om ervoor te zorgen dat onze klanten alsnog hun zonnepanelen kunnen aansluiten, laadpalen kunnen plaatsen of uitbreiding van hun pand kunnen uitvoeren en ze niet een paar jaar moeten wachten op een netverzwaring.

Ook aan de slag?

We kijken ernaar uit om ook in 2022 onze klanten te helpen met slimme batterijsystemen. Samen kunnen we energievoorziening in Nederland verduurzamen en betaalbaar houden! Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Samen met Vattenfall verduurzamen we Jachtwerf van Dusseldorp

Sinds kort zijn wij als iwell een samenwerking gestart met Vattenfall, een energiebedrijf met een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Ons eerste gezamenlijke project is bij Jachtwerf van Dusseldorp, een jachtwerf waar je als booteigenaar je pizza op de boot kan laten bezorgen!

Duurzaamheid as a service

Vattenfall ambieert een fossielvrij leven binnen één generatie. Daarom bieden zij hun klanten duurzaamheid als een service. Onze Cube-batterij wordt onderdeel van deze service. Vattenfall financiert ons systeem, zodat klanten de batterij kunnen huren. Eén van de eerste projecten waar we ons in samenwerking met Vattenfall op richten is het verduurzamen van Jachtwerf van Dusseldorp in Loosdrecht. Maar hier houdt het niet op: er zijn nog een heleboel klanten van Vattenfall waar we dit ook gaan toepassen. De potentie is gigantisch.

Wensen van moderne watersporter

Jachtwerf van Dusseldorp is sinds 1956 een echt familiebedrijf. In 2013 is al de derde generatie tot het bedrijf toegetreden. Daarmee wordt de jachtwerf geleidelijk aangepast aan de wensen van de moderne watersporter. Daar horen niet alleen laadpalen voor elektrische bootjes en auto’s bij, maar ook een heus pizzarestaurant.

Grotere rol elektrisch varen

Als je de CO2-uitstoot wil verlagen, en je leeft in een land met 6,3 duizend kilometer aan vaarwegen, dan kan het niet anders dan dat elektrisch varen een steeds grotere rol gaat vervullen. Er zijn dan ook steeds meer booteigenaren die op zoek zijn naar een manier om hun bootjes elektrisch te laden. Dat begrijpen ze bij Jachtwerf van Dusseldorp. Toen het populaire pizzarestaurant De Werf ervoor zorgde dat het stroomnet niet meer aan de vraag kon voldoen, was het de hoogste tijd om naar een duurzame manier van elektriciteitsvoorziening te zoeken.

Cube als slim hart van het energiesysteem

Door de batterijen van iwell als slim hart van het energiesysteem van de jachthaven in te zetten, zorgen we er – samen met Vattenfall – voor dat Jachthaven van Dusseldorp de juiste hoeveelheid stroom op het juiste moment op de juiste plek aangevoerd krijgt. Als er heel veel pizza’s moeten worden gebakken, krijgen de laadpalen ietsje minder stroom. Immers, de pizza’s moeten snel gebakken worden, de bootjes liggen over het algemeen wel een nachtje aan de laadpaal. Dat is op dat moment net even iets minder urgent.

Drie vliegen in een klap

Zo helpen we de jachthaven op verschillende manieren: we verlagen de piekstroom tijdens het laden van de bootjes en het gebruik van de pizzaovens, we slaan zonnestroom op op het moment dat die ruim voorhanden is, we stabiliseren het stroomnet met de slimme energy-community-software én we laden elektrische auto’s en boten op met de batterij en zonnepanelen.

Meer weten?

Jachtwerf van Dusseldorp is maar één van de jachthavens. Er zijn er zo’n 1.200 in Nederland. De oplossing die we in Loosdrecht hebben toegepast is een schaalbare oplossing. Meer weten? Stuur een mailtje naar info@iwell.nl of reageer via onze LinkedIn-pagina.

Iwell genomineerd voor Cobouw Innovatie Award. Gun jij ons jouw stem?

Elk jaar worden in november de Cobouw Awards uitgereikt. Daarmee geeft Cobouw aandacht aan de toekomst van de bouw. Dit jaar is iwell een van de drie genomineerd organisaties in de categorie ‘Innovatie’. Help ons deze prijs in de wacht te slepen! Zo voorkomen we dat congestie op het stroomnet het nieuwe stikstofprobleem van de bouw wordt.

Innovatieve batterij

Met onze Cube bieden wij een oplossing voor congestie op het stroomnet. Cobouw heeft Cube, onze thuis- of wijkbatterij, genomineerd in de categorie Innovatie van de Cobouw Awards. Daar zijn wij natuurlijk supertrots op!

Nu aan de slag

Het dichtslibben van het stroomnet wordt een steeds groter probleem. Met onze batterij kunnen we wel in korte tijd veel stroom leveren, waar het elektriciteitsnet niet op is berekend. Van woonwijken tot grote distributiecentra, met onze batterij wordt het stroomnet gestabiliseerd en hoeft het niet verzwaard te worden. Zo hoeven we niet te wachten tot de netbeheerder alles oplost, met het risico dat de energietransitie piepend en krakend tot stilstand komt. Want als iedereen doorgaat met verduurzamen, maar het net is er niet op ingericht, komt er van die energietransitie weinig terecht. Dan gooien we bakken met schone energie over de schutting.

Voor bouwers van de toekomst

Vastgoedontwikkeling stopt allang niet meer bij de oplevering van een gebouw. Exploitatie, slim energiegebruik en hergebruik van materialen zijn thema’s waar de bouwers van de toekomst mee aan de slag moeten. Niet in de laatste plaats omdat het niet langer vanzelfsprekend is dat jouw gebouw op het net aangesloten kan worden. Zonder stroom gebeurt er niets: geen liften, geen verlichting, geen internet. Kortom, het complete primaire proces van jouw klanten komt tot stilstand. Kies jij ook voor een duurzamer benadering van vastgoedontwikkeling? Breng dan nu je stem uit op de slimme batterij van iwell!

Geïnspireerd?

Meer weten over het inzetten van ons batterijsysteem? Heb je zelf last van congestie in het stroomnet? Wil je meer zonnepanelen aansluiten? Of gewoon betaalbare schone stroom? Wij leveren zowel de hardware als de slimme aansturing om het verbruik achter de energiemeter te optimaliseren, en zorgen dat zoveel mogelijk lokale zonne-energie binnen jouw gebouw gebruikt wordt. Meer weten? Stuur een mailtje naar info@iwell.nl of reageer via onze LinkedIn-pagina.

‘Als vader van twee kinderen wil ik de wereld oproepen: ga sneller’

Het gaat niet best met het klimaat. Een reden tot zorg, schrijft Jan Willem de Jong in deze blog: ‘Ik wil graag dat mijn kinderen ook nog van een schone wereld kunnen genieten. Dan moeten we wel nú aan de slag met z’n allen.’

Hittegolven, droogte en extreme neerslag

Het zal niemand ontgaan zijn, het VN-klimaatpanel IPCC heeft onlangs een langverwacht rapport vol waarschuwingen over het klimaat gepubliceerd. De uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat we ons moeten voorbereiden op meer en meer hittegolven, droogte en extreme neerslag. De mens heeft in deze klimaatverandering een grote rol gespeeld. Dat is misschien ook meteen de positieve noot: de mens kan er nu nog voor zorgen dat het klimaat wordt gestabiliseerd. Maar dan moeten we wel heel snel de CO2-uitstoot drastisch verlagen.

Samenvatting in vijf woorden

Alleen al het eerste deel van het nieuwe IPCC-rapport is vijftienhonderd pagina’s lang, en gebaseerd op zo’n veertienduizend onderzoeken. Als ik het rapport in vijf woorden mag samenvatten: we moeten in actie komen. Ik maak me er persoonlijk echt zorgen over. Als vader van twee kinderen van 2,5 jaar en drie maanden zou ik de wereld echt willen oproepen: ga sneller. Als je een businesscase hebt, en die is kostenneutraal, doe er dan iets mee. Je kunt het aan je kinderen niet uitleggen dat je niet in actie bent gekomen omdat je er niet – genoeg – aan verdiende. Daar is het te spannend voor aan het worden. De tijd van wikken en wegen en nog maar eens een jaartje uitstellen is nu echt voorbij. Voel die urgentie, ga aan de slag, en zorg dat de toekomst van onze kinderen niet in het gedrang komt.

Weilanden onder water

Als je ziet wat er in Leersum is gebeurd met die valwind of met de overstromingen in Limburg, dan kun je toch niet anders dan concluderen dat de weersextremen werkelijkheid zijn? Ik heb pas een nieuw huis gekocht, daar ben ik net ingetrokken met mijn vrouw en twee kinderen. Soms overvalt me de gedachte: shit, als we niks doen staan over 50 jaar hier de weilanden ook blank. We moeten gaan knallen en stoppen met eindeloos praten.

Laat de energietransitie niet piepend en krakend tot stilstand komen

Ik ben ook niet voor niets ondernemer geworden. Ik wil de wereld een stukje mooier, duurzamer, schoner en groener achterlaten dan ik ‘m aangetroffen heb. Als iwell dragen we ons steentje bij door te voorkomen dat de energietransitie piepend en krakend tot stilstand komt omdat het net vol is. Daarom spring ik elke ochtend weer uit bed, om die energietransitie te versnellen en om elke dag weer te bouwen aan de energievoorziening van morgen. Met onze slimme batterijsystemen zetten wij vandaag al stappen op weg naar een mooiere wereld. Waar wacht jij nog op?

Meepraten?

Welke mogelijkheden zie jij om de energietransitie te versnellen? Stuur een mailtje naar info@iwell.nl of reageer via onze LinkedIn-pagina.

Massaal aan de laadpaal? Met een batterij lukt het wel

De verwachting is dat er, alleen al in Nederland, in 2035 50.000 grote elektrische vrachtwagens op onze wegen rondrijden. Dat gaat heel wat betekenen voor snellaadstations. Wij geloven dat batterijen een deel van de oplossing zijn.

Sneller laden, sneller naar de volgende klus

Deze week is voor ons een feestelijke week. Ons batterijsysteem wordt voor het eerst gekoppeld aan een snellader voor elektrische vrachtwagens. Zo is de e-truck sneller opgeladen dan wanneer deze alleen via het elektriciteitsnet wordt opgeladen. En sneller opgeladen, is sneller door naar de volgende klus, dat hoeven we niemand uit te leggen. Deze gecombineerde manier van laden neemt snel in populariteit toe. Uit dit onderzoek blijkt dat je op veel plekken het net moet verzwaren. Wij pleiten ervoor dat niet alleen met stroomkabels te doen, maar ook door het inzetten van batterijsystemen.

Route du soleil

Iedereen die een elektrisch vervoermiddel heeft, kent het probleem. Je bent onderweg, en je batterij dreigt leeg te raken. Dan wil je even snel opladen. Hoe meer elektrische vervoersmiddelen er zijn, hoe vaker we met pieken bij de laadstations te maken krijgen. Hoe los je dat op? Bij vervoermiddelen die op benzine rijden, ligt de oplossing voor de hand. We kennen allemaal de beelden van de overvolle Luxemburgse tankstations langs de Route du Soleil op zwarte zaterdag. Onder zo’n tankstation ligt een enorme tank, en bij extreme drukte bevoorraad je die eenvoudigweg wat vaker.

Inrichten naar piekmoment te duur

Bij snellaadstations is dat geen oplossing. Natuurlijk kun je de infrastructuur van zo’n snellaadstation inrichten naar de drukste dag van het jaar of het piekmoment van de dag. Het gevolg is dat je de dan 24/7 betaalt naar die piekbelasting. Bovendien kun je niet optimaal gebruik maken van wind- en zonne-energie. Dat is dus veel te duur en al zeker niet duurzaam. Door zonne- en windenergie op te slaan in grote batterijen, creëer je duurzame buffers die ingezet kunnen worden op piekmomenten.

Geen #waterstofvrachtauto’s in zicht

Niemand twijfelt meer aan de toekomst van elektrisch vervoer. Zo twitterde Herbert Diess, de topman van Volkswagen, onlangs dat waterstof nodig is voor staal, chemie en aerodynamica, en niet in auto’s zou moeten belanden: ‘Veel te duur, inefficiënt, traag en moeilijk uit te rollen en te vervoeren. Kortom: geen #waterstofauto’s in zicht.’ En daarin staat hij niet alleen. Er is geen autofabrikant meer die niet vol inzet op elektrisch vervoer, en dat geldt vandaag de dag zelfs voor de vrachtwagenfabrikanten. Steeds meer vrachtwagenproducenten brengen elektrische trucks op de markt. De verwachting is dat er, alleen al in Nederland, in 2035 50.000 grote elektrische vrachtwagens op onze wegen rondrijden. Dat gaat heel wat betekenen voor snellaadstations. Wij geloven dat batterijen een deel van de oplossing zijn.

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe jij ons batterijsysteem in kunt zetten bij snellaadstations? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Van ouderwetse jaren 60-flat naar energieleverend onderkomen

Hoogbouwflats uit de jaren 60 en 70 zijn niet direct het toonbeeld van duurzaamheid. De Henriëttedreef in Utrecht Overvecht gaat daar verandering in brengen. Na renovatie biedt dit gebouw een blauwdruk voor een innovatieconcept waarmee oude flats kunnen worden getransformeerd naar energieleverende woonunits. Daarbij is een mooie rol weggelegd voor de Power Cube van iwell.

Modulair renovatiesysteem

Het Inside Out-consortium heeft een modulair renovatiesysteem ontwikkeld. Hiermee moet het mogelijk worden hoogbouwflats uit de jaren 60 en 70 te renoveren naar energieleverende woningen door duurzame energieopwekking te combineren met een slimme gevel. De flat aan de Henriëttedreef, toe aan groot onderhoud, is gebombardeerd tot testflat.

Verduurzaming én kostenbesparing

Het renovatiesysteem integreert installatiecomponenten zoals verwarming, ventilatie en water tot drie multifunctionele bouwdelen. In combinatie met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag moet dit ervoor zorgen dat er uiteindelijk zoveel stroom opgewekt wordt door zon en wind dat de flat meer energie oplevert dan er door de bewoners verbruikt wordt. Niet alleen een grote verduurzaming, maar ook kostenbesparend voor de bewoners. Op basis van deze testcase zal een blauwdruk worden gecreëerd voor de renovatie van de tienduizenden andere flats uit de jaren 60 en 70 die Nederland telt.

Impressie van de hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in Utrecht Overvecht na renovatie.

Opvangen van piekmomenten

Om te voorkomen dat op piekmomenten het licht uitgaat, combineert het Inside Out-systeem slim energiemanagement met onze batterij. Softwarematig kun je natuurlijk al een heleboel slim regelen. Zo kan een warmtepomp best vijf minuten uit zonder dat alle woningen direct hun warmte verliezen. Het opladen van een auto kan soms ook best even uitgesteld. Toch ontkom je niet altijd aan piekmomenten. Neem een koude winterdag, wanneer de warmtepompen loeien, de liften overuren draaien en iedereen na werktijd aan het – elektrisch – koken slaat. De netaansluiting is te klein voor die piekbelasting en om te voorkomen dat er dan dikkere kabels aangelegd moeten worden, wordt onze batterij ingezet. Zijn er geen piekmomenten? Dan wordt de batterij ingezet om zoveel mogelijk zonnestroom op te slaan en daarmee het stroomnetwerk van de beheerders te ondersteunen.

Bewoners

Voor de bewoners betekent deze renovatie driedubbel glas, nieuwe verwarmingselementen, warmtepompen, en de overstap van koken op gas naar elektrisch. En een lagere energierekening!

Geïnspireerd?

Ben je ook bezig met gasloze innovatieconcepten? Dan komen we graag met je in contact om je meer te vertellen over de mogelijkheden van onze slimme batterij. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Maak korte metten met stijgende energietarieven

De nieuwe energietarieven voor 2021 zijn bekend gemaakt. Deze tarieven worden door verschillende factoren bepaald, zoals de olieprijs, de overheidsheffingen maar vooral ook door de netbeheerderskosten. Geen verrassing dus dat de energietarieven – wederom – flink stijgen. Wat kunnen we hier zelf aan doen?

Dramatische versnelling

Al jaren stijgen de netbeheerderskosten harder dan de inflatie. In 2021 zien we wederom een dramatische versnelling van deze groei in kosten, in sommige gevallen is er sprake van een stijging van wel tien procent, zeker bij de grote netbeheerders. Deze trend is al jaren zichtbaar en is dan ook niet echt een verrassing. Welk probleem ligt hieraan ten grondslag? We doen met z’n allen een steeds groter beroep op het bestaande energienetwerk. We leveren meer zonne-energie en windenergie aan het net en gebruiken steeds vaker elektrische verwarming, elektrische auto’s en andere elektrische apparaten. Deze gigantische belasting van het net zorgt dat netbeheerders verwachten miljarden te moeten investeren in het net. Het logische gevolg daarvan is dat ook wij als eindgebruikers dat terugzien op onze rekening. En dit zal niet de laatste keer zijn dat we daarmee geconfronteerd worden.

Ingericht om altijd maximaal te leveren

Een stijgende energierekening, daar zit niemand op te wachten. Reden te meer om eens te onderzoeken of er geen manieren zijn om die energierekening toch betaalbaar te houden. Zijn die dikke stroomkabels echt nodig, of kunnen we ook met minder af? Dat kan met slimme buffersystemen, zoals dat bijvoorbeeld is geregeld bij het waternet. We hebben allemaal een bescheiden, dunne waterleiding in ons huis. Doordat iemand ooit het principe van de stortbak heeft bedacht, kunnen we toch in één keer met zo’n tien liter water het toilet doorspoelen. Hadden we die stortbak niet, zouden we enorme dikke waterleidingen moeten hebben. Bij het stroomnet wordt dit principe gek genoeg niet toegepast. Hier wordt gekeken naar wat de maximale piek in het stroomverbruik is, en vervolgens wordt er een kabel aangelegd die dik genoeg is om het hele jaar door die piek te leveren. Terwijl het stortbakprincipe ook op het energienet toegepast kan worden. Door die intelligentie toe te passen, kunnen we onze energie effectiever en slimmer gebruiken. Dat draagt bij aan de betaalbaarheid van je energierekening en biedt meer ruimte voor schone bronnen op het elektriciteitsnet.

Intelligente stortbak van energie

Onze batterijen fungeren als de intelligente ‘stortbak’ van schone stroom. Of het nu gaat om liften, elektrische kooktoestellen of auto’s, door energie op te slaan in onze batterij is er ook op piekmomenten voldoende stroom beschikbaar en zijn die nog dikkere kabels helemaal niet nodig.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar onze slimme batterij? We vertellen je graag meer over de besparingen die je kan behalen, verzwaringen van netaansluitingen kan voorkomen en de andere mogelijkheden, zoals lease. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Wij gebruiken cookies om jou de beste website-ervaring te kunnen geven. Lees er alles over in ons privacystatement.