Stedin, Mitros en iwell maken werk van decentrale batterij!

Rotterdam, 8 oktober 2020 – Stedin onderzoekt in een flat in de Utrechtse wijk Overvecht-Noord hoe een inpandige batterijopstelling de piekbelasting bij koken op inductie kan opvangen. In deze wijk gaan de komende jaren naar verwachting ruim 4000 woningen over van koken op gas naar koken op inductie. Wanneer de proef slaagt, wordt mogelijk een investering in het elektriciteitsnet voorkomen of uitgesteld naar een moment waarop meer werkzaamheden in de ondergrond moeten plaatsvinden.  

Het proefproject in Overvecht-Noord ging pasgeleden van start waarbij een batterij is geplaatst in een flat van woningcorporatie Mitros. Stedin werkt voor deze proef samen met Iwell, een bedrijf dat batterijen levert en zich richt op het versnellen van de energietransitie. Stedin onderzoekt hoe de batterij de pieken kan opvangen die ontstaan wanneer de bewoners van deze flat elektrisch koken. De batterij kan mogelijk ook gebruikt worden voor het verlagen van piekstroom van bijvoorbeeld de lift. Het afvlakken van de pieken in energieverbruik kan daardoor ook resulteren in lagere vastrechtkosten voor Mitros. 

Wanneer de proef slaagt, worden de mogelijkheden voor opschaling naar andere flats verkend. Individuele batterijen opereren in de wijk als één groot slim decentraal batterijsysteem. Leiden de kosten en baten van deze batterij tot een positieve businesscase, dan zijn extra investeringen in het elektriciteitsnet mogelijk niet nodig. Zo ontstaat een geaggregeerde wijkbatterij die kostenbesparend kan uitpakken voor de woningbouwcorporaties en leidt tot lagere netinvesteringen door Stedin. 

Toename van de piekstroom 
Stedin werkt op meerdere plekken in Nederland aan de overgang van koken op gas naar koken op inductie. Op een aantal plekken moesten de netten worden verzwaard om elektrisch koken te kunnen faciliteren. Ook voor deze 4000 woningen in Overvecht-Noord is een investering nodig. Warmold ten Zijthoff, Innovatiemanager Energietransitie bij Stedin: “Veel mensen realiseren zich nog niet dat overgang naar inductiekoken al impact kan hebben op het elektriciteitsnet. Het vermogen van een inbouw inductie kookplaat kan oplopen tot 11000 watt. Dat is vergelijkbaar met ca 4 wasmachines die tegelijkertijd staan te centrifugeren. Wanneer een paar huishoudens overstappen is dat vaak nog geen probleem. Het wordt anders wanneer een hele flat of straat over gaat zoals in Overvecht.” 

Challenge voor jonge ondernemers
Eerder dit jaar zette Stedin al een startup challenge in de markt gericht op het opvangen van piekstroom, waar jonge ondernemers of bedrijven een goed idee kunnen pitchen. In dit geval gaat het om oplossingen om de noodzaak van zwaardere infrastructuur te voorkomen of uit te stellen. In Overvecht-Noord is de batterij mogelijk de oplossing voor het ontlasten van het elektriciteitsnet. Centraal in de challenge staat het borgen van betaalbare infrastructuur en een vereenvoudiging van de afhankelijkheden in investeringsplannen van infrabeheerders en gebouweigenaren. Een tweede doel is te onderzoeken hoe Stedin met de juiste prikkels samenwerking in en met de markt tot stand kan brengen, wat leidt tot een efficiënter gebruik van het bestaande elektriciteitsnet.

‘Energietransitie? Daar moet je nu mee aan de bak.’

Jan Willem de Jong houdt zich van jongs af aan al bezig met maatschappelijke vraagstukken. Vier jaar geleden richtte hij, samen met Vincent Ruijter en Harm Welleweerd, iwell op, fabrikant en ontwikkelaar van slimme opslagsystemen. Zo helpt iwell de energietransitie te versnellen. Want dat het sneller moet, daar is Jan Willem van overtuigd: ‘Eindeloze gesprekken? Daar zijn wij niet van. Niks wachten, wij gaan gewoon vandaag aan de bak.’ In deze blog vertelt hij waarom dat zo hard nodig is.

Slechtste kindje van de klas

Er wordt al jaren gepraat over het belang van energieopslag. Op elk congres staan er weer honderd standhouders die roepen dat energieopslag de toekomst is. Ondertussen gebeurt er maar weinig. Dat wilden wij doorbreken. In ons polderlandje zijn we enorm goed in praten over hoe dingen beter kunnen. Wij wilden daadwerkelijk in actie komen en direct aan de slag gaan met verduurzaming, zonder daarbij een dief van onze eigen portemonnee te zijn. Als er één onderwerp is waar je niet te veel moet vertragen, is het wel de energietransitie. Nederland is al het slechtste kindje van de klas, Europees gezien. Zelfs Malta heeft ons ingehaald qua hoeveelheid duurzame energie in het elektriciteitssysteem.

Pieken in het stroomverbruik verlagen

Als iwell hebben wij Cube ontwikkeld, een batterij die de energie van wind en zon opslaat en verdeelt wanneer het nodig is. Cube wordt ingezet om zonnestroom op te slaan. Zo is er ook stroom beschikbaar op het moment dat de zon even niet schijnt en er wel behoefte aan stroom is. Maar Cube kan ook worden ingezet om razendsnel pieken in het stroomverbruik te verlagen door even heel veel power te leveren. Dat doen we aan de hand van een aantal casussen. Zo zien we in appartementencomplexen met een lift een enorme piek in stroomverbruik op het moment dat mensen naar hun werk gaan of thuiskomen van werk. Met onze Cube kunnen we zorgen dat de piekbelasting van de elektriciteitskabels verlaagd wordt. Per aansluiting bespaar je daarmee zo’n tweeduizend euro per jaar. Hetzelfde doen we samen met netbeheerders en woningcorporaties die flats gasloos maken. Daar zie je een enorme piek in het stroomverbruik als mensen gaan koken. Er ontstaat een grote piekbelasting tussen 17 en 19 uur. Voor het elektrische laden van auto’s geldt hetzelfde. Of het nu gaat om liften, elektrische kooktoestellen of auto’s. Overal zijn onze batterijen de intelligente ‘stortbak’ van schone stroom. Zo zorgen we dat er ook op piekmomenten voldoende schone stroom beschikbaar is.

Zwaardere kabels? Duur en traag

In de ‘oude’ wereld, is er bij netbeheerders maar één oplossing als de vraag groter is dan de kabels aankunnen: zwaardere kabels aanleggen. Maar er is op dit moment een schreeuwend tekort aan elektrotechnisch personeel. Dit zorgt voor vertraging en is bovendien heel duur. Die kabels worden vervolgens voor negentig procent van de tijd helemaal niet ten volle benut, alleen op piekmomenten zijn ze even nodig. De intelligente Cube-batterijen kun je inzetten als de vraag – of de opwek – even heel groot is. Een onmisbare schakel op weg naar een duurzame energievoorziening dus.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar onze slimme batterij? We komen graag langs om je meer te vertellen over de mogelijkheden. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Hoe laad ik meer auto’s op de zon voor minder geld?

Het RVO ziet een groeispurt als het gaat om het aantal volledig elektrische auto’s. Op 31 januari 2020 telde Nederland er zo’n 109 duizend. Ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. Wat betekent dat als al die auto’s gelijktijdig moeten opladen? Gaat het licht dan uit in de straat zoals soms beweerd wordt? Harm Welleweerd, directeur business development bij iwell, ziet juist licht in de duisternis.

Zo geven we de eend weer wat meer body

In een aflevering van Nieuwsuur sprak Marc van der Linden, CEO van Stedin, zich uit over de problemen die kunnen ontstaan als teveel elektrische auto’s gelijktijdig moeten worden opgeladen. Dat hij niet de enige is die zich zorgen maakt, is wel duidelijk als ik kijk naar mijn LinkedIn-feed. Er is nogal wat te doen over dit onderwerp. Een van de blogs die ik las, ging over de transformatie van de Duck-curve naar een zwaan. In het sprookje van Hans Christian Andersen was dat een mooie wending, maar in het geval van de Duck-curve is het niet zo fraai. De Duck-curve toont dat er een piekvraag naar energie is na zonsondergang, op het moment dat zonne-energie niet langer beschikbaar is. De nek van de eend wordt elk jaar langer en de rug wordt alsmaar lager. De rug zakt omdat er meer zonnestroom wordt opgewekt overdag. De nek wordt langer omdat er steeds meer stroom gevraagd wordt door elektrische auto’s, warmtepompen en kookplaten aan het eind van de middag als mensen thuiskomen van werk. Door overdag zoveel mogelijk stroom te gebruiken en op te slaan, geven we de eend – of de zwaan dus – weer wat meer body.

Slim laden of nog slimmer laden?

Als we het specifiek hebben over slim laden van elektrische auto’s, zien we grofweg twee visies. Sommigen pleiten voor laden wanneer er weinig vraag is naar elektriciteit. Dat is ’s nachts. Een andere groep – waar ik mijzelf toe reken – is juist voorstander van overdag laden: lever duurzame energie op de juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid. Als je in de nacht laadt, moet je overdag de zonnestroom opslaan om die ’s nachts weer af te geven. Als het niet anders kan, is dat een goede oplossing. Maar waarom zou je auto’s niet laden met zonnestroom, daar waar mensen aan het werk zijn, waar hun auto’s geparkeerd staan of waar ze onderweg even stil moeten staan? Meer én sneller laden overdag, met behulp van solar car ports, FastNed snellaadstations of grote laadpleinen bij kantoorlocaties.

Het capaciteitsprobleem te lijf

Als je grote hoeveelheden elektrische auto’s gaat laden in de nacht, moet je – tenzij het waait – al die energie opgeslagen hebben in grote batterijsystemen. Als je overdag laadt, kun je met veel kleinere batterijsystemen uit de voeten, omdat zo’n batterij dan constant bezig is met groene stroom opladen en afgeven. Dat is veel efficiënter. Vreemde zienswijze voor een batterijverkoper? Misschien. Maar het gaat ons er niet om zoveel mogelijk batterijen te verkopen. Wij springen ’s ochtends in de – elektrische – auto of op de fiets omdat we de energietransitie willen versnellen. Slim en efficiënt. Met ons modulaire batterijsysteem met relatief kleine batterijen gaan we heel slim en efficiënt het capaciteitsprobleem op de piekmomenten gedurende de dag te lijf.

Meer weten?

Tijdens onze webinar van 24 juni zoomen we meer in detail in op elektrisch rijden. Meld je dan hieronder aan. Wil je nu al meer weten over onze slimme batterijen? We spreken graag een keer af vanuit onze iwell cockpit voor een digitale kennismaking. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Meld je hier aan voor de webinar op woensdag 24 juni van 10.00 uur tot 10.45 uur.

Zo schakel je razendsnel over naar elektrisch koken

Aardgasloos wonen betekent ook gasloos koken. Maar elektrisch koken heeft nogal wat consequenties voor de piekbelasting van het elektriciteitsnet en daar weet ons huidige energienetwerk niet altijd raad mee. Tijdens onze webinar van 14 mei vertellen we je hoe je als gebouweigenaar toch – heel snel – de overstap kunt maken.

Impact op energienetwerk

Nederland stopt met het gebruik van aardgas in de energievoorziening. Veel vastgoedbezitters en woningcorporaties willen hun eigendommen all electric maken. Dat betekent ook dat de bewoners over moeten stappen naar elektrisch koken. Dat dat een enorme impact heeft op onze elektriciteitskabels en transformatorhuisjes, daar staat men niet altijd bij stil. Hoewel het jaarlijkse energieverbruik van een inductieplaat verwaarloosbaar is op de energierekening, zijn de piekvermogens die een inductieplaat verbruikt dat zeker niet. Zeker als bewoners van een flat tegelijk overstappen op inductiekoken, vraagt dat veel van het elektriciteitsnet. Stedin berekende dat door elektrisch koken in appartementen in de wijk Overvecht in Utrecht het gevraagde piekvermogen tussen 17.00 en 19.00 uur met vijftig procent stijgt.

Kip of ei?

Om dat op te lossen, moet de netbeheerder zwaardere kabels aanleggen en de transformatorhuisjes aanpassen. Een enorme investering die een meerjarenplanning vereist. Daarvoor willen ze natuurlijk eerst tot in detail weten wat de plannen van de woningcorporaties en vastgoedbezitters zijn. Maar die wachten op hun beurt met het vastleggen van hun plannen tot het netwerk is verzwaard. Een typische kip-of-ei-kwestie die de energietransitie er niet sneller op maakt.

Versnellen

Met onze Power Cube kunnen we de energietransitie versnellen, zonder eindeloos gepraat en zonder dat er in het energienetwerk geïnvesteerd moet worden. De batterij zorgt dat er extra elektriciteit geleverd wordt als dat nodig is: of dat nu tijdens het koken is, als de liften veelvuldig gebruikt worden of als elektrische auto’s aan de laadpaal hangen. Is het rustig? Dan slaat de batterij zonnestroom op waarmee het stroomnetwerk weer gestabiliseerd kan worden. Zo is iedereen blij. De netbeheerder krijgt een stuk flexibiliteit, vastgoedeigenaren en huurders een lagere energierekening en TenneT – van de hoogspanningsmasten – helpen we door hun stroomnetwerk te stabiliseren als de energie in het gebouw even niet nodig is.

Meer weten?

Wil je ontdekken of onze Power Cube ook jouw woningcorporatie een oplossing biedt om je woningen sneller en goedkoper aardgasvrij te maken? Tijdens onze webinar van 14 mei vertellen we je er alles over! Geïnteresseerd? Meld je dan hieronder aan. Wil je nu al meer weten over onze slimme batterijen? We spreken graag een keer af voor een digitale kennismaking vanuit onze iwell cockpit. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Meld je hier aan voor de webinar op donderdag 14 mei van 10.00 uur tot 10.45 uur.

Hoe je in 5 stappen weet of batterijen interessant zijn voor jouw organisatie

Wij krijgen vaak de vraag of opslag kan bijdragen aan het verduurzamen van vastgoed. Wat zijn zinvolle toepassingen, in financiële zin, maar ook in termen van CO2-besparingen en duurzaamheid? In deze blog beschrijven we de vijf stappen om te komen tot zinvolle duurzame toepassingen voor opslag in de bebouwde omgeving. Tijdens onze webinar van 2 april zoomen we dieper in op deze stappen.

1 Verzamel vastgoedinformatie

Data is het nieuwe goud. Begin daarom met een analyse van de juiste data: analyseer de beschikbare jaarnota’s die je hebt van de centrale voorzieningen van je appartementencomplexen en kijk naar het jaarverbruik. Op basis daarvan kunnen wij al een quick scan maken en je vertellen waar het laaghangend fruit hangt.

2 Ga op zoek naar stroompieken

Een belangrijke graadmeter om te bepalen of opslag interessant is, zijn kortstondige stroompieken. Die kun je eenvoudig met slimme batterijtechnologie verlagen en daardoor kun je flink besparen op je elektriciteitskosten. Verbruikers die kortstondige stroompieken veroorzaken zijn bijvoorbeeld liften die aangaan, elektrische kookplaten en elektrische auto’s die opgeladen worden.

3 Herken en benut kansen

Stem je investeringen af op geplande duurzaamheidsmaatregelen. Zo kun je het moment waarop je met opslag aan de slag gaat, combineren met bijvoorbeeld de grootschalige installatie van elektrische kookplaten, met gepland liftonderhoud, met de installatie van nieuwe laadpalen, of met het moment waarop daken worden voorzien van zonnepanelen. Op die manier combineer je activiteiten, bespaar je kosten en beperk je de overlast voor bewoners tot een minimum.

4 Kies de financieringsvorm die past bij je past

Heb je al een overvolle investeringsagenda en wil je eigenlijk meer dan dat je budget toelaat? Is snelheid bepalend of wil je je risico spreiden? Dan kan het slim zijn om opslag als een service af te nemen. Maar zit je financieel wat ruimer in je jas, dan wil je wellicht liever al je investeringen zelf bekostigen om zo geen onnodige rentekosten te betalen. Kijk goed wat bij je organisatie past en wat voor jou werkt.

5 Voorkom onverwachte verrassingen

De kans is groot dat je als organisatie nog maar beperkt ervaring hebt met opslagtechnologie, laat staan met onderhoud van dergelijke apparatuur. Een goed onderhoudscontract is dan onmisbaar. Waar moet je dan op letten? Zorg dat de resultaten in termen van bespaarde euro’s en CO2 inzichtelijk zijn, maak afspraken over rapportages die je op regelmatige basis ontvangt en vergelijk ook de uitkomsten van de praktijkrapportages met de beloftes die vooraf gedaan zijn. Op die manier ben je in control en heb je grip op je investeringen en voorkom je dat je voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Meer weten?

Tijdens onze webinar van 2 april zoomen we meer in detail in op deze aspecten. Meld je dan hieronder aan. Wil je nu al meer weten over onze slimme batterijen? We spreken graag een keer af vanuit onze iwell cockpit voor een digitale kennismaking. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Meld je hier aan voor de webinar op donderdag 2 april van 10.00 uur tot 10.45 uur.

Iwell op Building Holland

Op 27, 28 en 29 oktober vind je iwell op de Innovatieboulevard van Building Holland in RAI Amsterdam. In deze blog vertelt Jan Willem de Jong, commercieel directeur bij iwell, waarom een bezoekje de moeite waard is.

Ontdek de toekomst van de bouw- vastgoed- en installatiesector

Building Holland is hét kennis- en netwerkevenement waar je de toekomst van de bouw- vastgoed- en installatiesector ontdekt en kennismaakt met de nieuwste innovaties, vooraanstaande experts en koplopers binnen alle sectoren. Vorig jaar vond je ons al op Building Holland met onze Cube. Inmiddels is onze productenfamilie uitgebreid met de Home Cube, die een stapje kleiner is en geschikt voor in huis. En het grote broertje van de Cube, de Power Cube. Daarmee kunnen we pieken in het elektriciteitsnet reduceren als mensen en masse hun auto’s aan de laadpaal hangen of elektrisch gaan koken.

Iwell Energy Community

Alle systemen binnen onze productenfamilie hebben twee dingen gemeen. Ze kunnen razendsnel grote pieken in het stroomverbruik terugdringen en zorgen daarmee voor flinke besparingen op de netbeheerkosten. Bovendien zijn ze allemaal onderdeel van de iwell energy Community. De iwell Energy Community maakt het mogelijk om slim alle batterijen aan elkaar te koppelen om zo het elektriciteitsnet nog meer te ontzien.

Slimme dingen doen

Hoe dat werkt? Al onze systemen hebben een individueel doel. Dat kan bijvoorbeeld gaan om zonnestroom opslaan of stroompieken van de lift verlagen. Andere systemen zijn weer gericht op het tegelijkertijd laden van meerdere auto’s op een relatief kleine kabel of het voorkomen dat het net verzwaard moet worden als iedereen elektrisch gaat koken. Maar heel vaak zijn er geen pieken. Op die momenten zetten we de systemen in om slimme dingen te doen binnen de iwell Energy Community. Dus als een batterij lokaal niet nodig is, omdat er geen pieken zijn, wordt hij ingezet om het stroomnetwerk – in de wijk of landelijk – te stabiliseren.

Superbatterij

Eén individuele batterij is te klein om problemen in het stroomnetwerk op te lossen, maar allemaal aan elkaar gekoppeld kunnen ze dat wel. Door in onze Community al die batterijen bij elkaar te brengen, functioneren ze als een grote superbatterij. Dat is iets waar we vandaag de dag woningcorporaties en netbeheerders al mee helpen. Het resultaat is dat de kosten van de energierekening dalen en dat grootschalige investeringen in het lokale elektriciteitsnetwerk uitgesteld kunnen worden of zelfs overbodig worden. Zo versnellen we de energietransitie en houden we de kosten voor onze maatschappij zo laag mogelijk.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten? Kom dan langs op onze stand tijdens Building Holland 2020 in RAI Amsterdam op 27, 28 en 29 oktober. Je vindt ons op stand 10.1 IB op de Innovatieboulevard. Wil je nu al meer weten, stuur me dan een mailtje via janwillem@iwell.nl.

Wokken met het licht aan

Nederland gaat van het gas. Dat heeft gevolgen voor de piekbelasting van het elektriciteitsnet. Om die uitdaging het hoofd te bieden, schreef Stedin een wedstrijd uit. Het team van iwell nam de handschoen op en met succes. Power Cube goes Stedin!

Stormachtige groei elektrisch koken

Heel Nederland is druk bezig met gasloos wonen. Het is dan ook niet vreemd dat elektrisch koken een stormachtige groei doormaakt. Het jaarlijkse energieverbruik van een inductieplaat is immers verwaarloosbaar op de energierekening en de overstap is redelijk eenvoudig. Maar dat heeft nogal wat consequenties voor de piekbelasting van het net. Zo berekende Stedin dat in appartementen in de wijk Overvecht in Utrecht het gevraagde piekvermogen tussen 17.00 en 19.00 uur met vijftig procent stijgt. Dat is maar heel even, maar de elektriciteitskabels en transformatorhuisjes zijn daar simpelweg niet op gebouwd.

Zwaardere kabels. Of toch niet?

De meest voor de hand liggende oplossing? Het aanleggen van zwaardere kabels. Maar dat kost enorm veel tijd en vraagt om grote investeringen. Vervolgens worden die kabels voor negentig procent van de tijd helemaal niet ten volle benut; alleen op piekmomenten zijn ze even nodig.

Challenge

Om met die uitdaging om te kunnen gaan, lanceerde Stedin eind 2019 een challenge onder de naam ‘Heel Holland wokt en het licht in de flat blijft aan!’. De concrete vraag? Hoe kan de piekvraag naar elektriciteit op zo’n manier gespreid worden dat het niet te veel vraagt van het elektriciteitsnet? Een vraag die ons team op het lijf is geschreven. Met de Power Cube hebben we een batterijsysteem ontwikkeld dat extra krachtig is. Zo kun je een batterij inzetten voor een hele flat. Op de piekmomenten zorgt de batterij dat er extra stroom geleverd wordt, zodat je geen dikkere kabels nodig hebt. Op de rustiger momenten kan de batterij zonnestroom opslaan via de zonnepanelen die op de daken liggen. Zo stabiliseren we met onze batterij het stroomnetwerk.

And the winner is…

Stedin nodigde de bedenkers van de vijf meest innovatieve ideeën uit om te pitchen. Daarbij keek Stedin niet alleen naar de inhoudelijke oplossing, maar beoordeelde ook in hoeverre de pitch zich richtte op het proces erna. Zoals zij het zelf formuleerden: ‘De eindgebruiker is vaak degene die in contact komt met het product, hoe neem je die mee in het verhaal, wat is het voordeel voor de gebruiker?’ Uiteindelijk kwam iwell met de Power Cube als – trotse – winnaar uit de bus!

Flinke ambities

Het ambitieniveau van Stedin is fors: pas als zij minimaal vijftig procent van de problemen die optreden door de piekbelasting kunnen oplossen met de Power Cube, zien zijn de oplossing als geslaagd. We weten dat ons systeem technisch gezien werkt, maar het toepassen in zo’n praktische context, daar heb je een partij als Stedin voor nodig. Voor ons een prachtige kans om ervaring op te doen. Iedere flat is weer net iets anders. Met welke scenario’s krijg je te maken? Hoe ga je je product daar zo op engineren dat de installatiekosten laag blijven en de overlast beperkt blijft? En natuurlijk: hoe zorgen we voor voldoende draagvlak onder bewoners in deze deze transitie?

Niet praten maar doen

We moeten tempo maken maken met de energietransitie. Er moet nog heel veel gebeuren, maar het gaat veel te langzaam. Het helpt enorm als je het enerzijds betaalbaar houdt en aan de andere kant versnelt, door te kiezen voor slimme oplossingen. Als wij met z’n allen zo snel mogelijk gasloos willen wonen, dan moeten we niet praten maar doen. En dat is waar wij voor staan: praktische oplossingen waar gebouweigenaren morgen mee aan de slag kunnen. We kijken er dan ook echt naar uit met Stedin aan de slag te gaan!

Meer weten?

Nieuwsgierig naar onze slimme batterij? We komen graag langs om je meer te vertellen over de mogelijkheden. Lees hier hoe wij te werk gaan of maak direct een afspraak!

Software Engineer Hanneke den Ouden

Hoi Hanneke, leuk dat ook jij deel uitmaakt van ons gezellige iwell team! We willen je graag even kort voorstellen aan de trouwe iwell volgers. Hoe zou jij jezelf in één zin omschrijven?

Ik ben een vrolijk en optimistisch persoon en altijd in voor actie!

En wat voor actie bedoel je dan?

Vooral veel gezelligheid. Dus dat kan het organiseren zijn van een activiteit voor mijn vriendengroep of een gezellig avondje wat eten en drinken.

En je bent een vrolijk persoon. Dat weten wij wel, maar waar kunnen anderen dat uit opmaken?

Ik ben niet iemand die snel bij de pakken neer gaat zitten, die altijd wel het positieve van een situatie kan zien.

En is dat voordelig in jouw werkzaamheden?

Zeker! Vooral als programmeur. Dan zit je nou eenmaal wel eens ‘vast’. Soms denk je dan: ‘Hier kom ik nooit meer uit.’ En dan is het belangrijk om door te kunnen bijten en juist te denken: ‘Hier moet een oplossing voor zijn!’

Waar ben je goed in?

Ik ben goed in structuur aanbrengen en overzicht bewaren. Ervoor zorgen dat we met z’n allen naar een doel werken en dat dat doel ook bekend is bij iedereen.

Zou je dat ook kunnen omschrijven als een leider?

Ja, wel een beetje denk ik. Dat doe ik van nature. Dat zie je ook in mijn privé situaties. Daar regel ik ook graag de zaakjes.

Hoe belangrijk vind jij het milieu, het klimaat en duurzaamheid?

Belangrijk! Toen ik écht klein was sprak ik – tot grote schaamte van mijn ouders – mensen aan als zij papiertjes op straat gooiden. Én ik heb een tijdje niet naar het Jeugdjournaal mogen kijken, omdat er dan gesproken werd over een gat in de ozonlaag en ik daar niet van kon slapen.

Ik heb er verder nooit echt iets actief mee gedaan en het is, na verloop van tijd, een beetje naar de achtergrond geraakt. Nu de afgelopen jaren alsmaar duidelijker wordt dat er echt een probleem is, vond ik het belangrijk om in mijn werk aan een oplossing voor dit probleem bij te dragen.

Doe je privé ook iets met duurzaamheid?

Een beetje de standaard dingen. Ik probeer in de dingen die ik doe en koop rekening te houden met de impact op het klimaat. Ik ga zo min mogelijk met de auto en zoveel mogelijk met de trein en fiets. Daarnaast eet ik weinig vlees en scheidt ik uiteraard mijn afval. Het is misschien niet heel revolutionair, maar ik vind het belangrijk om met kleine dagelijkse keuzes ook mijn bijdrage te leveren.  

Misschien niet heel revolutionair, maar zeker niet minder belangrijk. Goed bezig!

En waarom ben je bij iwell komen werken?

Ik wilde graag voor een relatief klein bedrijf werken dat bezig is om een maatschappelijk probleem op te lossen. Ik kwam iwell tegen en zij waren op zoek naar een software engineer. Het klikte heel erg goed tijdens de sollicitatiegesprekken. En dat kwam zeker door de manier waarop het bedrijf gerund wordt. Dit past heel goed bij wat ik fijn vind.

Welke manier is dat?

Aan de ene kant openheid en aan de andere kant de snelheid. De snelheid waarmee zowel intern dingen gebeuren als waarmee we onze Cube ontwikkelen. Het is echt heel leuk om onderdeel te zijn van iwell.  

Bedankt voor jouw tijd, Hanneke! Wil jij ook ons team komen versterken en je aansluiten bij ons? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent.

Product Developer Marc op den Kamp

Hoi Marc, vandaag de eer aan jou om jezelf voor te stellen als teamlid van iwell. Hoe zou jij jezelf in één zin omschrijven?

In 1 zin? Ik ben erg geïnteresseerd in de realiteit om me heen en kijk er vooral heel wetenschappelijk naar. En met die wetenschap en kennis probeer ik iets nieuws te maken. Ik probeer technologie te gebruiken om de wereld te verbeteren. En dan vooral aan de kant van natuurkunde.

Maar Marc, dat is niet 1 zin.

Ok. Ik ben een sportieveling, die naast zijn werk graag met muziek en technologie bezig is.

Waarom kwam je bij iwell?

De reden dat ik bij iwell ben gekomen is dat ik inzag dat de opslag van energie essentieel is voor de energietransitie. iwell ontwikkelt in Nederland op dit moment als enige deze batterijsystemen die de opslag van energie voor gebouweigenaren mogelijk maakt.

Via Google Maps zocht ik op batterijbedrijf. Ik ontdekte dat er een batterijbedrijf gevestigd is in de Eneco Energiecentrale in Utrecht. Beetje krom, want hier wordt vooral veel gas verbrand. Wat natuurlijk niet echt bevorderlijk is voor de opwarming van de aarde.

Maar toch kwam je op sollicitatiegesprek.

Ja. Ik was super enthousiast over het bedrijf geworden en had mijn sollicitatiegesprek met Vincent en Michiel. Mijn visie en die van iwell hebben veel overlap met elkaar. Niet lang daarna startte ik mijn eerste werkdag als technologisch ontwikkelaar in de energiecentrale waar we nu nog steeds zitten.

Vind je het een inspirerende plek?

Jazeker. Omdat hier de technologie is gevestigd waar we het grootste deel van onze stroom vandaan halen. Een paar weken geleden hebben we een rondleiding gekregen binnen de centrale en zijn we op plekken geweest die niet voor het publiek openbaar zijn. Heel imponerend en leerzaam.

Hoe belangrijk vind jij het milieu, het klimaat en duurzaamheid?

Ontzettend belangrijk. Dit was misschien wel de belangrijkste reden dat ik bij iwell ben gaan werken. Anders was ik misschien iets gaan doen in het maken van computer microchips of iets in de kwantummechanica.

Ben jij je altijd al bewust geweest van het milieu en jouw bijdrage als mens hierin?

Nee, dat zeker niet. Dat is echt pas iets van de laatste 5-6 jaar. Daarvoor had ik er wel van gehoord, maar was ik er zelf veel minder mee bezig. Ik ben altijd wel met energie besparen bezig geweest. Het gevoel wordt ook steeds sterker om er iets mee te doen.

Dit komt door de mensen die je tegenkomt en natuurdocumentaires die ik graag kijk. Ik kijk graag naar BBC, Live, Our Planet en Blue Planet. Our Planet focust ook steeds meer op het feit dat het klimaat aan het veranderen is.

Tijdens mijn studie leerde ik veel wetenschappelijker naar dingen te kijken en dan besef je eigenlijk wel dat we dik in de shit zitten. Dat we hier niet voor weg kunnen lopen en we het probleem moeten aanpakken.

Ik vind het vooral leuk dat ik iets aan het ontwikkelen ben dat bijdraagt aan de verduurzaaming. Naast dat het ook bijdraagt aan de bewustwording. Maar alleen bewustwording is niet genoeg, dus vandaar dat ik ook graag echt iets ontwikkel in relatie tot mijn bijdrage aan de verduurzaming.

Bedankt voor jouw tijd, Marc! Wil jij ook ons team komen versterken en je aansluiten bij ons? Momenteel zoeken we nog iemand voor de bijbaan in de Marketing en Communicatie.
Maar denk jij dat jij ons nog op andere vlakken kan versterken, dan zien we jouw open sollicitatie graag tegemoet.

Klant-ontwikkelaar: Ward Bello

Hoi Ward, leuk dat ook jij deel uitmaakt van ons gave iwell team! We willen je graag even kort voorstellen aan de trouwe iwell volgers. Dus, om maar met de deur in huis te vallen; hoe zou jij jezelf in één zin omschrijven?

Ik ben een enthousiaste, gemotiveerde jongen met een passie voor duurzaamheid en het motiveren en enthousiasmeren van anderen.

En wat motiveert jou dan precies?

Wat mij motiveert – waarom ik ’s ochtends m’n bed uit kom – is de wetenschap dat mijn dagelijkse bezigheden stapsgewijs helpen bij het toegankelijker maken van duurzaamheid voor alle doelgroepen. Dus het ontwikkelen van de systemen waardoor mensen zonder verlies (financieel of anderszins) ook hun steentje kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

En doe je dat alleen voor iwell?

Nee, ook in mijn vrije tijd ben ik hiermee bezig. In mijn werk als windsurf instructeur leer ik kinderen op individueel niveau van de wind te leven. Bij iwell ontwikkel ik producten die mensen helpen om van groene energie (wind en zon) te leven.

Waar ben je goed in?

Ik kan goed verhalen vertellen, ik ben een echte prater. Ik ben bijzonder makkelijk en snel enthousiast, wat weer aanstekelijk werkt.

Ben je nieuwsgierig van aard?

Ja, zeker!

En waaruit blijkt dat?

Als ik me in een bepaald onderwerp vastbijt, dan kan ik het niet kan laten om zo ver mogelijk de diepte in te gaan. Ik wil graag (het liefst de complete) achtergrond weten. Om te kunnen begrijpen wat er gebeurt.

Dat ik nieuwsgierig ben blijkt ook uit mijn werkzaamheden bij iwell. Zo ben ik het afgelopen jaar bezig geweest met het onderzoeken naar al bestaande klantgroepen voor wie een thuisbatterij interessant kan zijn. Dit is voor mij echt iets waar ik mijn nieuwsgierigheid en mijn liefde voor het creëren van nieuwe systemen voor mensen op het gebied van duurzaamheid heb kunnen combineren.

Hoe belangrijk vind jij het milieu, het klimaat en duurzaamheid?

Ik vind het heel belangrijk. Ik geloof dat er echt dingen moeten veranderen. Waarbij ik geloof dat het begint bij het veranderen van het systeem, zodat mensen makkelijk mee kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is om het laagdrempelig te houden.

Ben jij je altijd al bewust geweest van het milieu en jouw bijdrage als mens hierin?

Ik ben tijdens mijn studentenleven hier al veel mee bezig geweest. Stond er ook om bekend. Ik was bijvoorbeeld bezig om in mijn studentenhuis minder warm water te gebruiken en mijn huisgenoten hiervan bewust te maken. Ook heb ik een grote groep vrienden om weten te zetten naar groene stroom.

Deze kleine, dagelijkse dingen houden mij nog altijd bezig. Ook op deze manier ben je al duurzaam bezig en kun je al een meerwaarde zijn. Daarnaast vind ik een zo laat mogelijke voedselverspilling belangrijk en draag ik nog meer bij door mijn keuze om bij iwell te gaan werken.

Goed bezig hoor!! En waarom ben je bij iwell komen werken? Wij zijn overigens super blij met jouw keuze om bij ons te komen werken ?

Ik was op zoek naar een stage, maar ik vond het vooral belangrijk dat ik iets ging doen waarin ik me kon vinden. Waar ik écht achter stond. Opslag was mijn inziens nog de missende schakel, dat zag je nog niet echt veel in Nederland. Toen kwam ik iwell tegen en werd gelijk enthousiast. Daar wil ik graag bij zijn, bij horen en aan mee bouwen!

Wat maakt het werken bij iwell leuk?

De mensen die er werken en de open sfeer die er bestaat. Niet dat we de hele dag alleen maar praten, maar alles kan altijd gezegd worden. Iedereen staat open voor feedback en nieuwe ideeën. Nu al werken aan die missende schakel – opslag – iets wat nog opkomend is, daar haal ik heel veel voldoening uit!

Bedankt voor jouw tijd, Ward! Wil jij ook ons team komen versterken en je bij ons aansluiten? Bekijk dan eens onze openstaande vacatures. We zoeken momenteel een C# Ontwikkelaar en iemand voor onze Marketing en Communicatie. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Vincent Ruijter.