Bij VvE’s zijn netbeheerkosten vaak onnodig hoog

Ervaring leert dat veel huishoudens (met name appartementencomplexen en Vereniging van Eigenaren) een grotere aansluiting hebben dan nodig is op basis van hun energiegebruik. iwell begeleidt hen naar een kleinere aansluiting. VvE’s besparen op deze manier jaarlijks soms tot 1500 Euro (gemiddeld 750 Euro) op hun rekening aan de netbeheerder.

Huurders betalen voor transport van energie over het elektriciteitsnet een vast bedrag. Deze netbeheerkosten brengt de netbeheerder maandelijks in rekening bij de huurder. De netbeheerkosten zijn afhankelijk van de aansluitwaarde en bijbehorende aansluitkosten. Een hoge aansluitwaarde, betekent hoge kosten.

Hoe het werkt?
  1. Mail hier uw energierekening en we brengen vrijblijvend het bespaar potentieel in kaart.
  2. Is er bespaarpotentieel, dan gaan we met onze professionele meetapparatuur het daadwerkelijke stroomverbruik meten.
  3. Vervolgens begeleiden we u terug naar een kleinere aansluiting.
U heeft iets te kiezen

Goud: jaarlijkse besparing in Euro’s
Bespaar jaarlijks gemiddeld 750 Euro op je netwerkkosten. Geen gedoe en blijvend financieel voordeel.

Groen: besparing inzetten voor verduurzaming
Uw VvE heeft ook de optie om de bespaarde netbeheerkosten in te zetten voor verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening. Dit kan met behulp van zonnepanelen en een thuisbatterij voor opslag en gebruik van zelf opgewekte zonnestroom. Hierdoor bent u voor meer dan de helft van het jaar bijna 100 procent zelfvoorzienend.  Tegelijk is uw VvE minder afhankelijk van vervuilende energieleveranciers zonder vooraf grote investeringen te hoeven doen. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden.

besparen

kiezen

Interesse?

Laat de gratis scan uitvoeren!