Meet the team: Peter Bossers

Hi Peter, wat leuk dat je meer wilt vertellen over je werk bij iwell! Hoe zou jij jezelf omschrijven in één zin?

Ik zou mezelf omschrijven als een jongen vol Brabantse gezelligheid.

En hoe uit die Brabantse gezelligheid zich dan?

Ik ben eigenlijk gek op alles wat gerelateerd is aan muziek. Livemuziek in een restaurant door een bandje, goede muziek tijdens feestjes en natuurlijk muziek zelf maken, daar kan ik echt vrolijk van worden!  

Zelf muziek maken, klinkt goed, wat doe je nog meer in je vrije tijd?

Zoals ik al zei vind ik zelf muziek maken tof. Ik heb vroeger veel gedrumd. Dat is overigens wel een tijd geleden gezien ik mijn drumstel niet mee kon nemen naar mijn studentenkamer. Daarnaast heb ik altijd met veel plezier gehockeyd. En ik heb ook wel getennist. Vrijrecent heb ik bovendien het wielrennen opgepakt. Genoeg te doen dus!

Zo te zien hou jij je bezig met van alles wat! Hoe zit dat eigenlijk bij iwell?

Bij iwell is dat eigenlijk net zo! Ik ben binnengekomen met een open sollicitatie. iwell leek mij een leuk en leerzaam bedrijf om te gaan werken na mijn master. Ik ben nu onder andere bezig met voorbereidend werk voor de monteurs, het verwerken van de haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor onderhoud en monitoren. Ik hou alle problemen nauwkeurig bij om zo de drukte van onze monteurs inzichtelijk te krijgen. Ook reken ik samen met collega’s Joren en Hasib de business cases door. Ik weet nog niet helemaal waar het precies heen gaat, maar tot nu toe vind ik alles leuk dus zeg ik overal ja op! 

Hoe belangrijk vind je het milieu, het klimaat en duurzaamheid?

Dat is eigenlijk pas gaan groeien sinds dat ik mijn master ben begonnen. Tijdens mijn bachelor Industrial Engineering & Management werd er niet heel veel aandacht aan besteed. Maar met mijn master Science, Business & Innovation in Amsterdam draaide eigenlijk alles om duurzame technologieën en ontwikkelingen. Ik vind het belangrijk dat ik me inzet voor een duurzame wereld. Bij iwell kan ik mijn brein gebruiken om een betere wereld te bouwen voor in de toekomst. 

Doe je privé ook iets met duurzaamheid?

Ik ben er zeker bewust van en mee bezig, maar ik probeer er niet in door te draaien. Ik eet wel minder vlees en stap zo min mogelijk in het vliegtuig. Toch ben ik op de werkvloer het meest efficiënt bezig met duurzaamheid!

Waar krijg jij energie van?

Binnen m’n werk krijg ik veel energie van mijn collega’s. Als ik het goed kan hebben met enthousiaste collega’s om me heen word ik nog meer gemotiveerd om hard te werken. Ik vind het bij iwell heel fijn dat alles flexibel is, iedereen is aanspreekbaar en iedereen deelt zijn enthousiasme!  

Welke boodschap zou jij onze volgers mee willen geven?

Het is voor onze generatie belangrijk om te bouwen aan een betere wereld, in het nu en in de toekomst. Dit is een last die tevens heel veel mogelijkheden met zich meebrengt. 

Ook werken bij iwell? Solliciteer dan nu via de werken bij iwell pagina!

Energiearmoede? Zo pak je het aan

Nederland kent een nieuw woord: energiearmoede. Een uitdaging voor onder andere woningcorporaties. Hoe kun je je huurders helpen deze energiearmoede te bestrijden? Vincent Ruijter, commercieel directeur bij iwell, neemt je mee in deze blog.

Energiearmoede

Vorige week stuurden alle Friese huurdersverenigingen, drie gemeenten, de provincie, woningcorporaties en werkvoorzieningsschappen samen een brandbrief naar minister Schouten om aandacht te vragen voor energie-armoede. Daarin staan zij niet alleen. De zorgen om energiearmoede zijn groot. Maar wat is het eigenlijk? We spreken van energiearmoede als een huishouden een energierekening heeft die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Een ontwikkeling waar ook woningcorporaties mee geconfronteerd worden, want één op de zes huurders van een corporatiewoning leeft in energiearmoede. Woningcorporaties regelen vaak de energierekeningen voor hun huurders, en met de stijgende energieprijzen ziet die rekening er een stuk minder aantrekkelijk uit dan voorheen. Dat kun je oplossen door de energiekosten te verlagen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, met de huidige energieprijzen.

Verduurzamen moeilijk door file op het net

Dé oplossing is verduurzamen. Het aanleggen van eigen zonnepanelen, het installeren van warmtepompen en zo snel mogelijk van het gas. Dankzij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming heb je immers fiscaal voordeel als je sociale huurwoningen verduurzaamt. Maar daar schuilt een addertje onder het gras… Het net wordt steeds voller. Woningcorporaties krijgen van hun netbeheerder vaak te horen dat ze moeten stoppen met verduurzamen. Natuurlijk kun je wachten tot die netcongestie is opgelost, maar dan komt de energietransitie piepend en krakend tot stilstand en zijn je huurders niet geholpen.

Heft in eigen handen

Wat kun je als woningcorporatie dan wél doen om de energiearmoede van je huurders te tackelen? Het heft in eigen handen nemen. Door slimme batterijen in te zetten kun je zelf zorgen voor een balans in de opwek en het verbruik van schone energie binnen jouw woningcomplex. Zo kun je wel gebruikmaken van de RVV Verduurzaming en je zonnepanelen aansluiten en laadpalen plaatsen zonder jaren te wachten op een netverzwaring.

Ook aan de slag?

Wij helpen je graag met onze slimme batterijsystemen. Samen kunnen we de energievoorziening in Nederland verduurzamen en betaalbaar houden! Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Iwell haalt financiering op voor grootschalig batterijproject

Om de energietransitie te versnellen zijn grootschalige investeringen in energieopslag van essentieel belang. Triodos Energy Transition Europe Fund en ASN Bank onderschrijven deze noodzaak en zijn daarom een partnership met iwell aangegaan.

Versnellen energietransitie

Wij schreven al eerder een blog over onze samenwerking met Eneco. Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn en door onze Mega Cubes in te zetten, kan deze duurzame energieleverancier een stapje harder gaan in het versnellen van de energietransitie. ASN Bank en Triodos Bank willen graag bijdragen aan dit initiatief. ASN Bank doet dat door middel van een banklening en Triodos Energy Transition Europe Fund, een van de impact beleggingsfondsen van Triodos Investment Management, willen graag bijdragen aan dit initiatief. ASN Bank doet dat door middel van een banklening en Triodos Energy Transition Europe Fund treedt toe als investeerder. Op deze manier wordt het energienet minder afhankelijk van fossiele brandstoffen in het algemeen en het gebruik van gas in het bijzonder en besparen we jaarlijks 2,6 gigaton CO2 per jaar

Spannende stap

Stephen Hotsma van ASN Bank: ‘Wij geloven in de businesscase en de noodzaak van energieopslag op grote schaal. We zijn al actief in de batterijmarkt en zien voldoende basis om deze financiering te verlenen. Zo hopen we bij te dragen in de versnelling van de energietransitie .’

Investeren in de energietransitie

Stef Beusmans van Triodos Energy Transition Europe Fund is het daar helemaal mee eens: ‘Triodos Investment Management ziet het financieren van opslagcapaciteitsprojecten als een bredere verantwoordelijkheid in de energietransitie. Batterijen zullen naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen bij het vergroten van de betrouwbaarheid van het net, waardoor meer duurzame energie kan worden aangesloten door mismatches tussen vraag en aanbod te beheersen. Als belegger kunnen we duidelijk bijdragen aan de energietransitie door te investeren in opslagcapaciteit.’

Langdurig partnership

Deze samenwerking is een eerste stap in een langdurig partnership. Iwell gaat op veel meer belangrijke plekken in de snelwegen van het energienet de Mega Cube inzetten. Dit is een mooie aanvulling op de kleine batterijen van iwell, die worden ingezet voor mkb-bedrijven en verduurzaming van woonwijken. Zo kunnen al die batterijen samenwerken in één grote pool en dragen ze bij aan een stabiel energienetwerk.

Interesse?

Ben je ook van plan om grootschalige opslag toe te passen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

CE Delft: ‘7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties dankzij inzet batterijen’

Het net raakt vol, maar de inzet van batterijen kan bijdragen aan de oplossing en zo de energietransitie versnellen. CE Delft bracht onlangs een rapport uit waarin staat dat batterijen het mogelijk maken om op het bestaande energienet 7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties aan te sluiten. Hiermee kan genoeg elektriciteit worden opgewekt voor circa 2 miljoen huishoudens.

In de wacht

Het nieuws staat er bol van: het stroomnet raakt overbelast, vooral vanwege de aangeleverde groene energie. Dat betekent dat duizenden bedrijven in de wacht staan om met hun zonnepanelen aangesloten te worden op het Nederlandse elektriciteitsnet. Ondanks investeringen in het stroomnet blijft die wachtlijst bestaan. Het aanleggen van nieuwe kabels duurt simpelweg te lang. Bovendien, zoals we al schreven in een eerdere blog, meer kabels zorgen alleen maar voor meer van hetzelfde. Tijd voor een echt slimme aanpak.

Batterijen als versnellers van de energietransitie

Eind januari bracht CE Delft, in opdracht TKI Urban Energy en Enexis Groep, het rapport Omslagpunt grootschalige batterijopslag uit. Hierin staat dat we meer zonneparken kunnen aansluiten op het net als we batterijen gebruiken en de overheid hier stimuleringsmaatregelen voor in het leven roept. Met deze studie wil CE Delft inzicht geven in de opbouw van de businesscase van grootschalige batterijopslag en wordt aangetoond wat de bijdrage van batterijen is aan de energietransitie, met en zonder stimulerend beleid van de overheid. In het rapport wordt gesteld dat de toename van hernieuwbare energie het steeds uitdagender maakt om vraag en aanbod van elektriciteit op elk moment in het jaar op elkaar af te stemmen. Grootschalige batterijopslag kan bijdragen aan de oplossing en zo de energietransitie versnellen. Batterijen maken de druk op het net minder, doordat op die manier daar waar zonnepanelen worden ingezet, een kleinere netaansluiting nodig is. Bovendien bieden batterijen bescherming tegen prijsrisico’s. De elektriciteit hoeft dan immers niet meer op hetzelfde tijdstip geleverd te worden als het wordt opgewekt. Rest één grote vraag: wanneer wordt batterijopslag op grote schaal rendabel?

Groeispurt omvang batterijopslag

Batterijen worden in de toekomst snel goedkoper. Tegelijkertijd stijgen de opbrengsten, met name door de sterkere schommelingen van de elektriciteitsprijs. De omvang van batterijopslag in Nederland zal naar verwachting groeien van zo’n 70 MW nu naar zo’n 1 à 1,5 GW in 2030. Deze enorme groei wordt met name veroorzaakt doordat batterijen rendabel worden op nieuwe markten en de omvang van sommige markten groeit. Vandaag al kunnen batterijexploitanten hun batterijsysteem op een rendabele manier beschikbaar stellen aan TenneT, om zo de netfrequentie te handhaven. Ook kunnen batterijen nu al goede inkomsten halen door congestieproblemen van netbeheerders op te lossen op de congestiemarkt. Rond 2030 worden batterijen ook rendabel op de onbalansmarkt.

Overheidsstimulering maakt netverzwaring overbodig

De inzet van batterijen bij zonneparken maakt dat er meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden op dezelfde netaansluiting, dat er minder duurzame stroom verloren gaat op momenten van te veel aanbod/opwek en dat de elektriciteit geleverd kan worden op momenten dat anders vervuilende centrales aan het werk moeten. Batterijen bij zonneparken leveren dus maatschappelijke waarde op in de vorm van CO2-reductie. Dit is echter niet rendabel zonder aanvullend beleid. Tijd voor investeringssubsidie die alleen het beoogde type batterijen stimuleert in de beoogde toepassing. Batterijen die al rendabel waren hoeven niet te worden gestimuleerd. Bovendien kan er, door alle batterijen te stimuleren, niet gegarandeerd worden dat de batterijen op de goede plek komen (bij zonne-energie) en daarmee bijdragen aan de CO2-reductie. Maar duidelijk is dat het potentieel enorm is: met 5,5 GW batterijen bij zonneparken kan nog eens 7,5 GWp aan extra zonnepanelen aangesloten worden, zonder netverzwaring. Dit zorgt ervoor dat er 5 TWh per jaar additionele hernieuwbare opwek zo’n vijf tot tien jaar eerder gerealiseerd kan worden. Het resultaat? Tussen de 1,6 en 2,2 Mton per jaar aan CO2-reductie.

Aan de slag!

De overheid is aan zet, lijkt ons zo, anders komt de energietransitie piepend en krakend tot stilstand. Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Het stroomnetwerk loopt vol. Filerijden of oplossen?

Op het Nederlandse elektriciteitsnet ontstaat steeds vaker file. Wachten we tot we moeten gaan ‘rekeningrijden’ om netcongestie op te lossen of gaan we vandaag zelf al aan de slag? Als het aan ons ligt, gaan we voor het laatste!

Het duurt te lang

Het kan niemand zijn ontgaan, ons stroomnetwerk loopt vol. Waarom er steeds vaker file ontstaat op het Nederlandse electriciteitsnetwerk, wordt heel helder uitgelegd in dit filmpje van Nu.nl. Dit kunnen we natuurlijk oplossen door fiks te investeren in kabels, maar als je weet dat alleen al het aanleggen een transformatorstation gemiddeld zeven jaar duurt, kun je op je vingers natellen dat daar de oorlog niet mee gaan winnen.

Meer vraag naar elektriciteit op piekmomenten

Bovendien, als je meer kabels aanlegt, krijg je meer van hetzelfde. Om naar een echt duurzame energievoorziening toe te gaan, moeten we het slimmer gaan aanpakken! We gaan de komende jaren namelijk alleen maar meer elektriciteit gebruiken op de piekmomenten. Elektrisch koken, elektrisch rijden en elektrisch verwarmen zorgt voor een toegenomen vraag naar elektriciteit in de ‘haarvaten’ van ons net. En dat is wat ons elektriciteitsnet niet aankan.

Slimme sturing en slimme energieopslag

Dit vraagt niet alleen om een investering in meer kabels, maar vooral ook een investering in slimme sturing en slimme energieopslag. Alleen op die manier kunnen we efficiënter gebruik gaan maken van onze huidige infrastructuur. Door lokale opwek en lokaal verbruik beter op elkaar af te stemmen, komen we tot een oplossing die slimmer, goedkoper en duurzamer is. Daarnaast vraagt dit om slimme ‘prikkels’ in ons energiesysteem, zoals het ‘rekeningrijden op het elektriciteitsnet’ voor verbruik op de piekmomenten.

Balans

Helaas komen in de huidige situatie en met de huidige regelgeving dit soort ‘prikkels’ pas wanneer de nood hoog is, soms ’te hoog’. Met onze slimme software in combinatie met ons slimme batterijsysteem verlagen we de piekstromen en brengen we weer balans in de mismatch tussen het opwekken en verbruiken van schone stroom. Al sinds 2016 werken we elke dag met een fantastisch team om ervoor te zorgen dat onze klanten alsnog hun zonnepanelen kunnen aansluiten, laadpalen kunnen plaatsen of uitbreiding van hun pand kunnen uitvoeren en ze niet een paar jaar moeten wachten op een netverzwaring.

Ook aan de slag?

We kijken ernaar uit om ook in 2022 onze klanten te helpen met slimme batterijsystemen. Samen kunnen we energievoorziening in Nederland verduurzamen en betaalbaar houden! Weten wat jij kunt doen om de energietransitie te versnellen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

KNVB start samenwerking met iwell om voetbalclubs te verduurzamen

De Groene Club is opgericht door de KNVB met als doel alle sportverenigingen in Nederland te verduurzamen. Daar is een mooie rol voor het batterijsysteem van iwell weggelegd. Micha Rots, projectleider De Groene Club, over onze samenwerking.

Vijfstappenplan

Energie is de grootste kostenpost bij voetbalverenigingen. De Groene Club gelooft dat sportverenigingen kunnen zorgen voor een gezonde clubkas terwijl ze ook zorg dragen voor het milieu. Een win-winsituatie, voor het milieu en voor de sport. Maar hoe bereik je dat? De gemiddelde sportvereniging wordt gerund door vrijwilligers, die hebben niet per se de tijd en kennis om zich bezig te houden met verduurzaming. Daarom heeft de KNVB vier jaar geleden De Groene Club opgericht, om voetbalverenigingen te ontzorgen in het energiebesparingstraject. Dat doen we met een vijfstappenplan, waarvan wij uit ervaring weten dat het, van nulmeting tot realisatie, binnen een jaar uitgevoerd kan worden. Op deze manier hebben we inmiddels al 1.300 verenigingen geholpen en is er voor zo’n 11 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame oplossingen.

Mismatch in energieverbruik en -opwekking

Op twee thema’s zagen we nog uitdagingen: de opslag van energie en het aardgasvrij maken van accommodaties. Voetbalclubs wekken overdag, via zonnepanelen, enorm veel energie op, terwijl ze het dan zelf amper nodig hebben. Pas ’s avonds, als de veldverlichting aangaat en de lampen aangaan in de kantine en in de kleedkamers, dan hebben ze die energie nodig. Daar is natuurlijk sprake van een fikse mismatch. We zijn toen op zoek gegaan naar een partij die ons zou kunnen helpen. iwell kwam als de juiste partner uit de bus.

Haalbaarheidsonderzoeken

Samen met iwell hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en die hebben we toegekend gekregen. Hiermee zijn we tien haalbaarheidsonderzoeken bij voetbalclubs aan het uitvoeren. Eén Power Cube hebben we al geïnstalleerd voor de periode van een jaar, bij de Rotterdamse tweedeklasser Alexandria ’66. Zo kunnen we een jaar lang leren en ervaren wat het effect is van energieopslag bij sportaccommodaties en kunnen we ontdekken wat de businesscase is van elektriciteitsopslag, rekening houden met de wijzigingen die eraan zitten te komen op onder andere het gebied van de salderingsregeling. Veel clubs hebben al zonnepanelen, hoe kunnen we hen helpen daar werkelijk een succes voor de toekomst van te maken?

Pragmatische club

We hebben met veel partijen contact gehad. We hebben voor een samenwerking met iwell gekozen omdat zij lekker pragmatisch en heel ondernemend zijn. Zij zien bij voetbalverenigingen dezelfde potentie die wij zien en willen ook echt investeren in onze samenwerking. Bij de Groene Club hangt een echte start-up-vibe en diezelfde energie voelen we bij iwell.

Meer weten?

Run je een sportvereniging en ben je benieuwd of zo’n batterij iets is voor jouw organisatie? Vul het formulier in voor grootverbruik- of kleinverbruikaansluitingen en ons team neemt contact met je op!

Liever even sparren? Neem dan gerust contact met ons op

Eneco zet in op Mega Cubes om energietransitie te versnellen

Onlangs hebben wij een samenwerking met Eneco ondertekend. Met onze Mega Cubes gaat Eneco weer een stapje harder in het versnellen van de energietransitie. 

Klimaatneutraal voor een leefbare planeet

Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn; niet alleen in de eigen activiteiten, maar ook in de energie die Eneco levert aan klanten. Het is een ambitieuze stap die is beschreven in het Eneco One Planet Klimaatplan NL. Hierin stelt Eneco dat als we de planeet leefbaar willen doorgeven aan volgende generaties, we de aarde niet verder moeten laten opwarmen dan 1,5 °C. Het bedrijf neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid en investeert in een CO2 neutrale energievoorziening. De inzet van batterijen, zoals de Mega Cube, leveren hierin ook een belangrijke bijdrage.

Serieus groot

Met onze Mega Cube kun je ervoor zorgen dat lokaal opgewekte duurzame energie ook lokaal verbruikt kan worden. Dit voorkomt niet alleen grote investeringen in het energienetwerk, het is ook kostenbesparend. Een Mega Cube is goed voor 14 MWh en 7 MW. Ter vergelijking: een gewone Cube is goed voor 10 kWh, een Mega Cube staat dus voor 1.400 gewone Cubes in één systeem. Dat is serieus groot. Daarmee kan iwell het gebruik van fossiele energie in het algemeen en het gebruik van gas in het bijzonder fiks verlagen. Wij verzorgen de Mega Cube en de software om het batterijsysteem te monitoren, Eneco gaat de batterij aansturen en gebruikt de flexibiliteit van stroom uit de batterij voor het balanceren van haar portfolio en het stroomnet. Met de inzet van de batterij maakt iwell werk van de energietransitie. In de haarvaten van het net in de woningen en bedrijven. Maar nu ook op de snelwegen van het elektriciteitsnet met Megabatterijen.

Koplopers  

Eneco gelooft als koploper in de energietransitie en de inzet van batterijen. Het bedrijf is niet de enige die in onze oplossing geloofd. Ook een tweetal Nederlandse groene banken zijn van plan om mee te doen in dit project van iwell. Hier wordt later meer bekend over gemaakt. 

Interesse?

Ben je ook van plan om grootschalige opslag toe te passen? Neem gerust contact met ons op, we onderzoeken graag samen met jou hoe we een mooie oplossing kunnen ontwikkelen.

Samen met Vattenfall verduurzamen we Jachtwerf van Dusseldorp

Sinds kort zijn wij als iwell een samenwerking gestart met Vattenfall, een energiebedrijf met een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Ons eerste gezamenlijke project is bij Jachtwerf van Dusseldorp, een jachtwerf waar je als booteigenaar je pizza op de boot kan laten bezorgen!

Duurzaamheid as a service

Vattenfall ambieert een fossielvrij leven binnen één generatie. Daarom bieden zij hun klanten duurzaamheid als een service. Onze Cube-batterij wordt onderdeel van deze service. Vattenfall financiert ons systeem, zodat klanten de batterij kunnen huren. Eén van de eerste projecten waar we ons in samenwerking met Vattenfall op richten is het verduurzamen van Jachtwerf van Dusseldorp in Loosdrecht. Maar hier houdt het niet op: er zijn nog een heleboel klanten van Vattenfall waar we dit ook gaan toepassen. De potentie is gigantisch.

Wensen van moderne watersporter

Jachtwerf van Dusseldorp is sinds 1956 een echt familiebedrijf. In 2013 is al de derde generatie tot het bedrijf toegetreden. Daarmee wordt de jachtwerf geleidelijk aangepast aan de wensen van de moderne watersporter. Daar horen niet alleen laadpalen voor elektrische bootjes en auto’s bij, maar ook een heus pizzarestaurant.

Grotere rol elektrisch varen

Als je de CO2-uitstoot wil verlagen, en je leeft in een land met 6,3 duizend kilometer aan vaarwegen, dan kan het niet anders dan dat elektrisch varen een steeds grotere rol gaat vervullen. Er zijn dan ook steeds meer booteigenaren die op zoek zijn naar een manier om hun bootjes elektrisch te laden. Dat begrijpen ze bij Jachtwerf van Dusseldorp. Toen het populaire pizzarestaurant De Werf ervoor zorgde dat het stroomnet niet meer aan de vraag kon voldoen, was het de hoogste tijd om naar een duurzame manier van elektriciteitsvoorziening te zoeken.

Cube als slim hart van het energiesysteem

Door de batterijen van iwell als slim hart van het energiesysteem van de jachthaven in te zetten, zorgen we er – samen met Vattenfall – voor dat Jachthaven van Dusseldorp de juiste hoeveelheid stroom op het juiste moment op de juiste plek aangevoerd krijgt. Als er heel veel pizza’s moeten worden gebakken, krijgen de laadpalen ietsje minder stroom. Immers, de pizza’s moeten snel gebakken worden, de bootjes liggen over het algemeen wel een nachtje aan de laadpaal. Dat is op dat moment net even iets minder urgent.

Drie vliegen in een klap

Zo helpen we de jachthaven op verschillende manieren: we verlagen de piekstroom tijdens het laden van de bootjes en het gebruik van de pizzaovens, we slaan zonnestroom op op het moment dat die ruim voorhanden is, we stabiliseren het stroomnet met de slimme energy-community-software én we laden elektrische auto’s en boten op met de batterij en zonnepanelen.

Meer weten?

Jachtwerf van Dusseldorp is maar één van de jachthavens. Er zijn er zo’n 1.200 in Nederland. De oplossing die we in Loosdrecht hebben toegepast is een schaalbare oplossing. Meer weten? Stuur een mailtje naar info@iwell.nl of reageer via onze LinkedIn-pagina.

Iwell genomineerd voor Cobouw Innovatie Award. Gun jij ons jouw stem?

Elk jaar worden in november de Cobouw Awards uitgereikt. Daarmee geeft Cobouw aandacht aan de toekomst van de bouw. Dit jaar is iwell een van de drie genomineerd organisaties in de categorie ‘Innovatie’. Help ons deze prijs in de wacht te slepen! Zo voorkomen we dat congestie op het stroomnet het nieuwe stikstofprobleem van de bouw wordt.

Innovatieve batterij

Met onze Cube bieden wij een oplossing voor congestie op het stroomnet. Cobouw heeft Cube, onze thuis- of wijkbatterij, genomineerd in de categorie Innovatie van de Cobouw Awards. Daar zijn wij natuurlijk supertrots op!

Nu aan de slag

Het dichtslibben van het stroomnet wordt een steeds groter probleem. Met onze batterij kunnen we wel in korte tijd veel stroom leveren, waar het elektriciteitsnet niet op is berekend. Van woonwijken tot grote distributiecentra, met onze batterij wordt het stroomnet gestabiliseerd en hoeft het niet verzwaard te worden. Zo hoeven we niet te wachten tot de netbeheerder alles oplost, met het risico dat de energietransitie piepend en krakend tot stilstand komt. Want als iedereen doorgaat met verduurzamen, maar het net is er niet op ingericht, komt er van die energietransitie weinig terecht. Dan gooien we bakken met schone energie over de schutting.

Voor bouwers van de toekomst

Vastgoedontwikkeling stopt allang niet meer bij de oplevering van een gebouw. Exploitatie, slim energiegebruik en hergebruik van materialen zijn thema’s waar de bouwers van de toekomst mee aan de slag moeten. Niet in de laatste plaats omdat het niet langer vanzelfsprekend is dat jouw gebouw op het net aangesloten kan worden. Zonder stroom gebeurt er niets: geen liften, geen verlichting, geen internet. Kortom, het complete primaire proces van jouw klanten komt tot stilstand. Kies jij ook voor een duurzamer benadering van vastgoedontwikkeling? Breng dan nu je stem uit op de slimme batterij van iwell!

Geïnspireerd?

Meer weten over het inzetten van ons batterijsysteem? Heb je zelf last van congestie in het stroomnet? Wil je meer zonnepanelen aansluiten? Of gewoon betaalbare schone stroom? Wij leveren zowel de hardware als de slimme aansturing om het verbruik achter de energiemeter te optimaliseren, en zorgen dat zoveel mogelijk lokale zonne-energie binnen jouw gebouw gebruikt wordt. Meer weten? Stuur een mailtje naar info@iwell.nl of reageer via onze LinkedIn-pagina.

‘Als vader van twee kinderen wil ik de wereld oproepen: ga sneller’

Het gaat niet best met het klimaat. Een reden tot zorg, schrijft Jan Willem de Jong in deze blog: ‘Ik wil graag dat mijn kinderen ook nog van een schone wereld kunnen genieten. Dan moeten we wel nú aan de slag met z’n allen.’

Hittegolven, droogte en extreme neerslag

Het zal niemand ontgaan zijn, het VN-klimaatpanel IPCC heeft onlangs een langverwacht rapport vol waarschuwingen over het klimaat gepubliceerd. De uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat we ons moeten voorbereiden op meer en meer hittegolven, droogte en extreme neerslag. De mens heeft in deze klimaatverandering een grote rol gespeeld. Dat is misschien ook meteen de positieve noot: de mens kan er nu nog voor zorgen dat het klimaat wordt gestabiliseerd. Maar dan moeten we wel heel snel de CO2-uitstoot drastisch verlagen.

Samenvatting in vijf woorden

Alleen al het eerste deel van het nieuwe IPCC-rapport is vijftienhonderd pagina’s lang, en gebaseerd op zo’n veertienduizend onderzoeken. Als ik het rapport in vijf woorden mag samenvatten: we moeten in actie komen. Ik maak me er persoonlijk echt zorgen over. Als vader van twee kinderen van 2,5 jaar en drie maanden zou ik de wereld echt willen oproepen: ga sneller. Als je een businesscase hebt, en die is kostenneutraal, doe er dan iets mee. Je kunt het aan je kinderen niet uitleggen dat je niet in actie bent gekomen omdat je er niet – genoeg – aan verdiende. Daar is het te spannend voor aan het worden. De tijd van wikken en wegen en nog maar eens een jaartje uitstellen is nu echt voorbij. Voel die urgentie, ga aan de slag, en zorg dat de toekomst van onze kinderen niet in het gedrang komt.

Weilanden onder water

Als je ziet wat er in Leersum is gebeurd met die valwind of met de overstromingen in Limburg, dan kun je toch niet anders dan concluderen dat de weersextremen werkelijkheid zijn? Ik heb pas een nieuw huis gekocht, daar ben ik net ingetrokken met mijn vrouw en twee kinderen. Soms overvalt me de gedachte: shit, als we niks doen staan over 50 jaar hier de weilanden ook blank. We moeten gaan knallen en stoppen met eindeloos praten.

Laat de energietransitie niet piepend en krakend tot stilstand komen

Ik ben ook niet voor niets ondernemer geworden. Ik wil de wereld een stukje mooier, duurzamer, schoner en groener achterlaten dan ik ‘m aangetroffen heb. Als iwell dragen we ons steentje bij door te voorkomen dat de energietransitie piepend en krakend tot stilstand komt omdat het net vol is. Daarom spring ik elke ochtend weer uit bed, om die energietransitie te versnellen en om elke dag weer te bouwen aan de energievoorziening van morgen. Met onze slimme batterijsystemen zetten wij vandaag al stappen op weg naar een mooiere wereld. Waar wacht jij nog op?

Meepraten?

Welke mogelijkheden zie jij om de energietransitie te versnellen? Stuur een mailtje naar info@iwell.nl of reageer via onze LinkedIn-pagina.

nl_NL

Vraag direct een offerte aan voor jouw organisatie