iwell versnelt nu ook Duitse energietransitie met intelligente batterijsystemen

Eerste project elektrificatie Europees distributiecentrum Levi’s reeds van start

Utrecht, 28 november 2023 – iwell breidt uit naar Duitsland waar het een tweede vestiging heeft geopend in Düsseldorf. Het Utrechtse bedrijf kent een vliegende start bij de oosterburen: iwell helpt het gloednieuwe Europese zero waste distributiecentrum van kledingmerk Levi’s in Dorsten verduurzamen met slimme energiesturing en -opslag.

Bedrijven in Duitsland hebben net als in Nederland te maken met een toenemende urgentie om te verduurzamen. Dit komt enerzijds door Europese wetgeving en doordat in vele industrieën duurzaamheid in de hele keten doorslaggevend wordt. Om deze redenen verdubbelde de Duitse overheid onlangs de streefcapaciteit van zonne-energie voor opwek en opslag. “Duitse ondernemers moeten aan de slag, maar maken zich terecht zorgen over de betaalbaarheid van de energietransitie”, zegt Jan Willem de Jong, co-founder en CEO van iwell. “Daarom klinkt er een steeds luidere roep om verduurzamingsoplossingen die zichzelf terugverdienen. Onderaan de streep moet een investering ook lonen. Tel daarbij op dat ondernemers het hoofd moeten bieden aan volatiliteit van energieprijzen en je snapt waarom betaalbaarheid van de energietransitie zo sterk samenhangt met de haalbaarheid.”

Voorloperspositie Nederland

Ruim 250 Nederlandse bedrijven gebruiken op dit moment een energiesysteem van iwell, goed voor 70 MWh. Velen van hen zijn daardoor minder afhankelijk van het overvolle Nederlandse stroomnet. De Jong: “Netcongestie is in Nederland een groot probleem dat de energietransitie extra bemoeilijkt. Het is goed mogelijk dat Duitsland hiermee later ook te maken krijgt, zeker wanneer de energietransitie in een hogere versnelling komt. Naast betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie geeft dat een extra reden om de oplossingen die we in Nederland al hebben verder uit te rollen door heel Europa, te beginnen met het Levi’s-centrum.”

Gloednieuw zero waste distributiecentrum Levi’s

iwell werkt al geruime tijd samen met Sunrock, Delta Development en Levi’s om het gloednieuwe Europese distributiecentrum van 70.000 m² van het spijkerbroekenmerk te voorzien van een slim batterijsysteem van iwell. Het gebouw, gebouwd met duurzaamheidsprincipes ingebed in het ontwerp, krijgt een systeem waarmee energie duurzaam, lokaal en efficiënt wordt gemanaged. Het systeem stuurt de zonnepanelen en laadpunten aan om optimaal gebruik te maken van de opgewekte schone energie. Overtollige zonne-energie wordt opgeslagen om op een minder zonnig moment te kunnen gebruiken. Het centrum in Dorsten, Noordrijn-Westfalen wordt opgeleverd in april 2024.

Tenders door heel Europa

De ambitie van de uitbreiding naar Duitsland is om binnen vijf jaar 500 MWh aan capaciteit te realiseren, gelijk aan het voorzien van 1.500 bedrijventerreinen van lokale, schone energie. En de ambities stoppen niet bij de energie- en klimaattransitie van Nederland en Duitsland. iwell dingt momenteel mee met tenders over heel het Europese continent en verkent uitbreiding en projecten in diverse landen. De Jong: “De uitbreiding naar Duitsland is wat ons betreft de eerste stap over de grens van velen. Als we willen voorkomen dat de ambities van de Europese Green Deal tot stilstand komen, moeten we de oplossingen die we in Nederland al hebben verder uitrollen door Europa, te beginnen met Duitsland.”

Over iwell

iwell bouwt intelligente energiesystemen met behulp van batterijen. Ondernemers krijgen hiermee grip op hun energiekosten, doordat ze meer lokaal stroom opwekken én verbruiken. Zo kunnen ze blijven groeien en verduurzamen. iwell biedt hiermee een antwoord op enkele ingrijpende maatschappelijke uitdagingen: netcongestie, stijgende energieprijzen, afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden voor energie, afkalvend vestigingsklimaat en de kans op een afnemende werkgelegenheid, tempo van de energietransitie en meer. Klinkt allemaal erg duur? Niets is minder waar. Ruim 250 projecten zijn inmiddels gerealiseerd met een verdienmodel voor de eindgebruiker, de ondernemer.

Netcongestie: een deep-dive in de uitdagingen en oplossingen

Netcongestie, waarbij de vraag naar of aanbod van elektriciteit de capaciteit van het elektriciteitsnet overstijgt, zorgt voor toenemende uitdagingen. In deze blog verkennen we de geschiedenis van netcongestie en de verschillende soorten congestie. Ook laten we zien hoe innovatieve oplossingen bijdragen aan het verminderen van netcongestie.

De geschiedenis van netcongestie

Het verhaal van netcongestie in Nederland begint met de opkomst van elektriciteitsnetwerken aan het begin van de 20e eeuw. Destijds was elektriciteit voornamelijk bedoeld voor verlichting en wat simpele apparatuur. Maar naarmate de jaren verstreken, groeide de vraag naar elektriciteit, in huishoudens, maar vooral ook in industrieën en bedrijven. Om aan deze groeiende behoefte te voldoen, bouwde Nederland nieuwe elektriciteitscentrales en moderniseerde ze haar bestaande infrastructuur. In de 21e eeuw versnelde de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, aanzienlijk. Hoewel dit een positieve stap was voor de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem, bracht het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De productie van hernieuwbare energie is immers afhankelijk van variabele weersomstandigheden, wat resulteerde in een complexere stroomproductie. Hoge pieken van stroomproductie synchroniseren niet met de toenemende pieken van stroomverbruik. Netcongestie werd een groeiende uitdaging, omdat het bestaande elektriciteitsnetwerk nooit is gebouwd op deze onvoorspelbare vormen van stroomproductie..

De wachtrij voor aansluitingen

Een van de meest zichtbare tekenen van netcongestie is de groeiende wachtrij van bedrijven die staan te trappelen om een – extra – aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze wachttijden kunnen aanzienlijk zijn en vertragingen veroorzaken voor zowel nieuwe projecten als uitbreidingen. Netbeheer Nederland biedt een handige tool voor partijen die plannen hebben waarvoor een krachtige netaansluiting (groter dan 3x80A) vereist is: de Capaciteitskaart. Deze kaart laat zien hoe het staat met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet op regionaal niveau, zowel voor elektriciteitsafname als voor invoeding. Als je overweegt om een nieuw bedrijfspand te bouwen, een bestaand pand te renoveren, of de huidige aansluiting te upgraden, kun je met de Capaciteitskaart nagaan of jouw locatie voldoende elektriciteitscapaciteit biedt voor de juiste netaansluiting..

Types van netcongestie – fysiek en administratief

Bij netcongestie denken de meeste mensen aan een situatie waarin de vraag naar elektriciteit groter is dan het beschikbare aanbod. Maar het net kan ook niet omgaan met overmatige invoeding. Netcongestie wil zeggen dat de capaciteit van het netwerk tekortschiet, en dat geldt voor zowel afname als invoeding. Daarbij kennen we twee verschijningsvormen, die helder worden omschreven in het rapport ‘Netcongestie: Indikken’ dat ABN-AMRO afgelopen oktober publiceerde.

Fysieke netcongestie treedt op wanneer er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is om alle opgewekte stroom te transporteren naar de locaties waar deze nodig is. Dit probleem wordt vaak geïllustreerd door de overvloed aan zonnepanelen in Nederland, die meer elektriciteit kunnen leveren dan het netwerk kan verwerken. Dit kan te wijten zijn aan beperkingen in de bekabeling of aan de noodzaak om de stroom om te zetten via transformatoren voordat deze naar de gewenste locaties kan worden getransporteerd. Het aanleggen van nieuwe stroomnetten is een tijdrovend en maar een klein onderdeel van de oplossing van netcongestie.

Administratieve netcongestie ofwel overdimensionering doet zich voor wanneer er weliswaar fysieke ruimte beschikbaar is op de lokale netten, maar deze al is gereserveerd voor klanten. Deze klanten hebben vaak meer ruimte toegewezen gekregen dan ze daadwerkelijk op reguliere momenten nodig hebben. Overdimensionering vindt plaats wanneer klanten verwachten in de toekomst meer stroom nodig te hebben dan ze momenteel verbruiken. Netbeheerders nemen niet altijd de ongebruikte capaciteit terug ten behoeve van andere klanten, en bedrijven zijn vaak terughoudend om deze onbenutte ruimte op te geven, omdat ze deze in de toekomst nog denken te gebruiken. Deze vorm van ‘administratieve netcongestie’ kan worden vermeden door ongebruikte capaciteit toe te wijzen aan andere bedrijven, tenzij bedrijven kunnen aantonen dat ze deze capaciteit daadwerkelijk zullen benutten.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rondom de energietransitie ondergaat voortdurende veranderingen om de flexibiliteit te vergroten en deze uitdaging aan te pakken. Zo werkt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan aanpassingen van de netcodes. Netcodes zijn regels die de werking van elektriciteitsnetten reguleren. Deze wijzigingen stellen netbeheerders in staat om flexibele contracten af te sluiten met bedrijven , waarbij elektriciteit alleen op specifieke tijden wordt afgenomen.. De wetgeving probeert ook overdimensionering tegen te gaan. Netbeheerders krijgen meer vrijheid om capaciteit te herverdelen en ongebruikte capaciteit op te sporen, wat congestie kan verminderen. Er wordt gewerkt aan het implementeren van een voorrangsregeling voor projecten met een maatschappelijke functie. Dit kan helpen bij het efficiënter beheren van het netwerk. Tenslotte wordt overwogen om een congestie-service-provider te introduceren om het netwerk efficiënter te beheren. Deze CSP kan een rol spelen bij het oplossen van congestieproblemen. Dit alles in afwachting van de nieuwe Energiewet die verdere regelingen zal bevatten om energiedeling tussen bedrijven te vergemakkelijken en te reguleren.

Onafhankelijker van het net

Al deze ingrepen van netbeheerders leggen de afhankelijkheid bloot van bedrijven aan het stroomnet. Veel bedrijven zijn namelijk niet in staat om in hun huidige vorm te voldoen aan een eventueel flexibel contract. Een bedrijfsproces aanpassen aan op welke tijden je genoeg stroom geleverd krijgt van de netbeheerder is in veel gevallen lastig. Dat maakt de behoefte voor minder afhankelijkheid van het net groter. Door slimme batterijsystemen wordt lokale opwek en verbruik mogelijk, zonder daarbij een (grote) beroep te hoeven doen op het energienet.

De slimme samenwerking tussen een batterijsysteem en zonnepanelen

Ontdek hoe het batterijsysteem van iwell samenwerkt met zonnepanelen en welke voordelen dit voor jouw bedrijf met zich meebrengt.

Betrouwbare en continue stroomvoorziening

Ons slimme batterijsysteem, ook wel Cube genoemd, slaat de door de zonnepanelen opgewekte stroom op, bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt en de zonnepanelen op volle toeren draaien, maar de zonnestroom niet meteen gebruikt kan worden. Gedurende de nacht of op hele bewolkte dagen, wanneer de zonnepanelen minder of geen elektriciteit opwekken, kun je de opgeslagen energie uit de batterijen gebruiken om je bedrijf alsnog op duurzame stroom te laten werken. Hierdoor verklein je de mismatch tussen opwek en verbruik van zonnestroom.

Minder beperkingen door het net

Sommige netbeheerders leggen beperkingen op aan de hoeveelheid zonne-energie die een bedrijf op het elektriciteitsnet mag invoeden. Dit wordt ook wel feed-in capaciteit, capaciteit voor netinvoeding of gecontracteerd vermogen op invoeding genoemd. Als je contract een beperkt vermogen toestaat, kun je niet meer zonnestroom aan het net terugleveren dan in je contract staat vastgelegd. Een slim batterijsysteem biedt in deze situatie een oplossing, omdat het de overtollige zonnestroom die niet kan worden ingevoed op het stroomnet, opslaat.

Zwaardere netaansluiting overbodig

Samen met het gecontracteerd vermogen bepaalt de netaansluiting hoeveel vermogen jij kunt afnemen van het net. De netaansluiting is de fysieke verbinding tussen jouw bedrijf en het elektriciteitsnet. Deze aansluiting varieert sterk in capaciteit en grootte, en is ooit afgestemd op de specifieke behoeften van de gebruiker. Een zwaardere netaansluiting kan een hoger elektrisch vermogen leveren. 

Wanneer de zonnepanelen meer stroom genereren dan je op dat moment gebruikt, wordt het overschot aan elektriciteit ingevoed op het net. Vooral bij grote zonnestroominstallaties kan het noodzakelijk zijn om een zwaardere aansluiting te hebben om deze extra stroom aan te kunnen. Maar een zwaardere aansluiting betekent ook hogere netbeheerkosten, als er al een zwaardere aansluiting mogelijk is in jouw regio in verband met netcongestie

Als er wel ruimte is op het net kan je dus een grotere aansluiting aanvragen. Dat heeft alleen drie nadelen. Ten eerste zijn netbeheerders druk met het uitbouwen van het net, zo druk dat er inmiddels al 6.000 bedrijven wachten om überhaupt op het net aangesloten te worden. Ten tweede is zo’n verzwaring van de aansluiting een erg kostbare ingreep waar jij als bedrijf voor betaalt. En ten derde, met een grotere netaansluiting of een hoger gecontracteerd vermogen nemen je netbeheerkosten ook toe. 

Met een batterijsysteem kun je de overtollige zonne-energie opslaan, wat de noodzaak voor een investering in een grotere netaansluiting overbodig maakt. Zo hoef je minder stroom van het net af te nemen, waardoor je netbeheerkosten, energiekosten en uiteraard CO2-uitstoot bespaart.

Netcongestie omzeilen

Steeds meer ondernemers ervaren problemen door de overbelasting van het Nederlandse elektriciteitsnet. In sommige gevallen leidt de beperkte beschikbare netcapaciteit er zelfs toe dat bedrijven geen zonnepanelen kunnen installeren. Heb je een afwijzing van je netbeheerder ontvangen voor zonnepanelen? Met een slim batterijsysteem staat de verduurzaming van je bedrijf niets meer in de weg. De opgewekte zonnestroom kan namelijk eenvoudig worden opgeslagen, waardoor de belasting op het energienetwerk juist vermindert en jij de netcongestie omzeilt.

Optimaal gebruik zonder nadenken

Een slim batterijsysteem kan zonnepanelen proactief bijsturen. Deze functionaliteit is belangrijk omdat het niet altijd voordelig is om zonne-energie op te slaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de elektriciteitstarieven zo gunstig zijn, dat de kosten voor het afnemen van stroom van het net lager zijn dan de besparing die je behaalt door zonne-energie op te slaan. Op momenten waarop het elektriciteitsnet overbelast is, kan het daarnaast wenselijk zijn om de zonnepanelen tijdelijk te verminderen (ook wel curtailment genoemd) om de belasting op het net te reduceren. Hier kan dan een interessante vergoeding tegenover staan. Ons batterijsysteem neemt deze beslissingen automatisch om jouw zonnesysteem optimaal te benutten.

Laadpalen slim gebruiken

Wil je je duurzame energiesysteem uitbreiden met laadpalen? Ons slimme batterijsysteem maakt deze uitbreiding mogelijk zonder extra kosten voor een zwaardere netaansluiting. Het batterijsysteem fungeert als verbindende schakel tussen de zonnepanelen en de laadpalen, waarbij het de zelf opgewekte zonnestroom maximaal benut voor het laden van elektrische voertuigen en tegelijkertijd het gebruik van netstroom minimaliseert. Via de API van ons batterijsysteem kan dan bijvoorbeeld ook een rittensysteem worden gekoppeld. Dit is niet alleen waardevol voor het verduurzamen van de organisatie, maar kan ook financieel voordelig zijn door de mogelijkheid om Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) te behalen. Dat zijn een soort verhandelbare certificaten die je met eigen opgewekte zonne-energie nog sneller kan genereren.

Slim laden. De toekomst van duurzaam elektrisch rijden

Met de groei van elektrische voertuigen wordt efficiënt opladen steeds belangrijker. Slim laden biedt hiervoor de oplossing. Zo kun je er met slim laden bijvoorbeeld voor zorgen dat je elektrische voertuigen grotendeels op eigen schone (zonne-)stroom rijden. Maar het kan ook rekening houden met de actuele energieprijzen. Een slim batterijsysteem is in staat een complexe mix van factoren mee te nemen om op de juiste manier en op het juiste moment te laden. 

Een nieuwe dimensie in opladen

Natuurlijk kun je je elektrische voertuig aan een laadpaal hangen en wachten tot de accu vol is. Maar door te kiezen voor slim laden wordt het een stuk efficiënter, groener en potentieel zelfs financieel voordeliger. Deze technologische innovatie houdt rekening met factoren zoals energieprijzen, beschikbaarheid van schone energiebronnen en in sommige gevallen zelfs met rittenplanningen bijvoorbeeld.

Kosten besparen en het net ontlasten

Stel je voor dat je auto om zes uur ’s avonds aan de laadpaal hangt. Met een slimme laadpaal wordt de laadtijd optimaal benut, bijvoorbeeld door gebruik te maken van daluren, zo lezen we in dit artikel van ANWB. In dat geval weet de laadpaal niet alleen dat tussen elf uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends het daltarief geldt, maar kan ook berekenen of er dan genoeg tijd is om je accu weer vol te laden. Zo bespaar je, veroorzaak je geen piekverbruik én kun je ‘s ochtends toch met een volle accu de weg op.

Een tank vol zonnekracht

De kracht van zonne-energie kan ook benut worden met slim laden. Als je zonnepanelen op je dak hebt, kan je auto worden opgeladen met zelf opgewekte energie. De laadpaal kan dit – indien nodig – slim combineren met stroom van het elektriciteitsnet, waardoor je altijd met groene energie rijdt.

Hernieuwbare Brandstof Eenheden

Slim laden kan een financieel interessant aspect met zich meebrengen. Het laden van elektrische voertuigen (met schone zonnestroom) kan Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) opleveren. Dit zijn een soort verhandelbare certificaten om duurzame mobiliteit te stimuleren. Als je als bedrijf elektrische voertuigen laadt op bijvoorbeeld jouw eigen parkeerplaats kan je daarmee HBE’s genereren. Dit is interessant omdat het indirect de prijs per geladen kWh flink kan drukken.

Balans bewaren 

Een ander aspect van slim laden is loadbalancing. Bij loadbalancing wordt er rekening gehouden met het beschikbare vermogen van je bedrijf.  Stel er is veel vermogen nodig voor een machine, een lift of bijvoorbeeld een warmtepomp, dan zorgt loadbalancing ervoor dat de laadpalen niet over het beschikbare vermogen heen gaan. Het beschikbare vermogen, rekening houdend met het vermogen dat de warmtepomp vraagt bijvoorbeeld, wordt gelijkwaardig verdeeld over de laadpalen.

Bidirectioneel laden

Een toepassing waar steeds meer aandacht voor is, is bidirectioneel laden van elektrische vervoermiddelen. Dankzij deze technologie kan een elektrische auto zowel laden als ontladen. Het wordt als het ware een batterij op wielen. Steeds meer automerken zijn bezig om hun elektrische auto’s klaar te maken voor deze technologie. Voor huishoudens kan dit een mooie oplossing zijn die de noodzaak voor een thuisbatterij overbodig kan maken. Stel je gaat regelmatig naar werk met je elektrische auto, dan laadt je je auto daar op. Liefst door middel van zonnestroom die het bedrijf zelf opwekt met zonnepanelen op het dak. Vervolgens neem je je volle batterij op wielen mee naar huis waar deze fungeert als bron van energie voor je huis.

Hoewel bidirectioneel laden voor het gebruik van een mobiele thuisbatterij een sterke toepassing zal worden, zien wij het niet als een oplossing voor het balanceren van het netwerk en het verminderen van congestie in het netwerk. In vakjargon spreken we ook wel over Vehicle-To-Grid-toepassingen (V2G). Hierbij wordt beoogd om de capaciteit van elektrische auto’s te gebruiken om het elektriciteitsnet in balans te brengen bij overproductie of onderproductie van stroom. Wij vrezen dat elektrische auto’s niet voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit kunnen bieden om daadwerkelijk een bijdrage van betekenis te leveren aan deze oplossing.

Loadbalancing. De sleutel tot slimme energieverdeling

Elektrische voertuigen spelen een cruciale rol in het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Het laden van deze voertuigen kan een flinke belasting vormen voor ons elektriciteitsnet. Als je een elektrische auto of vrachtwagen aansluit op een laadpaal, leidt dit tot een enorme stijging in stroomverbruik en gevraagd vermogen. Dat is waar loadbalancing om de hoek komt kijken, een slimme techniek die ervoor zorgt dat het beschikbare vermogen efficiënt wordt verdeeld, zonder overbelasting of uitval te veroorzaken. In dit artikel duiken we dieper in op het concept van loadbalancing en ontdek je hoe het bijdraagt aan een duurzame en veilige laadervaring.

Loadbalancing, wat is het?

Loadbalancing is een techniek die ervoor zorgt dat jouw netaansluiting niet overbelast raakt bij het laden van elektrische voertuigen. Met name bij snelladers kan het aansluiten van een voertuig leiden tot een piek in stroomverbruik. Het doel van loadbalancing is simpel maar essentieel: het verdelen van het beschikbare vermogen op een slimme en dynamische manier, om overbelasting te voorkomen.

Welke soorten  loadbalancing heb je?

Loadbalancing kan op twee manieren: statisch of dynamisch. Bij statisch loadbalancing stelt de installateur het maximaal vermogen in voor de laadpunten. Zo wordt ervoor gezorgd dat de laadpunten nooit de oorzaak van overbelasting kunnen zijn. Het nadeel van statische loadbalancing is dat het geen rekening houdt met het daadwerkelijke gebruik van de laadpunten. Alle laadpunten tegelijkertijd zorgen misschien voor een te hoge vermogenspiek, maar als bijvoorbeeld maar de helft van de laadpunten in gebruik zijn, worden die alsnog beperkt. Daar komt dynamische loadbalancing om de hoek kijken.

Dynamische loadbalancing kan het totale vermogen van een bedrijfspand bewaken. Zijn bijvoorbeeld alle laadpunten op vol vermogen aan het laden, maar moet er een machine aan die ook vermogen nodig heeft, dan zorgt dynamische loadbalancing ervoor dat het laadvermogen van de laadpunten iets teruggeschroefd wordt.

Voor wie is loadbalancing relevant?

Misschien vraag je je af waarom loadbalancing relevant zou zijn voor jou. Als je organisatie grote stroomverbruikers heeft, denk aan krachtige elektrische machines of een waterpomp, loop je risico op overbelasting als je deze stroomverbruikers gebruikt terwijl je voertuigen laden. Het vermogen van je laadstation speelt daarbij ook een rol; hogere vermogens kunnen meer stroom verbruiken. Loadbalancing wordt vooral aangeraden bij laadstations met hogere vermogens, omdat dit de veiligheid en efficiëntie van het laadproces versterkt.

Loadbalancing in combinatie met een slim batterijsysteem

Een slim batterijsysteem kan de rol spelen van dynamische loadbalancer. Het systeem kan laadinfra zodanig beïnvloeden dat het vermogens beperkt als dat nodig is. Het kan zelfs nog een stapje verder maken door gebruik te maken van data over bedrijfsprocessen of rittenplanningen. Zo kan het systeem er bijvoorbeeld voor zorgen, aan de hand van een rittenplanning, dat er op de juiste momenten genoeg vermogen beschikbaar is om op vol vermogen elektrische auto’s of trucks te laden. Daarbij kan het batterijsysteem ook rekening houden met (verwachte) zonne-opwek, om ervoor te zorgen dat je met zo veel mogelijk eigen schone stroom laadt. Dat is uiteraard beter voor het klimaat, maar het kan ook financieel interessante HBE’s opleveren. De batterij is dan als het ware de dirigent van alle energiestromen en zal altijd het maximale uit je aansluiting halen.

Slim laden voor een groenere toekomst

De overstap naar elektrische voertuigen heeft positieve impact op het milieu, maar brengt een nieuwe set uitdagingen met zich mee, waaronder de impact op ons elektriciteitsnet. Loadbalancing biedt een slimme en praktische oplossing om deze uitdaging aan te gaan.

Jetten kondigt verregaande nieuwe maatregelen aan tegen netcongestie

Demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft nieuwe verregaande maatregelen tegen netcongestie aangekondigd. In een kamerbrief geeft Jetten aan hoe het gesteld is met het stroomnet en vertelt hij dat “vrijwel heel Nederland zo goed als vol is”. In veel gebieden worden de wachtrijen voor een netaansluiting alsmaar langer.

Buiten de piekuren

Jetten kwam gisteren met een pakket aan maatregelen waar vooral afnemers van stroom te maken gaan krijgen. Zo wil Jetten bedrijven verplichten om aan te geven bij hun netbeheerder of zij mogelijkheid zien om buiten de piekuren – vaak aangemerkt als tussen 16.00 en 20.00 uur – stroom af te nemen. Daarbij wil de minister weten welke vergoeding de bedrijven daarvoor willen krijgen, hij wil zogezegd “hun prijs” weten. 

Bedrijven konden eerder al vrijwillig afspraken maken met netbeheerders voor flexibele tarieven bij afname van stroom buiten de piekuren. Maar daar bleek in de praktijk maar weinig animo voor te zijn bij bedrijven. Jetten gaf hierover al een waarschuwing dat als blijkt dat bedrijven zich niet gaan melden, de overheid alsnog een vaste vergoeding vaststelt.

Een andere maatregel is dat contracten die nu 24 uur per dag levering van stroom tegen een bepaald vermogen garanderen, duurder gaan worden. Volgens Jetten worden dit soort contracten een “premium product” en worden flexibele en goedkopere contracten de standaard.

Versnelling van uitbreiding

Naast de maatregelen voor de afnemer van stroom, wil Jetten ook maatregelen doorvoeren die de vergunningverlening voor projecten voor de uitbreiding van het stroomnet versnellen. Zo wil hij het mogelijk maken dat bijvoorbeeld een hoogspanningsmast gebouwd kan worden, ook al is de vergunning nog niet volledig rond. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat dit project een zogenaamd “zwaarwegend maatschappelijk belang” heeft. Dat kan zijn als de aanleg van een dergelijke uitbreiding regionaal een acuut netcongestie probleem oplost voor veel afnemers. De minister wil ook het vergunningverleningsproces versnellen door uitbreidingsprojecten al doorgang te kunnen geven zonder dat deze onherroepelijk zijn verklaard. Deze maatregel heeft als doel om lange bezwaarprocedures te omzeilen.

Als laatste maatregel wordt er vooral geld uitgetrokken om de verzwaring van het net sneller te laten verlopen.

Word onafhankelijk(er) van het net

Al met al zorgen de voorgestelde maatregelen voor meer onzekerheid voor bedrijven. Bedrijven die hun proces hebben ingericht op de mogelijkheid om 24 uur per dag een bepaald vermogen af te kunnen nemen, zullen moeten gaan schikken. De maatregelen verhogen de mate van afhankelijkheid van het grillige stroomnet, waarop de juiste hoeveelheid stroom een onzekerheid wordt. 

Wij zien de oplossing voor bedrijven én het volgelopen stroomnet veel lokaler. Door als bedrijf in beheer te zijn van eigen energie en deze te kunnen gebruiken wanneer je wilt, word je onafhankelijk van het grillige stroomnet. Zo hoeven je duurzame ambities en/of uitbreidingsplannen niet te wachten op de juiste netaansluiting. Een slim batterijsysteem zorgt ervoor dat jij altijd over voldoende vermogen en capaciteit beschikt om je bedrijf draaiende te houden of uit te breiden. Wek je eigen zonne-energie op en sla deze op in de batterij om later te kunnen gebruiken. Zo minimaliseer je jouw afname van het net en ben je dus 24 uur per dag verzekerd van het vermogen wat jij nodig hebt. Weten hoe het werkt? Lees het hier.

Hoe onze batterij helpt bij de uitbreiding van het energienet

Electro Power Systems in Geldermalsen is een belangrijke speler in het uitbouwen van het energienet. Door middel van het assembleren en leveren van compactstations en (niet)betreedbare stations helpt zij het Nederlandse stroomnet – wat geteisterd wordt door netcongestie – uit te breiden. Onlangs heeft Electro Power Systems hun gloednieuwe productiehal  feestelijk geopend en is deze volledig operationeel.

Electro Power Systems zorgt ervoor dat (nieuwe) bedrijfspanden volledig en juist worden aangesloten op het net. Maar voor hun eigen nieuwe productiehal was er op het lokale stroomnet te weinig ruimte. De hal – en dan met name de kraanbaan aan het plafond in de hal – kon op de aanwezige netaansluiting niet draaien door gebrek aan piekvermogen. De stroomvraag pieken die de kraanbaan zou veroorzaken waren groter dan de netaansluiting aan kon.

Herhaaldelijk boven de netaansluiting en/of het gecontracteerd transportvermogen uitkomen met je stroomvraag kan vervelende boetes en zelfs uitval van apparaten tot gevolg hebben. Dat wil je uiteraard als fabrikant ten allen tijde voorkomen.

De oplossing voor Electro Power Systems was een Power Cube van iwell met een vermogen van 30 kW en een capaciteit van 35 kWh. De Power Cube helpt binnen milliseconden de pieken op te vangen en zorgt ervoor dat de stroom niet van het net wordt gevraagd maar van het batterijsysteem. Zo stijgen de pieken niet langer boven de beschikbare netaansluiting uit.

Naast het opvangen van pieken in de stroomvraag helpt de Power Cube Electro Power Systems ook bij het opslaan van zonne-energie, gegenereerd door de zonnepanelen op het dak. Hierdoor opereert de productiehal deels op de eigen opgewekte zonne-energie. En zo kon de spiksplinternieuwe productiehal onlangs feestelijk worden geopend en draait deze inmiddels op volle toeren.

Soortgelijke casus?

Zorgt jouw netaansluiting en/of gecontracteerd vermogen voor een obstakel in je groeiplannen of duurzame ambities? Laat je niet langer beperken door netcapaciteit met een slim batterijsysteem. Lees hier meer over hoe het werkt.

Previous slide
Next slide

Stadscentra op weg naar zero-emissie. De toekomst van duurzaam transport

Een stad moet bruisen van activiteit, maar als het even kan, niet van de vervuiling en uitstoot. Als het aan Nederlandse gemeenten ligt, ligt er een toekomst van schonere steden voor ons. Het jaar 2025 markeert een keerpunt in het streven naar schonere lucht en duurzame stadsontwikkeling. Gemeenten krijgen dan de bevoegdheid om stadsgebieden aan te wijzen als zero-emissiezones, waar alleen voertuigen zonder CO2-uitstoot welkom zijn. Dat betekent een uitdaging voor ondernemers met bestelbussen en vrachtwagens die niet elektrisch zijn. Bereid je nu vast voor.

De investering en subsidies

De cijfers spreken voor zich: momenteel is slechts 1,4 procent van de bijna 1 miljoen bestelbusjes in Nederland elektrisch. De overgang naar zero-emissiezones kan een flinke impact hebben op die ondernemers, want de aanschaf van elektrische voertuigen vergt een fikse investering. Gelukkig biedt de overheid hulp en geld om de kosten te verlagen bij het kopen van emissieloze bestelauto’s of vrachtwagens. Met de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kun je tot € 5.000 terugkrijgen voor de aankoop of het financial-leasen van een emissieloze bedrijfsauto. Met de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZet) krijg je een percentage vergoed bij de aanschaf of financial-lease van een emissieloze vrachtwagen. Je kunt in beide gevallen ook gebruikmaken van het belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

De uitdaging: netcongestie

Voor veel ondernemers kan netcongestie een – of misschien zelfs dé – uitdaging zijn voor de transitie naar elektrische bedrijfsvoertuigen. Om ervoor te zorgen dat de elektrische voertuigen opgeladen zijn, is er laadinfrastructuur nodig. Organisaties die niet afhankelijk willen zijn van publieke laadinfra, moeten zelf laadpalen plaatsen. Dat betekent vaak ook een zwaardere aansluiting op het energienet. We zien dat voor veel ondernemers dit een uitdaging is gezien de hoge kosten die met een zwaardere aansluiting gepaard gaan of vanwege een gebrek aan plek op het lokale energienet door netcongestie.

Een slim batterijsysteem biedt voor deze ondernemers de oplossing door hoog vermogen te kunnen leveren zonder de netaansluiting te laten verhogen. Meer hierover lees je op de pagina ‘hoe het werkt’.

Timing is alles. Begin nu al met elektrificatie

Wachten tot het laatste moment met het overstappen op elektrische bedrijfsvoertuigen kan risico’s met zich meebrengen.  Niet alleen word je geconfronteerd met hoge kosten voor gelijktijdige aankopen, maar ook met beperkte netcapaciteit voor laadpalen. Als je de overstap nu maakt, profiteer je van de huidige subsidievoordelen en voorkom je dat je straks achteraan in de rij staat.

Installatie van intelligent batterijsysteem voor e-trucks van Oegema Transport

Oegema Transport, gevestigd in Dedemsvaart, bereidt zich voor op een duurzame toekomst van de transportsector met een innovatief laadinfrastructuurproject ontwikkelt door Zonnegilde. De propositie van Zonnegilde genaamd “Laden op Zon” wordt in de praktijk gebracht met ‘launching partner’ Oegema. iwell plaatste onlangs voor dit project een slim batterijsysteem voor de opslag en management van de opgewekte energie. ABB levert de snelladers voor het laadplein.

Het batterijsysteem – de zogeheten Mega Cube Modular – van iwell zorgt ervoor dat de snelladers, e-trucks en zonnepanelen naadloos met elkaar samenwerken. Als dirigent van de energiestromen maakt het batterijsysteem het mogelijk om altijd te laden op de zon. Ook als de zon niet schijnt, tegen een zo laag mogelijke prijs. 

Het concept Laden op Zon met slim batterijsysteem zorgt voor een interessant business model. De meest duurzame stroom (als de zon schijnt), is ook vaak de goedkoopste stroom. De Mega Cube Modular van iwell anticipeert slim op volatiele marktprijzen en laadt en ontlaadt vervolgens op de meest gunstige momenten. 

Daarnaast verzilverd het ook Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) voor Oegema tijdens het laden van de e-trucks. Zo is Oegema veel minder kwetsbaar voor grillige energieprijzen, nu én in de toekomst. Niet onbelangrijk als stroomkosten, vanwege de e-trucks, een steeds groter deel van je operationele uitgaven gaan uitmaken.  

De Mega Cube Modular van Oegema Transport heeft een capaciteit van 3,225 MWh en een vermogen van 1,5 MW. Het systeem werkt naadloos samen met een groot zonnedak van 1,8 MWp. Dit jaar maken 6 e-trucks gebruik van het intelligente energiesysteem. In korte tijd wordt dit uitgebreid naar, maar liefst, 36 e-trucks.

Op momenten dat de batterij niet wordt gebruikt voor het laden van e-trucks, wordt het batterijsysteem door Eneco ingezet op de balanceringsmarkten. Dit zorgt voor een stabieler elektriciteitsnet en helpt onbalans in het net voorkomen.

Oegema Transport laat zien dat de transitie naar een duurzame transportsector niet op zich laat wachten en neemt het voortouw. Slimme energie-opslag maakt het voor Oegema mogelijk om uitdagingen voor verduurzaming als netcongestie te overwinnen.

Jan Willem de Jong, CEO van iwell, prijst de innovatiekracht van Zonnegilde en Oegema: “het laat zien hoe het duurzame verdienmodel van transporteurs er uit kan zien. Zo is ze klaar voor een toekomst waarin steeds meer klanten een duurzame bedrijfsvoering eisen. Trots dat we hier met onze slimme software en batterij hieraan bij mogen dragen”

Alternatieve Transportrechten. Een stap richting een duurzamere energievoorziening?

Het Nederlandse energienet ondergaat een fikse transformatie, aangedreven door een groeiende inzet van hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie. Deze veranderingen brengen kansen, maar zeker ook uitdagingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is congestie op het elektriciteitsnet. Hier komen Alternatieve Transportrechten (ATR’s) in beeld, een nieuwe benadering voor netbeheerders om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

Wat zijn alternatieve transportrechten?

Alternatieve Transportrechten zijn contractvormen die afwijken van traditionele modellen. Voorbeelden van ATR’s zijn onder andere capaciteitsbeperkende contracten, flexibel transportvermogen en tijdsgebonden capaciteit bij transportbeperking. Ook de zogeheten Use It Or Lose It-regeling valt onder de alternatieve transportrechten.  Deze ATR’s zijn eigenlijk allemaal onderdeel van netcongestiemanagement, wat nodig is om het overbelaste energienet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Voor afnemers van energie zijn ATR’s vaak beperkend, maar soms ook interessant vanwege de vergoedingen voor flexibiliteit. En in sommige gevallen kan dankzij ATR’s een bedrijf wel een netaansluiting krijgen, waar het dat zonder ATR’s niet kon.

Efficiëntie en duurzaamheid hand in hand

ATR’s zijn dus meer dan zomaar wat alternatieve contractvormen, het stelt netbeheerders in staat om het net efficiënter te benutten en de energietransitie niet te laten vastlopen. Netbeheerders kunnen de beschikbare capaciteit strategisch toewijzen, zodat er meer klanten aangesloten kunnen worden met het vermogen wat zij nodig hebben.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende vormen van ATR’s die netbeheerders kunnen toepassen bij klanten, zo schrijft Netbeheer Nederland in een positionpaper:

1. Tijdsgebonden transportvermogen

Transportcapaciteit wordt toegekend op basis van tijd. Zo weet de klant bijvoorbeeld dat er tussen 07.00 en 18.00 uur een bepaald vermogen wordt toegekend en daarbuiten weer een ander vermogen. We zien deze contractvorm ook toegepast worden in combinatie met seizoenen. Zo zorgen netbeheerders dat er minder vraag is in de piekuren.

2. Flexibel transportvermogen met kWh-afspraken

De netbeheerder contracteert energievolumes (kWh) per dag met de klant. De netbeheerder moet vervolgens zorgen voor voldoende transportcapaciteit voor de klant om de afgesproken kWh ook te kunnen afnemen.

3. Gelimiteerde beschikbaarheid

Netbeheerders hebben de optie om de capaciteit gedurende een gelimiteerd aantal uren per jaar te beperken. Zo kan een netbeheerder bijvoorbeeld extreme verwachte pieken helpen verlagen.

4. Flexibel transportvermogen zonder gecontracteerd recht

Hierbij contracteren netbeheerders een flexibel transportvermogen met de klant zonder zekerheid van levering te geven. De netbeheerder verdeelt de restruimte onder klanten met een dergelijke contractvorm.

Netcongestie management

Alternatieve Transportrechten zijn vormen van netcongestiemanagement om te voorkomen dat het energienet van Nederland vastloopt. Naast de herindeling van het net gaan alternatieve transportrechten ervoor zorgen dat het huidige net efficiënter kan worden gebruikt. Daardoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten op het net en komt de energietransitie niet stil te liggen. Voor klanten kan het echter soms lastig zijn om te voldoen aan bijvoorbeeld een flexibel transportvermogen, een bedrijfsproces is immers lang niet altijd zo flexibel.